Помітність (і непомітність) [Visibility (and invisibility)]

Карен Еммеріх
Університет Орегону
Переклад Олександр Кальниченко
Зміст

Поняття непомітності (чи невидимості) (invisibility) – і, відповідно, його протилежності, помітності (visibility) – було запроваджено до сфери перекладознавства (Translation Studies) переконливою, навіть полемічною монографією Лоуренса Венуті The Translator’s Invisibility: A History of Translation («Непомітність перекладача: Історія перекладу») (Venuti 1995). Венуті і в подальшому настільки заглиблено розробляв цю концепцію, що будь-яке обговорення цієї теми безпремінно залучатиме і його подальші праці. У «Непомітності перекладача» досліджуються механізми, через які перекладачі, перекладацька діяльність та переклади як її результат стали сприйматися протягом останніх століть в англо-американській та деяких інших культурних традиціях як щось другорядне. У цій важливій книзі Венуті під «непомітністю» мається на увазі: (1) непомітність перекладача як співавтора тексту, яка нав’язується панівними практиками збуту, читання та оцінки перекладів та заохочується неоднозначним правовим статусом перекладу та перекладачів; (2) непомітність діяльності перекладача в самому тексті перекладу, який, як правило, написаний відповідно до усталених уявлень про «плавність мови» (або ще «легкість сприйняття») (“fluency”), через які перекладач у певному сенсі сам починає навмисно зводити до мінімуму свою присутність в тексті; (3) непомітність перекладу як культурної практики і кінцевого результату цього процесу, враховуючи відносну нечисленність англомовних перекладів іноземної літератури, які Венуті визначає як частину глобального літературного «негативного сальдо» (15) між англо-американською літературною культурою і ринками в інших країнах, де багато перекладають з англійської. У цій книзі, як і в інших роботах, Венуті пов’язує поняття непомітності зі стратегіями одомашнювального перекладу >(“domesticating”), які приховують як саму роботу з перекладу, так і чужоземність оригінального тексту.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Література

Bernstein, Charles
2011 “Breaking the translation curtain: The homophonic sublime.” In Attack of the Difficult Poems: Essays and Inventions, Charles Bernstein (ed.), 199–202. Chicago: University of Chicago Press. DOI logoGoogle Scholar
Booth, Marilyn
2008 “Translator v. author (2007).” Translation Studies 1 (2): 197–211. DOI logo TSBGoogle Scholar
Coldiron, A. E. B.
2012 “Visibility now: Historicizing foreign presences in translation.” Translation Studies 5 (2): 189–200. DOI logo TSBGoogle Scholar
Lefevere, Andre
1992Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame. London: Routledge. TSBGoogle Scholar
Littau, Karin
1997 “Translation in the age of postmodern production: From text to intertext to hypertext.” Forum for Modern Language Studies 32 (1): 81–96 TSB. DOI logoGoogle Scholar
2011 “First steps towards a media history of translation.” Translation Studies 4 (3): 261–281. DOI logo TSBGoogle Scholar
Porter, Catherine
2009 “Translation as scholarship.” ADFL Bulletin 41 (2): 7–13. DOI logoGoogle Scholar
Pozzi, Antonia
2002Breath: Poems and Letters. Wesleyan, CT: Wesleyan University Press. [Translation Lawrence Venuti.]Google Scholar
Robinson, Douglas
1997What is Translation? Kent, Ohio: Kent State University Press.Google Scholar
Venuti, Lawrence
1995The Translator’s Invisibility: A History of Translation. London: Routledge BoP. DOI logoGoogle Scholar
1996 “Translation and the pedagogy of literature.” College English 58 (3): 327–344. DOI logoGoogle Scholar