Голоси у перекладі [Voices in translation]

Сесілія Ольвстад
Університет Осло | Стокгольмський університет
Переклад Іванна Лев
Зміст

У перекладознавстві поняття «голос» має різні значення. Як метафору, його вживають стосовно авторів, усних та письмових перекладачів, оповідачів, персонажів і навіть науковців, як у назві журналу New Voices in Translation Studies («Нові голоси у перекладознавстві»). Крім того, це поняття вживається і в неметафоричному сенсі, стосовно фізичних голосів перекладачів, акторів дубляжу, а також співаків та акторів, що виконують перекладені пісні або грають у перекладених п’єсах (Anderman 2007; див. Драматургічний переклад (Drama translation); Музика і переклад (Music and translation); Закадровий переклад та дублювання (Voiceover and dubbing)). До тісно пов’язаних з ним понять, які частково перетинаються, належать стиль (див. Baker 2000, див. також Стилістика і переклад (Stylistics and translation)), (не) помітність перекладача, агентність (див. Агенти перекладу (Agents of translation)), «перекладач у тексті» (May 1994) і непрямий дискурс (Folkart 1991). Деякі тлумачення голосу у перекладознавстві, вочевидь, запозичено з інших дисциплін, таких як лінгвістика, порівняльне літературознавство, антропологія та постколоніальні дослідження.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Література

Anderman, Gunilla
2007 “Voices in translation.” Voices in Translation: Bridging Cultural Divides, Gunilla Anderman (ed.), 6–15. Clevedon: Multilingual Matters. TSBGoogle Scholar
Baker, Mona
2000 “Towards a methodology for investigating the style of a literary translator.” Target 12 (2): 241–266. DOI logo TSBGoogle Scholar
Brumme, Jenny
2012Traducir la voz ficticia. Berlin: De Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
Folkart, Barbara
1991Le conflit des énonciations: Traduction et discours rapporté. Montreal: Éditions Balzac. TSBGoogle Scholar
Hermans, Theo
1996 “The translator’s voice in translated narrative.” Target 8 (1): 23–48. DOI logo TSBGoogle Scholar
Jansen, Hanne and Wegener, Anna
(eds) 2013 Authorial and Editorial Voices in Translation Montreal Éditions québécoises de l’oeuvreGoogle Scholar
May, Rachel
1994The Translator in the Text. On Reading Russian Literature in English. Evanston: Northwestern University Press. TSBGoogle Scholar
Munday, Jeremy
2008Style and Ideology in Translation. Latin American Writing in English. New York/ London: Routledge. BoPGoogle Scholar
Schiavi, Giuliana
1996 “There is always a teller in a tale.” Target 8 (1): 1–21. DOI logo TSBGoogle Scholar
Taivalkoski-Shilov, Kristiina & Suchet, Myriam
2013 “Introduction: Voice in the field of Translation Studies/De questionnement en questionnement.” In La Traduction des voix intra-textuelles/Intratextual Voices in Translation, Kristiina Taivalkoski-Shilov & Myriam Suchet (eds), 1–31. Montreal: Éditions québécoises de l’oeuvre.Google Scholar

Додаткова література

Clas, André
(ed.) 1993Le je du traducteur. The I of the Translator. Special issue of Meta 38 (4).Google Scholar
Hermans, Theo
2010 “The translator as evaluator.” In Text and Context: Essays on Translation & Interpreting in Honour of Ian Mason, Mona Baker, Maeve Olohan & María Calzada Pérez (eds), 63–76. Manchester: St. Jerome. TSBGoogle Scholar
Mossop, Brian
2007 “The translator’s intervention through voice selection.” In Translation as Intervention, Jeremy Munday (ed), 18–37. London: Continuum. TSBGoogle Scholar
Scott, Clive
2012Translating the Perception of Text: Literary Translation and Phenomenology. London: Legenda, Modern Humanities Research Association & Maney Publishing. TSBGoogle Scholar
Torikai, Kumiko
2009Voices of the Invisible Presence. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. DOI logo BoPGoogle Scholar