Ergonomia ja kääntäjän työ [Ergonomics and translation workplaces]

Maureen Ehrensberger-Dow
Zurich University of Applied Sciences
Käännös Otto Dahl
Sisällysluettelo

Käännöksen – kaunokirjallisen teoksen, pakkausselosteen tai ruututekstinkään – tuottaminen ei tapahdu pelkästään kääntäjän mielessä, täysin hänen ympäristöstään riippumatta. Kääntämiseen liittyy väistämättä erilaisia työkaluja aina perinteisestä paperin ja kynän yhdistelmästä monimutkaiseen teknologiaan, joka hyödyntää käännösmuisteja ja adaptiivisiin neuroverkkoihin perustuvaa konekääntämistä (Machine Translation). Jokainen, joka on ollut tekemisissä kääntämisen kanssa viimeksi kuluneiden 20 vuoden aikana tietää, että sähköiset tietolähteet, kieliteknologia sekä ihmisen ja koneen välinen vuorovaikutus ovat erottamattomia kääntämisen osia. Ihmisen ja koneen välistä vuorovaikutusta tarkastellaan usein ergonomian tieteenalalla. Yleisesti ottaen ergonomia pyrkii Kansainvälisen ergonomiayhdistyksen (IEA) määritelmän mukaan ”ymmärtämään ihmisen ja muiden järjestelmään kuuluvien elementtien välistä vuorovaikutusta” (oma käännös). Kääntämisessä järjestelmän muihin elementteihin eivät kuulu pelkästään lähdetekstit, rinnakkaistekstit, erilaiset tietolähteet, tietokoneohjelmat, tietokoneet ja muut välineet; niihin kuuluvat myös kääntäjän fyysinen, sosiaalinen ja organisatorinen ympäristö.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Lähteet

Bednárová-Gibová, Klaudia
2020 “Organizational Ergonomics of Translation as a Powerful Predictor of Translators’ Happiness at Work?Perspectives [online]. DOI logoGoogle Scholar
Cadwell, Patrick, Sharon O’Brien, and Carlos S. C. Teixeira
2018 “Resistance and Accommodation: Factors for the (Non-) Adoption of Machine Translation among Professional Translators.” Perspectives 26 (3): 301–321. DOI logoGoogle Scholar
Chesterman, Andrew
2009 “The Name and Nature of Translator Studies.” Hermes: Journal of Language and Communication Studies 42: 13–22. DOI logoGoogle Scholar
Ehrensberger-Dow, Maureen, Andrea Hunziker Heeb, Gary Massey, Ursula Meidert, Silke Neumann, and Heidrun Becker
2016 “An International Survey of the Ergonomics of Professional Translation.” ILCEA 27. http://​ilcea​.revues​.org​/4004. DOI logo
Elia
2019Language Industry Survey – Expectations and Concerns of the European Language Industry 2019. Brussels: European Language Industry Association. https://​ec​.europa​.eu​/info​/sites​/info​/files​/2019​_language​_industry​_survey​_report​.pdf
Lavault-Olléon, Élisabeth
2011 “L’ergonomie, nouveau paradigme pour la traductologie.” ILCEA 14. https://​journals​.openedition​.org​/ilcea​/1078​?lang​=en​.html. DOI logo
LeBlanc, Matthieu
2013 “Translators on Translation Memory (TM). Results of an Ethnographic Study in Three Translation Services and Agencies.” The International Journal for Translation & Interpreting 5 (2): 1–13. DOI logoGoogle Scholar
O’Brien, Sharon, Maureen Ehrensberger-Dow, Marcel Hasler, and Megan Connolly
2017 “Irritating CAT Tool Features that Matter to Translators.” Hermes: Journal of Language and Communication in Business 56: 145–162. https://​tidsskrift​.dk​/her​/article​/view​/97229​/146028
Risku, Hanna
2004Translationsmanagement. Interkulturelle Fachkommunikation im Informationszeitalter. Tübingen: Gunter Narr.Google Scholar
Teixeira, Carlos S. C., and Sharon O’Brien
2017 “Investigating the Cognitive Ergonomic Aspects of Translation Tools in a Workplace Setting.” Translation Spaces 6 (1): 79–103. DOI logoGoogle Scholar
Vink, Peter, and Jussi Kantola
2011Advances in Occupational, Social, and Organizational Ergonomics. Boca Raton, FL: CRC Press.Google Scholar

Lisää aiheesta

Ehrensberger-Dow, Maureen
2021 “Translation, Ergonomics and Cognition.” In Routledge Handbook of Translation and Cognition, ed. by Fabio Alves, and Arnt Lykke Jakobsen, 147–160. London: Routledge.Google Scholar
Ehrensberger-Dow, Maureen, and Riitta Jääskeläinen
2019 “Ergonomics of Translation: Methodological, Practical, and Educational Implications.” In Moving Boundaries in Translation Studies, ed. by Helle V. Dam, Matilde Nisbeth Brøgger, and Karen Korning Zethsen, 132–150. London: Routledge.Google Scholar
Risku, Hanna, Regina Rogl, and Jelena Milosevic
(eds) 2019Translation Practice in the Field: Current Research on Socio-cognitive Processes. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar