Етика у перекладі та для перекладачів [Ethics in translation and for translators]

Дороті Кенні
Дублінський міський університет
Переклад Юлія Наняк
Зміст

Етика як розділ філософії (philosophy) займається тим, як ми приймаємо рішення щодо того, що є морально добрим. Вона охоплює величезну територію, яку філософи-моралісти далі поділяють на сфери метаетики, нормативної етики та прикладної етики, які інколи перетинаються. Метаетика займається питаннями про саму етику. Такі запитання часто досить абстрактні та, здавалося б, далекі від моральних рішень, які люди повинні приймати у своєму повсякденному особистому чи професійному житті. Серед них: Хто або що є джерелом моралі? Одна людина може вірити, наприклад, що такі моральні цінності, як правда та чесність, існують тому, що це воля Бога, тоді як інша людина може вважати, що моральні цінності ґрунтуються на людських домовленостях. Можна також запитати, чи існує єдиний набір моральних цінностей, які стосуються всього людства, чи розумно, щоб кожне суспільство розвивало свої власні цінності, свої власні уявлення про те, що є добрим і тому його слід підтримувати та захищати. Таким чином, метаетика торкається питань, які пронизують дослідження перекладу: Що взагалі є універсальним? Що є особливим? Хто вирішує? Такі запитання зазвичай ставляться стосовно « значення » в перекладознавстві (TS). І майже так само, як сучасні, а особливо постмодерні підходи до перекладу відкидають ідею універсальних, об’єктивних і трансцендентних значень (див. також Етика й переклад (Ethics and translation)), вони також відкидають ідею єдиного, незмінного джерела істини про те, що добре. Як каже Кайса Коскінен: « У сучасному світогляді мало місця для будь-яких наперед визначених умов, наголос на таких питаннях, як індивідуальність і множинність вибору » (Koskinen 2000: 13). Більше того, глобалізація, технологічні зміни та збільшення взаємозв’язку – і супутня потреба працювати з різними концепціями моральних цінностей, таких як приватність – також сприяли ситуації, в якій етичний плюралізм, визначений як « прийняття більш ніж одного судження щодо тлумачення та застосування спільної етичної норми » (Ess 2006: 215; курсив в оригіналі), став переконливим. Подібним чином зростання того, що стало відомим як « етика відмінності », означає, що для багатьох теоретиків етика полягає в тому, щоб позитивно реагувати на відмінності, а не очікувати зрозуміти все і кожного на своїх умовах.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Література

Baker, Mona
2006Translation and Conflict: A Narrative Account. London: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
2018In Other Words. A Coursebook on Translation. 3rd edition. London: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
Chesterman, Andrew
2001 “Proposal for a Hieronymic Oath.” The Return to Ethics. Special Issue of The Translator 7 (2): 139–154.Google Scholar
Cronin, Michael
2020 “Translation, technology and climate change.” In The Routledge Handbook of Translation and Technology, ed. by Minako O’Hagan, 516–530. London: Routledge.Google Scholar
Drugan, Joanna
2018 “Ethics.” In The Routledge Handbook of Translation and Philosophy, ed. by Piers Rawling, and Philip Wilson, 243–255. London: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
Ess, Charles
2006 “Ethical pluralism and global information ethics.” Ethics and Information Technology 8: 215–226. DOI logoGoogle Scholar
Kermit, Patrick
2020 “Introduction.” In Ethics in Public Service Interpreting, by Mary Phelan, Mette Rudvin, Hanne Skaaden, and Patrick Stefan Kermit, 1–23. London: Routledge.Google Scholar
Koskinen, Kaisa
2000Beyond Ambivalence: Postmodernity and the Ethics of Translation. Tampere: University of Tampere. https://​trepo​.tuni​.fi​/handle​/10024​/67049
Moorkens, Joss, Dorothy Kenny, and Félix do Carmo
(eds) 2020Fair MT: Towards ethical, sustainable Machine Translation, Special Issue of Translation Spaces, 9 (1). DOI logoGoogle Scholar
Moorkens, Joss, and Marta Rocchi
2021 “Ethics in the Translation Industry.” In The Routledge Handbook of Translation and Ethics, ed. by Kaisa Koskinen, and Nike Pokorn, 320–337. London: Routledge.Google Scholar
O’Mathúna, Dónal, and Matthew R. Hunt
2020 “Ethics and crisis translation: insights from the work of Paul Ricoeur.” Disaster Prevention and Management 29 (2): 175–186. DOI logoGoogle Scholar
Phelan, Mary
2020 “Codes of Ethics.” In Ethics in Public Service Interpreting, by Mary Phelan, Mette Rudvin, Hanne Skaaden, and Patrick Stefan Kermit, 85–146. London: Routledge.Google Scholar
Pym, Anthony
2012On Translator Ethics: Principles for Mediation between Cultures. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Rudvin, Mette
2020 “Situating Interpreting Ethics in Moral Philosophy.” In Ethics in Public Service Interpreting, by Mary Phelan, Mette Rudvin, Hanne Skaaden, and Patrick Stefan Kermit, 24–84. London: Routledge.Google Scholar
Tymoczko, Maria
2007Enlarging Translation, Empowering Translators. Manchester: St Jerome.Google Scholar
Venuti, Lawrence
1995The translators invisibility: a history of translation. London: Routledge.Google Scholar

Додаткова література

Fieser, James
no date). “Ethics.” The Internet Encyclopedia of Philosophy. https://​iep​.utm​.edu​/ethics/ (accessed 27 November 2020).