Intersemioottinen kääntäminen [Intersemiotic translation]

Käännös Lauri Malmi
Sisällysluettelo

Intersemioottisella kääntämisellä viitataan eri merkkijärjestelmien välillä tapahtuvaan kääntämiseen, mistä on kyse esimerkiksi silloin, kun kuvamuodossa esitetty viesti sanallistetaan tai kun romaanista tehdään elokuva-adaptaatio. Käsitteellä on huomattavaa päällekkäisyyttä intermediaalisen kääntämisen, transposition, adaptaation (Adaptation) ja vastaavien käsitteiden kanssa, ja käytetyn termin valintaan vaikuttaa tutkijan oma akateeminen tausta (kuten intermediaalisuuden tutkimus, adaptaatiotutkimus, siirron tutkimus [Transfer and transfer studies], taiteidenvälinen tutkimus, kääntämisen semiotiikka [Semiotics and translation] jne.). Sanataideteokseen sisältyvästä visuaalisen teoksen sanallisesta kuvauksesta eli ekfrasiksesta puhuessaan Claus Clüver esimerkiksi toteaa, että ”ekfrasiksen eri muodoissa on kyse intermediaalisesta tai intersemioottisesta tekstin transpositiosta eri muodossa tai merkkijärjestelmässä olevaksi itsenäiseksi tekstiksi” (Clüver 2007: 24, oma käännös). Nicola Dusi määrittelee intermediaalisuuden ”asetelmiksi, jotka liittyvät eri ilmaisumuotojen välisten rajojen ylittämiseen” (Dusi 2015: 122, oma käännös), eli tästä näkökulmasta hän pitää intermediaalisuutta synonyymina intersemioottiselle kääntämiselle.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Lähteet

Aguiar, Daniella and Joao Queiroz
2009 “Towards a model of intersemiotic translation.” The International Journal of the Arts in Society 4, http://​www​.arts​-journal​.com
2013 “Semiosis and intersemiotic translation.” Semiotica 196: 283–292. DOI logoGoogle Scholar
Clüver, Claus
1989 “On intersemiotic transposition.” Poetics Today 10 (1): 55–90. DOI logoGoogle Scholar
2007 “Intermediality and interarts studies.” In Changing Borders: Contemporary Positions in Intermediality, ed. by Jens Arvidson, Mikael Askander, Jørgen Bruhn, and Heidrun Führer, 19–38. Intermedia Studies Press.Google Scholar
Dusi, Nicola
2015 “Intersemiotic translation: Theories, problems, analysis.” Semiotica 206:181–205. DOI logoGoogle Scholar
Eco, Umberto
2001Experiences in Translation. Toronto: University of Toronto Press.Google Scholar
Gottlieb, Henrik
2008 “Multidimensional translation.” In Understanding Translation, ed. by Anne Schjoldager, Henrik Gottlieb, and Ida Klitgård, 39–65. Aarhus: Academica.Google Scholar
Holobut, Agata
2013 “Paintings re-seen. Poems re-read. A few remarks on intersemiotic translation.” In Translation and Meaning, part 10 ed. by Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, and Marcel Thielen, 39–51. Maastricht: Maastricht School of Translation and Interpreting.Google Scholar
Jakobson, Roman
1966[1959] “On linguistic aspects of translation.” In On Translation, ed. by Reuben A. Brower, 232–239. New York: Oxford University Press.Google Scholar
Lotman, Juri
2000[1990]Universe of the Mind. Bloomington: Indiana University Press.Google Scholar
Mossop, Brian
2019 “ ‘Intersemiotic translating’. Time for a rethink?Translation and Interpreting Studies 14 (1): 75–94. DOI logoGoogle Scholar
Petrilli, Susan
2003 “Translation and semiosis. Introduction.” In Translation Translation, ed. by Susan Petrilli, 17–37. Amsterdam: Rodopi.Google Scholar
Torop, Peeter
2000 “Intersemiosis and intersemiotic translation.” S: European Journal for Semiotic Studies 12 (1): 71–100.Google Scholar
Toury, Gideon
1986 “Translation: A cultural-semiotic perspective.” In Encyclopedic Dictionary of Semiotics, Tome 2 (N-Z), ed. by Thomas A. Sebeok, 1111–1124. Berlin:Mouton de Gruyter.Google Scholar