Jälkieditointi [Post-editing]

Sharon O’Brien
Käännös Aliisa Helenius
Sisällysluettelo

Termillä jälkieditointi tarkoitetaan konekääntimellä (Machine translation today) automaattisesti käännetyn tekstin tarkistamista eli revisointia. Jälkieditoinnilla tarkoitetaan perinteisesti sitä, että revisoinnin aikana editoija, joka on yleensä koulutettu kääntäjä, vertailee lähdetekstiä konekääntimen luomaan raakakäännökseen ja tunnistaa siinä esiintyviä virheitä, kuten poistoja, ei-toivottuja lisäyksiä sekä kieliopillisia ja tyylillisiä virheitä, ja korjaa nämä virheet. Vaikka konekääntimiä on kehitetty jo vuosikymmeniä, vasta 1980-luvulla ne olivat riittävän kehittyneitä tosielämän käännöstilanteisiin. Samoihin aikoihin tuli käyttöön jälkieditoinnin käsite (ks. esim. Vasconcellos 1985; Wagner 1985). Tällöin yleisimpänä tapana oli syöttää koko teksti konekääntimeen ja sitten editoida konekäännetty teksti jälkikäteen. Tämän takia prosessia kutsutaankin nimenomaan jälkieditoinniksi. Nykyään konekääntimille on olemassa erilaisia käyttötapoja ja tästä johtuen jälkieditoinnin soveltuvuutta terminä on kyseenalaistettu (lisää aiheesta alaluvussa 2.4). Kaikesta huolimatta jälkieditointi on vieläkin hyvin yleisesti käytetty termi ja todennäköisesti se tulee pysymään yleisessä käytössä vielä ainakin jonkin aikaa. Jälkieditointi on periaatteessa yksi käännöksien revisoinnin (Revision) eli tekstintarkistuksen muoto. Ainoana poikkeuksena on se, että jälkieditoija revisoi konekääntimen eikä ihmisen tuottamaa käännöstä. Konekääntimen tuottaman käännöksen revisointi eroaa normaalista revisoinnista siten, että konekääntimen tuottamat virheet ovat erilaisia verrattuna ihmiskääntäjän tekemiin virheisiin.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Lähteet

Doherty, Stephen
2016 “The Impact of Translation Technologies on the Process and Product of Translation.” International Journal of Communication 10 (2016): 947–969. Google ScholarGoogle Scholar
Forcada, Mikel
2017 “Making Sense of Neural Machine Translation.” Translation Spaces 6 (2): 291–309. Crossref Google ScholarGoogle Scholar
Gaspari, Federico, Antonio Toral, Sudip Kumar Naskar, Declan Groves, and Andy Way
2014 “Perception vs. Reality: Measuring Machine Translation Post-Editing Productivity.” In Proceedings of the 11th Conference of the Association for Machine Translation in the Americas: Workshop on Post-editing Technology and Practice (WPTP3), ed. by Sharon O’Brien, Michel Simard, and Lucia Specia, 60–72. Vancouver, Canada. Google ScholarGoogle Scholar
Guerberof Arenas, Ana
2009 “Productivity and Quality in MT Post-Editing.” In XII MT Summit Workshop: Beyond Translation Memories 26–30 Aug 2009, Ottawa, Canada. Available online at: http://​doras​.dcu​.ie​/23674/ (last checked on 27/03/2020). Google Scholar
2014 “Correlations between Productivity and Quality when Post-Editing in a Professional Context.” Machine Translation 28: 165–186. Crossref Google ScholarGoogle Scholar
Koponen, Maarit
2016 “Is Machine Translation Post-Editing Worth the Effort? A Survey of Research into Post-Editing and Effort.” The Journal of Specialised Translation 25: 131–148. Google ScholarGoogle Scholar
Mossop, Brian
2011 “Revision.” In: Handbook of Translation Studies, Vol. 2, ed. by Yves Gambier and Luc van Doorslaer, 135–139. Amsterdam: John Benjamins. Crossref Google ScholarGoogle Scholar
Newman, Daniel and Olivier Blanchard
2019Human/Machine: The Future of our Partnership with Machines. London: Kogan Page. Google ScholarGoogle Scholar
O’Brien, Sharon
2012 “Translation as Human-Computer Interaction.” Translation Spaces 1:101–122. Crossref Google ScholarGoogle Scholar
O’Brien, Sharon and Silvia Rodríguez Vázquez
2019 “Translation and Technology”. In Routledge Handbook of Translation and Education, ed. by Sara Laviosa and Maria González-Davies, 264–277. London: Routledge. Crossref Google ScholarGoogle Scholar
Plitt, Mirko and François Masselot
2010 “A Productivity Test of Statistical Machine Translation Postediting in a Typical Localisation Context.” Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 93: 7–16 2010 Crossref Google ScholarGoogle Scholar
Vasconcellos, Muriel
1985 “Management of the Machine Translation Environment: Interaction of Functions at the Pan American Health Organization.” In Tools for theTrade, ed. by Veronica Lawson. Translating and the Computer 5, 115–129. London: Aslib. Google ScholarGoogle Scholar
Wagner, Elizabeth
1985 “Rapid Post-Editing of Systran.” In Tools for the Trade, ed. by Veronica Lawson. Translating and the Computer 5, 199–213. London: Aslib. Google ScholarGoogle Scholar