Релігійні тексти й усна традиція [Religious texts and oral tradition]

Якобус A. Ноде
Університет Вільної Держави, Блумфонтейн
Переклад Тарас Шмігер
Зміст

У дослідженні релігійних текстів конче потрібно чітко встановити взаємозв’язок усного й писемного (див. також Усна традиція і переклад (Orality and translation)). Не можна цілком розділити усне та письмове ні хронологічно, ні з погляду важливості, як зроблено, наприклад, у теорії усних формул Мілмана Паррі (Milman Parry, 1902–1935) та Альберта Б. Лорда (Albert B. Lord, 1912–1991), які обстоювали абсолютну й універсальну дихотомію між усними та писемними культурами. Лоуренс де Фріс (De Vries 2012: 68–98) вважає усні культури складниками усно-писемної взаємодії з локальними рисами; такі риси можуть варіюватися залежно від часу, місця чи жанру в межах однієї культури. Крім того, усні та писемні явища співеволюціонують завдяки численним точкам дотику (De Vries 2012: 74–75). На прикладі стародавнього Близького Сходу Джон Волтон і Брент Сенді (Walton and Sandy 2013: 18) порівнюють культури, побудовані на слуханні, де традиції переважно передавалися з уст в уста, з культурами, побудованими на читанні, де традиції передавалися головно за допомогою текстів. У суспільствах, де панує слухання, культурні традиції засвоєно на внутрішньому рівні, тоді як тексти писали для архівів і бібліотек, щоб вони були орієнтирами для запам’ятовування та усної передачі традиції (Walton & Sandy 2013: 21). Поширення знань зазвичай відбувається усно, хоча передавачі традиції зберігають їх у письмових документах.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Література

Abe, Masao
1993 “Buddhism.” In Our Religions, ed. by Arvind Sharma, 69–137. New York: HarperCollins.Google Scholar
Bowker, John
(ed.) 1997The Oxford Dictionary of World Religions. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Dennill, George B., and Jacobus A. Naudé
2009 “A Comparison of the Qumran Community and Hare Krishna Movement Regarding Ritual Impurity, Its Sources and Rectification.” Journal for Semitics 18 (1): 15–33.Google Scholar
De Vries, Lourens J.
2012 “Local oral-written interfaces and the nature, transmission, performance, and translation of biblical texts.” In Translating Scripture for Sound and Performance: New Directions in Biblical Studies, ed. by James A. Maxey and Ernst R. Wendland, 68–98. Biblical Performance Criticism 6, Cascade Books, Eugene.Google Scholar
Flood, Gavin D.
1994 “Hinduism.” In Sacred Writings, ed. by Jean Holm and John Bowker, 71–100. London: Pinter.Google Scholar
Holm, Jean
1994 “Introduction: Raising the Issues.” In Sacred Writings, ed. by Jean Holm and John Bowker, 1–9. London: Pinter.Google Scholar
Naudé, Jacobus A.
2018 “History of translation knowledge of monotheistic religions with written tradition.” In A History of Modern Translation Knowledge, ed. by Lieven D’hulst and Yves Gambier, 389–395. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Naudé, Jacobus A. and Cynthia L. Miller-Naudé
2016 “The translation of biblion and biblos in the light of oral and scribal practice.” In Luce Verbi 50(3): 1–11. DOI logoGoogle Scholar
Pagel, Ulrich
1994 “Buddhism”. In Sacred Writings, ed. by Jean Holm and John Bowker, 10–43. London: Pinter.Google Scholar
Pew Research Center Forum
2012The Global Religious Landscape. A Report on the Size and Distribution of the World’s Major Religious Groups as of 2010. Washington, DC: Pew Research Center.Google Scholar
Swearer, Donald K.
1977Buddhism. Niles, IL: Argus Communications.Google Scholar
Walton, John H., and D. Brent Sandy
2013The Lost World of Scripture. Downers Grove, Illinois: IVP Academic.Google Scholar
Xiaogan, Liu
1993 “Taoism.” In Our Religions, ed. by Arvind Sharma, 229–290. New York: HarperCollins.Google Scholar
Zaehner, R. C.
1966Hinduism. Oxford: Oxford University Press. Google Scholar
Cronin, Michael
2020 “Translation, technology and climate change.” In The Routledge Handbook of Translation and Technology, ed. by Minako O’Hagan, 516–530. London: Routledge.Google Scholar

Тексти / Переклади

Bhaktivedanta Swami Prabhupada, A. C.
trans 1986Bhagavad-Gītā As It Is. Los Angeles: The Bhaktivedanta Book Trust.Google Scholar
Gandhi, Mahatma
2002Bhagavad-Gïtā. Stepney: Axiom.Google Scholar
Hoff, Benjamin
1982The Tao of Pooh. London: Penguin.Google Scholar
Hume, R. Ernest
1934The Thirteen Principal Upanishads. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Lopez, Donald S.
(ed.) 2004Buddhist Scriptures. London: Penguin.Google Scholar
Radhakrishnan, Sarvepalli
1953The Principal Upanishads. London: Allen & Unwin.Google Scholar
Zhengkun, Gu
1995Lao Tzu: The Book of Tao and The. Beijing: Peking University Press.Google Scholar
Голоси стародавньої Індії. Антологія давньоіндійської літератури 1982 / Упорядкування, переклад із санскриту і примітки Павла Ріттера
Передмова Ігоря Серебрякова. Стаття «Давня Індія та її література» Олександра Білецького. Київ: Дніпро.
Зарубіжна література: Матеріали до вивчення літератур зарубіжного Сходу : Хрестоматія
2006/ Упоряд. Л.В. Грицик. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”.Google Scholar
Лао-Цзи
2008Книга про дао і де” (“Даодецзін”). Переклад з китайської: Ж.Ліньов та Ян Хін-шун за редакцією Я.В. Шекери. Хрестоматія китайської літератури (від найдавніших часів до ІІІ ст. н.е.). Упорядник: Н.В.Коломієць. Київ: ВПЦ “Київський університет”.Google Scholar
Повний переклад українською мовою 18-ти книг “Магабгарати” і 19-го додатку “Харівамшампурана”
Рамаяна. В прозовому переказі Нандлала Д. Датта
1959Пер. з англ. Н. Калачевської. Київ: Державне видавництво художньої літератури.Google Scholar
Рамаяна
1979Скорочений пер. з хінді Степана Наливайка. Київ: Веселка.Google Scholar

Додаткова базова література

Johnson, Will J.
2005 “Making Sanskritic or Making Strange? How Should we Translate Classical Hindu Texts?” In Translation and religion. Holy Untranslatable? ed. by Lynne Long, 65–74. Cleveland: Multilingual matters.Google Scholar
Jousse, Marcel
2018Memory, Memorization, and Memorizers. The Galilean Oral-Style Tradition and Its Traditionalists. Biblical Performance Criticism 15, Eugene, Oregon: Cascade Books.Google Scholar
Makutoane, Tshokolo J., Cynthia L. Miller-Naudé, and Jacobus A. Naudé
2015 “Similarity and alterity in translating the orality of the Old Testament in oral culturesTranslation Studies 8: 156–174. DOI logoGoogle Scholar
Naudé, Jacobus A. and Cynthia L. Miller-Naudé
2018 “Sacred writings.” In Routledge Handbook of Literary Translation, ed. by Kelly Wasbourne, and Ben Van Wyke, 181–205. London: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
Zhang, Wei
2016Translating Dao. “Cross-Cultural Translation as a Hermeneutic of Edification.” In Translating Religion, ed. by Michael DeJonge, and Christiane Tietz, 13–28. London: Routledge.Google Scholar