Viihdekirjallisuuden ja viihteellisen fiktion kääntäminen [Translating popular fiction]

Federico Zanettin
Käännös Ele Kuru
Sisällysluettelo

Viihteellinen fiktio tai viihdefiktio viittaa termien viihdekirjallisuus ja populaarikirjallisuus ohella eri medioiden teksteihin, joita pidetään tietyssä yhteiskunnassa vähempiarvoisina kuin kulttuurieliitin arvostamaa, niin sanottua kaunokirjallista korkeakirjallisuutta (ks. Kaunokirjallinen kääntäminen [Literary translation]). Viihdefiktio käsitetään usein samaksi asiaksi kuin genrefiktio, eli tekstityyppi, joka sopii tiettyyn muottiin ja jonka juonet ja henkilöhahmot ovat kaavamaisia. Tyypillisiä genrefiktion genrejä ovat esimerkiksi dekkarit, scifi, romantiikka ja komedia tai huumori. Viihteellisen fiktion myyntiluvut ovat tyypillisesti korkeita, oli se käännettyä tai ei, ja niinpä siihen luokitellaan usein myös massamarkkinakirjallisuus ja bestsellerit. Tulee tosin myös ottaa huomioon, että korkeakirjalliset romaanit voivat olla myyntimenestyksiä viihteellisten romaanien tapaan (Gelder 2004: 13), ja klassikoitakin voidaan kääntää massamarkkinoille (Milton 2001).

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Lähteet

Bassnett, Susan
1998 “The Translation Turn in Cultural Studies.” In Constructing Cultures: Essays on Literary Translation, ed. by Susan Bassnett and André Lefevere, 123–40. Clevedon: Multilingual Matters.Google Scholar
Ben-Ari, Nitsa
2009 “Popular Literature in Hebrew as a Marker of Anti-Sabra Culture.” Translation Studies 2 (2): 178–95. DOI logoGoogle Scholar
Bianchi, Diana
2018 “Dangerous Visions? The Circulation and Translation of Women’s Crime Fiction and Science Fiction.” Perspectives 26 (6): 901–15. DOI logoGoogle Scholar
Bianchi, Diana, and Federico Zanettin
2018 “ ‘Under Surveillance’. An Introduction to Popular Fiction in Translation.” Perspectives 26 (6): 793–808. DOI logoGoogle Scholar
Bolter, Jay David, and Richard Grusin
1999Remediation: Understanding New Media. Cambridge, MA: MIT Press.Google Scholar
Carter, Ellen
2018 “Translating Popular Fiction.” In Routledge Handbook of Translation and Culture, ed. by Sue-Ann Harding and Ovidi Carbonell i Cortés, 431–44. London: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
Dimitroulia, Titika
2018 “From Antiheroes to New Realism: French and Italian Crime Fiction in the Twentieth and Twenty-First Century.” Perspectives 26 (6): 809–23. DOI logoGoogle Scholar
Gelder, Ken
2004Popular Fiction. The Logics and Practices of a Literary Field. London: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
Kaindl, Klaus
2018 “Fictional Representations.” In A History of Modern Translation Knowledge, ed. by Lieven D’hulst and Yves Gambier, 51–56. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Merkle, Denise, Carol O’Sullivan, Luc van Doorslaer, and Michaela Wolf
2010 “Exploring a Neglected Century: Translation and Censorship in Nineteenth-Century Europe.” In The Power of the Pen: Translation and Censorship in Nineteenth-Century Europe, ed. by Denise Merkle, Carol O’Sullivan, Luc van Doorslaer, and Michaela Wolf, 7–26. Vienna: Lit.Google Scholar
Milton, John
2001 “Translating Classic Fiction for Mass Markets.” The Translator 7 (1): 43–69. DOI logoGoogle Scholar
Murphy, Bernice M.
2018Key Concepts in Contemporary Popular Fiction. Edinburgh: Edinburgh University Press.Google Scholar
Okulska, Inez
2016 “From Intersemiotic Translation to Tie-in Products, or Transmedial Storytelling as a Translation Strategy.” Forum of Poetics 6: 58–69. http://​fp​.amu​.edu​.pl​/from​-intersemiotic​-translation​-to​-tie​-in​-products​-or​-transmedial​-storytelling​-as​-a​-translation​-strategy/
Rundle, Christopher
2018 “Stemming the Flood: The Censorship of Translated Popular Fiction in Fascist Italy.” Perspectives 26 (6): 838–51. DOI logoGoogle Scholar
van Doorslaer, Luc
2020 “Translation Studies: What’s in a Name?Asia Pacific Translation and Intercultural Studies 7 (2): 139–50. DOI logoGoogle Scholar
Weissbrod, Rachel
1991 “Translation of Prose Fiction from English to Hebrew: A Function of Norms (1960s and 1970s).” In Translation: Theory and Practice, Tension and Interdependence, ed. by Mildred L. Larson, 206–223. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Zanettin, Federico
2017 “Translation, Censorship and the Development of European Comics Cultures.” Perspectives 26 (6): 868–84. DOI logoGoogle Scholar
Zlatnar Moe, Marija, and Tanja Žigon
2016 “Comparing National Images in Translations of Popular Fiction.” In Interconnecting Translation Studies and Imagology, ed. by Luc van Doorslaer, Peter Flynn, and Joep Leerssen, 145–62. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar

Lisää aiheesta

Barker, Chris
2003Cultural Studies. Theory and Practice. Second edition. London: Sage.Google Scholar
Hartman, Michelle
2019 “Prose fiction.” In Routledge Handbook of Literary Translation, ed. by Kelly Washbourne and Ben Van Wyke, 206–219. London: Routledge.Google Scholar
Hopkinson, Amanda and Karen Seago
2019 “Crime fiction.” In Routledge Handbook of Literary Translation, ed. by Kelly Washbourne and Ben Van Wyke 220–239. London: Routledge.Google Scholar