Гібридність і переклад [Hybridity and translation]

Шері Саймон

Переклад Ірина Одрехівська

Зміст

При поєднанні двох відмінних речей, істот чи явищ – схрещенні сортів рослин чи порід тварин, злитті двох ідентичностей, змішанні літературних жанрів, сполученні в одній будівлі ознак різних архітектурних стилів – утворюється щось нове, і це нове – гібрид. У сучасному світі ідея гібридності має здебільшого позитивні конотації, якщо простежити її вираження в естетиці чи теорії культури, що спираються на постколоніальні моделі (Bhabha, Young / Гомі Бгабга, Роберт Янґ) та теорії кіборга (Haraway/ Дона Гаравей). Змішані ідентичності та творчу інтерференцію оцінюють позитивно за їхню можливість впроваджувати інновації, дивувати, виражати нові почуття та ідеї, відображати зміну соціокультурних реалій. У французькій мові відбувається схожа переоцінка терміна «métissage» («метисаж»). Однак ідея гібридності має й довгу історію негативного тлумачення. Згадаймо слова «mongrel» («дворняга», «мішанець», «помісь») чи «half-breed» («покруч», «напівкровка»), які належать до того ж семантичного поля. Упродовж XVIII і XIX століть гібридність постійно асоціювалась з анормальним, потворним чи гротескним, ба більше – термін був у вжитку в один з найпохмуріших епізодів історії науки, пов'язаним з расистським вченням «полігенізму», яке стверджувало, що раси людини – це різні види, які мають незалежне між собою походження. Для поборників чистих форм вираження гібридність вважалась формою забруднення, так само як релігійний синкретизм відхилявся і продовжує відхилятися речниками панівних догм.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Література

Bhabha, Homi
1994The Location of Culture. London/New York: Routledge.Google Scholar
Gentzler, E.
2008Translation and Identity in the Americas: New Directions in Translation Theory. London/New York: Routledge. BoPGoogle Scholar
Godayol, P.
(ed.) 2001Veus Xicanes. Vic: Eumo Editorial.Google Scholar
Haraway, Donna
1991 “A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century.” In Simians, Cyborgs, and Women. The Reinvention of Nature, 149–181. New York: Routledge.Google Scholar
Laplantine, F. & Nouss, A.
2001Métissages, de Arcimboldo à Zombi. Paris: Pauvert.Google Scholar
Leclerc, Catherine
2005 “Between French and English, Between Ethnography and Assimilation: Strategies for Translating Moncton’s Acadian Vernacular.” TTR 18 (2): 161–192. Crossref  TSBGoogle Scholar
Simon, Sherry
(ed.) 1995Culture in Transit. Montreal: Véhicule Press.  TSBGoogle Scholar
Tymoczko, Maria
2003 “Enlarging Western Translation Theory: Integrating Non-Western Thought about Translation.” http://​eslking​.com​/library2​/collections​/language​/translation​/tymoczko​_translation​_theory​.pdf [Accessed 14 June 2011]
Wolf, Michaela
2007 “The location of the ‘translation field. Negotiating borderlines between Pierre Bourdieu and Homi Bhabha.” In Constructing a Sociology of Translation, Michaela Wolf & Alexandra Fukari (eds), 109–119. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins  TSB, CrossrefGoogle Scholar
Young, Robert J. C.
1995Colonial Desire. Hybridity in Theory, Culture and Race. New York/London: Routledge.Google Scholar

Додаткова література

Pratt, Mary Louise
1991 “Arts of the Contact Zone.” Profession 91: 33–l40.Google Scholar
Schäffner, Christina & Adab, Beverly
2001 “The Idea of the Hybrid Text in Translation: Contact as Conflict.” Across Languages and Cultures 2 (2): 277–302. Crossref  TSBGoogle Scholar
Simon, Sherry
1999Hybridité Culturelle. Montréal: Editions Ile de la Tortue.Google Scholar
Wolf, Michaela
2000 “The ‘Third Space’ in Postcolonial Representation.” In Changing the Terms. Translating in the Postcolonial Era, Sherry Simon and Paul St-Pierre (eds), 127–145. Ottawa: University of Ottawa Press.Google Scholar