Informaatio, viestintä, kääntäminen [Information, communication, translation]

Roberto Valdeón

Käännös Mira Kainulainen

Sisällysluettelo

Daniel Bell ennusti 1970-luvulla, että teollisen vallankumouksen alusta lähtien valta-asemassa olleet teollisen tuotannon tavat kokisivat dramaattisen muutoksen (1973). Hän ennakoi uuden aikakauden syntymistä, jolloin maailmantalouden päämoottorina ei toimisi enää tavarantuotanto vaan palvelut. Klassikkoteoksessaan The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Foreboding Bell pohti, kuinka uuteen aikakauteen siirtyminen muuttaisi innovaatioprosesseja ja yhteiskunnan rakenteita. Castells kutsui ajanjaksoa myöhemmin ”informaation aikakaudeksi” (1996) ja yhdisti sen tietotekniikan vallankumoukselliseen kehitykseen, joka on kasvattanut maailmantalouden toimijoiden keskinäistä riippuvuutta. Castellsin näkemyksen mukaan tuon vallankumouksen seurauksena kokemistamme muutoksista tärkeimpiä ovat ”tiedonkäsittely- ja viestintäteknologiat” (2000: 30, oma käännös), joihin kuuluu tiettyjä työkaluja ja prosesseja.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Lähteet

Baker, Mona
2006Translation and Conflict. London/New York: Routledge.Google Scholar
Baumann, Gerd, Gillespie, Marie & Sreberny, Annabelle
2011Transcultural Journalism and the Politics of Translation: Interrogating the BBC World Service. Special issue of Journalism 12 (2).Google Scholar
Bell, Daniel
1999/1973The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Foreboding. New York: Basic Books.Google Scholar
Bielsa, Esperança & Bassnett, Susan
2009Translation in Global News. London/New York: Routledge.Google Scholar
Craig, Robert T.
2005 ”How we talk about how we talk: communication theory in the public interest.” Journal of Communication 55 (4): 659–667.Google Scholar
Castells, Manuel
2000/1996The Rise of the Network Society. Volume I: The Information Age: Economy, Society and Culture. Oxford: Blackwell.Google Scholar
Doorslaer, Luc van
2010 “Journalism and translation”. In Handbook of Translation Studies. Volume 1, Yves Gambier & Luc van Doorslaer (eds), 180–184. Amsterdam/Philadelphia: John BenjaminsGoogle Scholar
Entman, R. M.
1993 ”Framing: Toward clarification of a fractured paradigm.” Journal of Communication 43 (4): 51–58.Google Scholar
Fiske, John
2011/1982Introduction to Communication Studies. London/New York: Routledge.Google Scholar
Hamilton, John & Jenner, Eric
2004 ”Redefining foreign correspondence.” Journalism 5 (3): 301–321.Google Scholar
Hernández Guerrero, M. José
2009Traducción y periodismo. Bern: Peter Lang.Google Scholar
McCombs, Maxwell E., & Shaw, Donald L.
1972The agenda-setting function of mass media.” Public Opinion Quarterly 36: 176–187.Google Scholar
McCombs, Maxwell E.
2004Setting the Agenda: The Mass Media and Public Opinion. Cambridge: Polity Press.Google Scholar
Reese, Stephen D., Gandy, Oscar H., Jr. & Grant, August E.
(eds) 2001Framing Public Life. Perspectives on Media and Our Understanding of the Social World. Mahwah: Erlbaum.Google Scholar
Reese, Stephen D.
2001 ”Framing public life: A bridging model for media research.” In Stephen D. Reese (eds), Framing Public Life. Perspectives on Media and Our Understanding of the Social World, 7–31.Google Scholar
Tankard, J. W.
2001 “The empirical approach to the study of media framing.” In Stephen D. Reese (eds), Framing Public Life. Perspectives on Media and Our Understanding of the Social World, 95–106.Google Scholar
Valdeón, Roberto A.
2010 “Translation in the informational society.” In Translation in the Post-Industrial Society, Roberto A. Valdeón (ed.). Special issue of Across Languages and Cultures 11 (2): 149–160.Google Scholar
2011 “Embedding Anglocentric perceptions of the world: The Falklands-Malvinas binomial in the news.” Meta 56 (1): 63–80.Google Scholar
2012 “From the Dutch corantos to convergence journalism;The role of translation in news production.” Meta 57 (4).Google Scholar
Webster, Frank
2006Theories of the Information Society. London/New York: RoutledgeGoogle Scholar