Kirjallisuudentutkimus ja käännöstiede [Literary studies and translation studies]

Dirk Delabastita
Käännös Mirena Väänänen
Sisällysluettelo

Onko hiphop-musiikki suullinen kirjallisuuden muoto? Ovatko uusklassiset ranskalaiset belles infidèles -malliset versiot käännöksiä vai tulisiko niitä pitää adaptaatioina (ks. Adaptation)? Yltävätkö esimerkiksi Polanskin vuoden 2005 Oliver Twist -filmiadaptaation portugalin- tai hollanninkieliset tekstitykset tasolle, jolla ne olisivat verrattavissa kaunokirjallisiin käännöksiin? Tämän artikkelin otsikossa toisiinsa liitetyt käsitteet, ’kirjallisuus’ ja ’kääntäminen’, ovat tunnetusti vaikeita määritellä. Vähän kuin Pirandellon Six Characters in Search of an Author -teoksessa, kirjallisuudentutkimuksen ja käännöstieteen alojen piirissä on omilla tavoillaan ja ajoittain samansuuntaisesti käytetty paljon vaivaa niiden olemassaolon oikeuttavien aiheiden etsimiseen ja rajaamiseen.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Lähteet

Apter, Emily
2006The Translation Zone. A New Comparative Literature. Princeton/Oxford: Princeton University Press.Google Scholar
Bassnett, Susan
1993Comparative Literature: a critical introduction. Oxford: Blackwell.Google Scholar
Bertens, Hans
2008Literary Theory: the Basics. Second edition. London/New York: Routledge.Google Scholar
Even-Zohar, Itamar
1978 “The Position of Translated Literature within the Literary Polysystem.” In Literature and Translation: New Perspectives in Literary Studies, James S. Holmes, José Lambert & Raymond van den Broeck (eds), 117–127. Leuven: Acco.Google Scholar
Folkart, Barbara
1991Le conflit des énonciations. Traduction et discours rapporté. Montréal: Les Éditions Balzac.Google Scholar
Hermans, Theo
(ed.) 1985The Manipulation of Literature. Studies in Literary Translation. London/Sydney: Croom Helm.Google Scholar
(ed.) 1999Translation in Systems. Descriptive and System-oriented Approaches Explained. Manchester: St Jerome.Google Scholar
Hofmeyr, Isabel
2004The Portable Bunyan: A Transnational History of “The Pilgrim’s Progress”. Princeton/Oxford: Princeton University Press.Google Scholar
Holmes, James S.
1988Translated! Papers on Literary Translation and Translation Studies. With an introduction by Raymond van den Broeck. Amsterdam: Rodopi.Google Scholar
Jakobson, Roman
1959 “On Linguistic Aspects of Translation.” In On Translation, R. A. Brower (ed.), 232–239. Cambridge, MA: Harvard University Press.Google Scholar
1960 “Concluding Statement: Linguistics and Poetics.” In Style in Language, Thomas A. Sebeok (ed.), 350–377. Cambridge: MIT Press.Google Scholar
Lacroix, Albert
1856Histoire de l’influence de Shakspeare sur le théâtre français jusqu’à nos jours. Bruxelles: Th. Lesigne.Google Scholar
Lambert, José
1976Ludwig Tieck dans les lettres françaises. Aspects d’une résistance au romantisme allemand. Paris: Didier/Leuven: Presses Universitaires de Louvain.Google Scholar
2006Functional Approaches to Culture and Translation. Selected papers by José Lambert. Edited by Dirk Delabastita, Reine Meylaerts & Lieven D’hulst. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.Google Scholar
2009 “Measuring Canonization. A Reply to Paola Venturi.” Target 21 (2): 358–363.Google Scholar
Levý, Jiří
1963Umění překladu [The Art of Translation]. Praha: Československý spisovatel.Google Scholar
1969Die literarische Übersetzung. Theorie einer Kunstgattung. Frankfurt am Main: Athenäum. [translation of Levý 1963]Google Scholar
Lotman, Yuri
1976 “The Content and Structure of the Concept of ‘Literature’”. PTL: a Journal for Descriptive Poetics and Theory of Literature 1 (2): 339–356.Google Scholar
Popovič, Anton
1975Teória umeleckého prekladu [Theory of literary translation]. Bratislava: Tatran.Google Scholar
Toury, Gideon
1985 “A Rationale for Descriptive Translation Studies.” In The Manipulation of Literature. Studies in Literary Translation, Theo Hermans (ed.), 16–41. London/Sydney: Croom Helm.Google Scholar
1995Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.Google Scholar
Venuti, Lawrence
2008/1995The Translator’s Invisibility. A History of Translation. Second edition. London/New York: Routledge.Google Scholar
Whitla, William
2010The English Handbook: A Guide to Literary Studies. Chichester: Wiley-Blackwell.Google Scholar