A fordítás metaforái [Metaphors for translation]

James St. André
Manchesteri Egyetem
Fordította Orsolya BedeEmília Lehotzky
Tartalomjegyzék

Ha belegondolunk, hogy a „fordítás” szó eredeti jelentése számos európai nyelven már önmagában metafora (legtöbbször az „átvitel” vagy „áthozatal” metaforája), egyáltalán nem meglepő, hogy különböző kultúrákban és időszakokban gyakran metaforákkal próbálják meg szemléltetni a fordítás folyamatát (translation process). Guldin (2010) szerint a fordítás és a metafora homológ kifejezések, egyszerre egymás fordításai és metaforái. A fordítás bemutatására elképesztően változatos metaforikus kifejezéseket használnak: a „les belles infidèles” (szép hűtlenek) és a „traduttori, traditore” (fordítás ferdítés) szellemes megjegyzésektől kezdve egyszerű, de gyakran használt metaforákig: a fordító mint kultúrákon átívelő híd vagy a fordítás mint óbor töltése új kehelybe. Találkozhatunk pozitív metaforákkal, amilyen az igaz tanúságtétel vagy az alkímia; negatív metaforákkal, például a fordító a szerző rabszolgája vagy puszta utánzó, illetve olyan metaforákkal, amelyek a fordítót passzív (tükörként, csatornaként) vagy aktív (karmesterként, mesterszakácsként) résztvevőként ábrázolják. Ezen kívül léteznek különös metaforák is, például a fordító mint dongó, vagy hogy a fordító olyan, mint a vak, aki egy elefántot próbál leírni.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Felhasznált irodalom

Chamberlain, Lori
2000 “Gender and the Metaphorics of Translation.” In The Translation Studies Reader, Lawrence Venuti (szerk.), 314–29. London/New York: Routledge. TSBGoogle Scholar
D’Hulst, Lieven
1992 “Sur le rôle des métaphores en traductologie contemporaine.” Target 4 (1): 33–51. TSBGoogle Scholar
De León, Celia Martín
2010 “Metaphorical Models of Translation: Transfer vs Imitation and Action.” In Thinking Through Translation with Metaphors, James St. André (szerk.), 75–108. Manchester: St. Jerome Publishing.Google Scholar
Guldin, Rainer
2010 “Metaphor as a Metaphor for Translation.” In Thinking Through Translation with Metaphors, James St. André (szerk.), 161–91. Manchester: St. Jerome Publishing. TSBGoogle Scholar
Henitiuk, Valerie
2010 “Squeezing the Jellyfish: Early Western Attempts to Characterize Translation from the Japanese.” In Thinking Through Translation with Metaphors, James St. André (szerk.), 144–60. Manchester: St. Jerome Publishing. TSBGoogle Scholar
Hermans, Theo
1985 “Images of Translation. Metaphor and Imagery in the Renaissance Discourse on Translation.” In The Manipulation of Literature: Studies in Literary Translation, Theo Hermans (szerk.), 103–36. London: Croom Helm. TSBGoogle Scholar
2002 “Translation’s Representation.” In Teaching Translation and Interpreting 4: Building Bridges, Eva Hung (szerk.), 3–18. Amszterdam: John Benjamins TSB.Google Scholar
Lakoff, George & Johnson, Mark
1980Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press. BoPGoogle Scholar
Morini, Massimiliano
2006Tudor Translation in Theory and Practice. London: Ashgate. TSBGoogle Scholar
Ortony, Andrew
(ed.) 1979Metaphor and Thought. Cambridge: Cambridge University Press. BoPGoogle Scholar
Round, Nicholas
2005 “Translation and its Metaphors: The (N+1) Wise Men and the Elephant.” Skase Journal of Translation and Interpretation 1 (1): 47–69. TSBGoogle Scholar
Roy, Cynthia B.
1993 “The Problem with Definitions, Descriptions, and the Role Metaphors of Interpreters.” In The Interpreting Studies Reader, Franz Pöchhacker & Myriam Shlesinger (szerk.), 344–53. London: Routledge. TSBGoogle Scholar
St. André, James
(szerk.) 2010Thinking Through Translation with Metaphors. Manchester: St. Jerome Publishing. TSBGoogle Scholar
Tyulenev, Szergej
2010 “Translation as Smuggling.” In Thinking Through Translation with Metaphors, James St. André (szerk.), 241–74. Manchester: St. Jerome Publishing. TSBGoogle Scholar
Wadensjö, Cecilia
1993 “The Double Role of a Dialogue Interpreter.” In The Interpreting Studies Reader, Franz Pöchhacker & Myriam Shlesinger (szerk.), 354–71. London: Routledge. TSBGoogle Scholar