Musiikki ja kääntäminen [Music and translation]

Käännös Miia Mäkelä
Sisällysluettelo

Musiikillisten tekstien kääntäminen – tai Harai Golombin (2005: 121–162) sanoin musiikkiin liittyvä kääntäminen – on kiinnittänyt käännöstutkijoiden huomion vasta 2000-luvun aikana. Yksi osasyy tähän saattaa olla aihepiirin tutkimuksen sisältämät metodologiset haasteet: se haastaa perinteisiä käsityksiämme kääntämisestä (Translation), adaptaatiosta (Adaptation) ja uudelleenkirjoittamisesta, se kyseenalaistaa keskeiset käsitteet kuten tekijän ja lähdetekstin ja se selkeästi vaatii poikkitieteellisen lähestymistavan (Susam-Sarajeva 2008: 188–189). Kiinnostus musiikin ja kääntämisen suhdetta kohtaan on kuitenkin lisääntynyt tasaisesti, ja aihetta käsittelevien artikkelien suhteellisen pieni joukko onkin kasvanut kolmella teoksella. Gorlée 2005 ja Susam-Sarajeva 2008 ovat osoittaneet, että musiikillisten tekstien kääntäminen ulottuu myös oopperan ulkopuolelle: CD-levyjen kansilehtien (sanatarkasta) kääntämisestä tai painettujen librettojen kääntämisestä laulettuun käännökseen, laululyriikoiden uudelleenkirjoittamiseen, oopperatekstitykseen, tekstitykseen (Subtitling) tai dubbaamiseen (Voiceover and dubbing). Lisäksi Minors 2013 laajentaa kääntämisen käsitettä ulottumaan transferenssiin musiikin ja tekstin välillä sekä kuvataiteisiin. Tämä artikkeli antaa yleiskatsauksen musiikillisten tekstien kääntämiseen, keskittyen enimmäkseen oopperakääntämisen moniin muotoihin – koska se on kerännyt eniten huomiota – sekä laulujen ja musikaalien kääntämiseen.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Lähteet

Desblache, Lucile
2007 “Music to my ears, but words to my eyes? Text, opera and their audiences.” In A Tool for Social Integration? Audiovisual Translation from Different Angles, Aline Remael & Josélia Neves (eds). Special Issue of Linguistica Antverpiensia 6: 155–170. TSBGoogle Scholar
Díaz Cintas, Jorge, Orero, Pilar & Remael, Aline
(eds) 2007Media for All: Subtitling for the Deaf, Audio Description and Sign Language. Amsterdam: Rodopi. TSBGoogle Scholar
Di Giovanni, Elena
2008 “The American film musical in Italy: Translation and non-translation.” The Translator 14 (2): 295–318. DOI logo TSBGoogle Scholar
Franzon, John
2005 “Musical comedy translation: Fidelity and format in the Scandinavian My Fair Lady .” In Gorlée (ed.), 263–298.Google Scholar
2008 “Choices in song translation: Singability in print, subtitles and sung performances.” The Translator 14 (2): 373–399. DOI logoGoogle Scholar
Golomb, Harai
2005 “Music-linked translation (MLT) and Mozart’s operas: Theoretical, textual and practical approaches.” In Dinda L. Gorlée (ed.), Song and Significance: Virtues and Vices of Vocal Translation, 121–161.Google Scholar
Gorlée, Dinda L.
(ed.) 2005Song and Significance: Virtues and Vices of Vocal Translation. Amsterdam/New York: Rodopi. TSBGoogle Scholar
Herman, Mark & Apter, Ronnie
1991 “Opera translation.” In Translation: Theory and Practice. Tension and Interdependence [ATA Scholarly Monograph Series 5], Mildred L. Larson (ed.), 100–119. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. DOI logo TSBGoogle Scholar
Kaindl, Klaus
1995Die Oper als Textgestalt: Perspektiven einer interdisziplinären Übersetzungswissenschaft. Tübingen: Staufenburg Verlag Brigitte Narr. TSBGoogle Scholar
2005 “The plurisemiotics of pop song translation: Words, music, voice and image.” In Gorlée (ed.), 235–262.Google Scholar
Low, Peter
2013 “Purposeful Translating: The Case of Britten’s Vocal Music.” In Minors (ed.), 69–79.Google Scholar
2005 “The Pentathlon approach to translating songs.” In Gorlée (ed.), 185–212. TSBGoogle Scholar
Marschall, Gottfried
(ed.) 2004La traduction des livrets: Aspects théoriques, historiques et pragmatiques. Paris: Presses de l’Université Paris-Sorbonne.Google Scholar
Matamala, Anna and Orero, Pilar
2008 “Opera Translation. An Annotated Bibliography.” The Translator 14 (2): 427–451. DOI logo TSBGoogle Scholar
Mateo, Marta
2007 “Surtitling today: New uses, attitudes and developments.” Linguistica Antverpiensia 6: 135–154. TSBGoogle Scholar
2008 “Anglo-American musicals in Spanish theatres.” The Translator 14 (2): 319–342. DOI logo TSBGoogle Scholar
Minors, Helen Julia
(ed.) 2013Music, Text and Translation. London: Bloomsbury (Bloomsbury Advances in Translation).Google Scholar
Susam-Sarajeva, Sebnem
(ed.) 2008Translation and Music. Special Issue of The Translator 14 (2). DOI logo TSBGoogle Scholar
Virkkunen, Riitta
2004 “The source text of opera surtitles.” Meta 49 (1): 89–97. DOI logoGoogle Scholar