A zene és a fordítás [Music and translation]

Fordította Csillag ÓdorPatrícia Wojciechowski
Tartalomjegyzék

A zenés szövegek fordítása – vagy, ahogy Harai Golomb nevezte, a zenéhez kötött fordítás (2005: 121–162) – csupán az elmúlt évtizedben kezdte felkelteni a fordításkutatók figyelmét. Ennek egyik oka az lehet, hogy a zenés fordítások számtalan módszertani nehézséget magában rejtő tanulmányozása átrajzolja az általunk ismert határokat olyan területek között, mint például a „fordítás” (translation), az „adaptáció” (adaptation) vagy az „újramesélés”, és az olyan lényeges fogalmakról való tudásunkat vonja kétségbe, mint a szerzőség vagy a forrásszöveg. Mindezen okok miatt e terület tanulmányozása több tudományágat átfogó megközelítést igényel (Susam-Sarajeva 2008: 188–9). A zene és a fordítás kapcsolatát vizsgáló ez idáig megjelent cikkek viszonylag szerény szakirodalma már három új monográfiával bővült, ami alátámasztja, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a téma iránt: Gorlée 2005 és Susam-Sarajeva 2008 is rávilágított arra, hogy a zenés szövegek fordítása túlmutat az operafordításon, hiszen a zene más területein is jelen van – a CD-melléklet lapjainak vagy a zenei művek nyomtatott szövegkönyveinek (tükör)fordításától kezdve az énekelt fordításokon és újraírt dalszövegeken át egészen a színpadi és képernyőre szánt művek feliratozásáig (subtitling) és a szinkronizálásig (dubbing) mindenhol megtalálható. A Minors 2013 szerkesztette tanulmánykötet a zene, a szöveg és a képzőművészet közötti átjárhatóságot is figyelembe vette, és ezáltal megváltoztatta a fordításról alkotott elképzelésünket. Jelen szócikk átfogó képet kíván adni a zenés szövegek fordításáról, kiemelt figyelmet fordítva – különösen népszerű témakör lévén – az operák fordításának számos formájára, valamint a dalok és musicalek fordítására is.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Felhasznált irodalom

Desblache, Lucile
2007 “Music to my ears, but words to my eyes? Text, opera and their audiences.” In A Tool for Social Integration? Audiovisual Translation from Different Angles, Aline Remael & Josélia Neves (szerk). Linguistica Antverpiensia 6 különkiadás: 155–170. TSBGoogle Scholar
Díaz Cintas, Jorge, Orero, Pilar & Remael, Aline
(szerk.) 2007Media for All: Subtitling for the Deaf, Audio Description and Sign Language. Amszterdam: Rodopi. TSBGoogle Scholar
Di Giovanni, Elena
2008 “The American film musical in Italy: Translation and non-translation.” The Translator 14 (2): 295–318. TSBGoogle Scholar
Franzon, John
2005 “Musical comedy translation: Fidelity and format in the Scandinavian My Fair Lady .” In Gorlée (szerk.), 263–298.Google Scholar
2008 “Choices in song translation: Singability in print, subtitles and sung performances.” The Translator 14 (2): 373–399.Google Scholar
Golomb, Harai
2005 “Music-linked translation (MLT) and Mozart’s operas: Theoretical, textual and practical approaches.” In Dinda L. Gorlée (szerk.), Song and Significance: Virtues and Vices of Vocal Translation, 121–161.Google Scholar
Gorlée, Dinda L.
(szerk.) 2005Song and Significance: Virtues and Vices of Vocal Translation. Amszterdam/New York: Rodopi. TSBGoogle Scholar
Herman, Mark & Apter, Ronnie
1991 “Opera translation.” In Translation: Theory and Practice. Tension and Interdependence [ATA Scholarly Monograph Series 5], Mildred L. Larson (szerk.), 100–119. Amszterdam/Philadelphia: John Benjamins. TSBGoogle Scholar
Kaindl, Klaus
1995Die Oper als Textgestalt: Perspektiven einer interdisziplinären Übersetzungswissenschaft. Tübingen: Staufenburg Verlag Brigitte Narr. TSBGoogle Scholar
2005 “The plurisemiotics of pop song translation: Words, music, voice and image.” In Gorlée (szerk.), 235–262.Google Scholar
Low, Peter
2013 “Purposeful Translating: The Case of Britten’s Vocal Music.” In Minors (szerk.), 69–79.Google Scholar
2005 “The Pentathlon approach to translating songs.” In Gorlée (szerk.), 185–212. TSBGoogle Scholar
Marschall, Gottfried
(szerk.) 2004La traduction des livrets: Aspects théoriques, historiques et pragmatiques. Paris: Presses de l’Université Paris-Sorbonne.Google Scholar
Matamala, Anna and Orero, Pilar
2008 “Opera Translation. An Annotated Bibliography.” The Translator 14 (2): 427–451. TSBGoogle Scholar
Mateo, Marta
2007 “Surtitling today: New uses, attitudes and developments.” Linguistica Antverpiensia 6: 135–154. TSBGoogle Scholar
2008 “Anglo-American musicals in Spanish theatres.” The Translator 14 (2): 319–342. TSBGoogle Scholar
Minors, Helen Julia
(szerk.) 2013Music, Text and Translation. London: Bloomsbury (Bloomsbury Advances in Translation).Google Scholar
Susam-Sarajeva, Sebnem
(szerk.) 2008Translation and Music. The Translator 14 (2) különkiadása. TSBGoogle Scholar
Virkkunen, Riita
2004 “The source text of opera surtitles.” Meta 49 (1): 89–97.Google Scholar