Ulus, imparatorluk, çeviri [Nation, empire, translation]

Roberto Valdeón
Oviedo Üniversitesi

Çeviri Fırat Ceylan

İçindekiler

Ulus kavramı açıklanması çok zor bir kavramdır. Geller bu kavramı açıklamak için biri kültüre ve diğeri gönüllülük esasına dayalı (2006: 6–7) iki yaklaşım önermişse de her ikisini de tatmin edici bulmaz ve ulusların sadece ulusçuluk çağı bağlamında (2006: 54) tanımlanabileceğini belirtir. Modern ulus kavramı, Avrupa'da yakın zamanda oluşturulmuş olabilir ama ulusları tanımlamada veya yaratmada dilin oynadığı kilit rolün köklü bir tarihi vardır. Benzer şekilde, çeviribilim [Translation Studies] de modern bir bilim dalıdır ama çevirinin [translation] imparatorlukların inşasındaki rolü hiç de yeni değildir (Robinson 1997: 9). Mısırlılar, Yunanlılar, Romalılar, Araplar, Çinliler, Osmanlılar ve birçok devlet, imparatorluklarını önce fetih sonra da ticaret yoluyla genişletirken uluslarını da çeviri yoluyla yücelttiler (bkz. Bilim Çevirisi) [Scientific translation].

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Kaynakça

Anderson, Benedict
2006/1983Imagined Communities. Reflections on the Origins and Spread of Nationalim. London/New York: Verso.Google Scholar
Arrojo, Rosemary
2002/1999 “Interpretative as possessive love. Hélène Cixous, Clarice Lispector and the ambivalence of fidelity.” In Post-colonial Translation. Theory and Practice, Susan Bassnett & Harish Trivedi (eds), 141–161. London: Routledge.Google Scholar
Burke, Peter
2007 “Cultures of translation in early modern Europe.” In Cultural Translation in Early Modern Europe, Peter Burke & R. Po-chia Hsia (eds), 7–38. Cambridge: Cambridge University Press. DOI logo TSBGoogle Scholar
Cheyfitz, Eric
1997The Poetics of Imperialism. Translation and Colonization from the Tempest to Tarzan. Amsterdam: University of Pennsylvania Press. TSBGoogle Scholar
Corbett, John
1999Written in the Language of the Scottish Nation. A History of Literary Translation into Scots. Clevedon: Multilingual Matters. TSBGoogle Scholar
Cronin, Michael
1996Translating Ireland: Translation, Languages, Cultures. Cork: Cork University Press. TSBGoogle Scholar
Fabian, Johannes
1986Language and Colonial Power: The Appropriation of Swahili in the Former Belgian Congo 1880–1938. Berkeley: University of California Press. BoPGoogle Scholar
Greenblatt, Stephen
1991Marvellous Possessions. The Wonder of the New World. Oxford: Oxford University Press. DOI logoGoogle Scholar
Hardt, Michael & Negri, Antonio
2000Empire. Cambridge, MA: Harvard University Press.Google Scholar
Heller, Ernest
2006/1983Nations and Nationalism. Ithaca, NY: Cornell University Press.Google Scholar
Kothari, Rita & Wakabayashi, Judy
2009 “Introduction.” In Decentering Translation Studies. India and Beyond, Rita Kothari & Judy Wakabayashi (eds), 1–15. Amsterdam: John Benjamins TSB. DOI logoGoogle Scholar
Lezra, Jacques
2005 “Nationum Origo.” In Nation, Language, and the Ethics of Translation, Sandra Bermann & Michael Wood (eds), 203–228. Princeton: Princeton University Press. TSBGoogle Scholar
Lung, Rachel
2011Interpreters in Early Imperial China. Amsterdam: John Benjamins. DOI logo TSBGoogle Scholar
Nama, Charles Atangana
2009 “A history of translation and interpretation in the littoral province of Cameroon.” In Perspectives on Translation and Interpretation in Cameroon, Emmanuel H. Chia & Joseph C. Suh (eds), 47–56. Bamenda, CMR: Langaa.Google Scholar
Rafael, Vicente
1993Contracting Colonialism: Translation and Christian Conversion in Tagalog -Society under Early Spanish Rule. Durham, NC: Duke University Press. TSBGoogle Scholar
Robinson, Douglas
1997Translation and Empire. Manchester: St. Jerome. TSBGoogle Scholar
Tageldin, Shaden M.
2011Disarming Words: Empire and the Seductions of Translation in Egypt. Berkeley, CA: University of California Press. TSBGoogle Scholar
Tymoczko, Maria
2007Enlarging Translation, Empowering Translators. Manchester: St. Jerome. TSBGoogle Scholar
Venuti, Lawrence
1998The Scandals of Translation. London: Routledge. DOI logo BoPGoogle Scholar
Weissbort, Daniel, & Eysteinsson, Astradur
2006Translation Theory and Practice: A Historical Reader. Oxford: Oxford University Press. TSBGoogle Scholar