Паратексти [Paratexts]

Шехназ Тахір-Ґюрчалар

Переклад Олександр Кальниченко

Зміст

Аналіз вербальних та візуальних матеріалів, що оточують і представляють опубліковані переклади, все більшою мірою включаються в емпіричні дослідження перекладених текстів. Ці матеріали, що знаходяться на «порозі» перекладів, називаються «паратекстами», терміном, що спершу був задуманий для того, щоб охопити презентаційні елементи творів в літературному полі, включаючи й переклади, хоча й не обмежуючись ними. Типові приклади паратекстів включають назви та підзаголовки творів, псевдоніми, передмови, посвячення, епіграфи, вступи, інтертитри або назви розділів, примітки, епілоги та післямови (Macksey 1997: xviii), що всі разом і є засобами та прийомами посередництва між книжкою та читачем, причому як ті, що містяться «всередині» книги, так і ті, що є «зовнішніми» щодо тексту. Концепцію «паратексту» розробив французький дослідник Жерар Женетт (Gerard Genette) в праці під назвою Seuils (1987), яка в англійському перекладі вийшла під назвою Paratexts: The Thresholds of Interpretation («Паратексти: пороги інтерпретації») (Genette 1997), і швидко привернула увагу дослідників перекладу, що прагнуть зосередити увагу на елементах, які служать «містком» між перекладними текстами та їхніми читачами й, таким чином, в основному, й формують читацьку рецепцію.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Література

Asimakoulas, Dimitris
2006 “Translation as a Means of Resistance: Paratexts in Translations of Brecht’s Works during the Greek Junta (1967–1974).” In CTIS Occasional Papers 3, Samh Fekry Hanna (ed.), 79–103. Manchester: University of Manchester.  TSBGoogle Scholar
Genette, Gérard
1987Seuils. Paris: éditions du Seuil.Google Scholar
1997Paratexts : Thresholds of Interpretation. Tr. Jane E. Lewin. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Gil-Bajardí, Anna, Pilar Orero & Sara Rovira-Esteva
(eds.) 2012Translation Peripheries. Paratextual Elements in Translation. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang.  TSBGoogle Scholar
Harvey, Keith
2003 “ ‘Events’ and ‘Horizons’. Reading Ideology in the ‘Bindings’ of Translations.” In Apropos of Ideology. Translation Studies on Ideology-Ideologies in Translation Studies, María Calzada Pérez (ed.), 43–70. Manchester: St. Jerome.  TSBGoogle Scholar
Kovala, Urpo
1996 “Translations, Paratextual Mediation and Ideological Closure.” Target 8 (1): 119–148.  TSBGoogle Scholar
Macksey, Richard
1997 “Foreword.” In Paratexts: Thresholds of Interpretation, Gerard Genett (tr. Jane E. Lewin), xi–xxiii. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Pellatt, Valerie
2013Text, Extratext, Metatext and Paratext in Translation. New Castle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.Google Scholar
Tahir Gürçağlar, Şehnaz
2002 “What Texts Don’t Tell: The Use of Paratexts in Translation Research.” In Crosscultural Transgressions. Research Models in Translation Studies II: Historical and Ideological Issues, Theo Hermans (ed.), 44–60. Manchester: St. Jerome.Google Scholar
Torres, Marie-Hélène C.
2002 “Indices de statut de roman traduit – 1. Paratexte.” Meta 47 (1):15.  TSBGoogle Scholar
Toury, Gideon
1995Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam: John Benjamins.  BoPGoogle Scholar
Watts, Richard
2000 “Translating Culture: Reading the Paratexts to Aimé Césaire’s Cahier d’un retour au pays natal .” TTR 13 (2): 29–46.Google Scholar