Politikai fordítás [Political translation]

Chantal Gagnon
Concordia Egyetem
Fordította Viktória BáriAnna Reppert
Tartalomjegyzék

A politikai témájú szövegek tanulmányozása közben két különböző vizsgálati tárgyat kell figyelembe venni: a politikai fordításokat és a politikai állásfoglalásként készült fordításokat. Az elemzésben mindkét esetben központi szerepe van a „politikai” jelzőnek. Chiltonnal és Schäffnerrel (1997: 212) egyetértve úgy tartjuk, hogy egy szöveg vagy cselekedet akkor mondható politikainak, ha hatalommal vagy ellenállással jár. A szövegek tehát politikai témájúak, ha egy politikus készítette őket, valamint, ha hatalmi harc jelenik meg bennük valamilyen formában. Jó példa lehet politikai témájú szövegekre egy politikai beszéd, egy megosztó színdarab, vagy egy újság vezércikkének fordítása. A fordítás politikai magatartásként is sok mindent takar, többek között aktivista fordítást, feminista fordítást és kannibalisztikus fordítást. Mi több, a fordítástudomány is lehet önmagában politikai abban az értelemben, hogy az elemzés állást foglal ilyen vitákban. Terjedelmi korlátok miatt jelen írás főleg a politikai fordításokra koncentrál. Továbbá a A gender avagy a társadalmi nem megjelenése a fordításban (Gender in translation), Elkötelezettség és aktivizmus (Committed approaches and activism) és a Posztkoloniális irodalmak és fordítások (Post-colonial literatures and translation) szintén kapcsolódnak a fordítás mint politikai állásfoglalás témához.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Felhasznált irodalom

Baumgarten, Stefan
2009Translating Hitler’s “Mein Kampf”: A corpus-aided discourse-analytical study. Saarbrücken: VDM Verlag.Google Scholar
Brisset, Annie
1990/1996A Sociocritique of Translation: Theatre and Alterity in Quebec, 1968–1988. Fordította Rosalind Gill és Roger Gannon. Torontó: University of Toronto Press. TSBGoogle Scholar
Calzada Pérez, Marìa
2007Transitivity in Translating: The Interdependence of Texture and Context. Oxford: Peter Lang Publishing. TSBGoogle Scholar
Kanada, Miniszterelnök
2008 “Statement by Prime Minister Stephen Harper/Déclaration du Premier ministre Stephen Harper.” 2008. december 3., Miniszterelnöki Hivatal, Ottawa. http://​pm​.gc​.ca​/eng​/media​.asp​?id​=2333 [Hozzáférés dátuma: 2010. április 12.].
Chilton, Paul és Schäffner, Christina
1997 “Discourse and Politics.” In Discourse as Social Interaction, Teun A. van Dijk (szerk.), 206–230. London: Sage Publications.Google Scholar
Fairclough, Norman
1992Discourse and Social Change. Cambridge: Polity. BoPGoogle Scholar
Gagnon, Chantal
2006 “Language plurality as power struggle, or: Translating politics in Canada.” Target. International Journal of Translation Studies 18 (1): 69–90. BoPGoogle Scholar
Hatim, Basil & Mason, Ian
1997Translator as Communicator. London: Routledge.Google Scholar
Haynes, Deborah
2007 “This is the story of two brothers who worked for the British: one is dead, the other fears for his life.” Times, augusztus 15. http://​www​.thetimes​.co​.uk​/tto​/news​/world​/middleeast​/iraq​/article1991352​.ece [Hozzáférés dátuma: 2010. április 27.].
Kress, Gunther
1989Linguistic Processes in Sociocultural Practice. Oxford: Oxford University Press. BoPGoogle Scholar
Lambert, José
1991 “In Quest of Literary World Maps.” In Interculturality and the historical study of literary translations, Harald Kittel & Armin Paul Frank (eds), 133–145. Berlin: Erich Schmidt. TSBGoogle Scholar
Munday, Jeremy
2007 “Translating Ideology, A Textual Approach.” The Translator 13 (2): 195–217.Google Scholar
Schäffner, Christina
2003 “Third Ways and New Centres, Ideological Unity or Difference?” In Apropos of Ideology, Translation Studies on Ideology – Ideologies in Translation Studies, María Calzada Pérez (szerk.), 23–41. Manchester: St. Jerome Publishing. TSBGoogle Scholar
2004 “Political Discourse Analysis from the Point of View of Translation Studies.” Journal of Language and Politics 3 (1): 117–150. BoPGoogle Scholar
Van Dijk, Teun A.
1998Ideology, a Multidisciplinary Approach. London: Sage Publications.Google Scholar