Religioossete tekstide tõlkimisest [Religious translation]

Jacobus Naudé
tõlkija Maarja MeriojaTerje Loogus
Sisukord

Robinson (2000: 103–107) leiab, et religioossete tekstide tõlkimine on problemaatiline kolmest aspektist: staatus (kas religioosseid tekste võib või peab tõlkima? kuidas, millal, kelle jaoks ja milliste kaitsemeetmete või kontrolliga tuleks religioosseid tekste tõlkida?), sakraalsus (kas tõlgitud religioosne tekst on endiselt püha või on see pelgalt püha teksti „koopia“? mis on sakraalsus, milles see peitub või millest tuleneb ja kas seda saab kultuuride vahel üle kanda?) ja tekst (mis on religioosne tekst suulises kultuuris? millised on religioosse teksti piirid haritud kultuuris? kas tõlgitud teksti liturgiline kasutamine läheb arvesse?). Need põhiküsimused aitavad kontekstualiseerida tegevust kolme peamise monoteistliku religiooni – judaismi, kristluse ja islami – ning nende kolme keskse religioosse teksti – talmudi, piiblit ja koraani – tõlkimisel.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Kasutatud allikad

Batalden, Stephen, Cann, Kathleen & Dean, John
(eds) 2004Sowing the Word. The cultural impact of the British and Foreign Bible Society. 1804–2004. Sheffield: Sheffield Phoenix Press.Google Scholar
Etherington, Norman
(ed.) 2005Missions and empires. Oxford History of the British Empire, Companion Series. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Holes, Clive
2000 “The Koran.” In The Oxford Guide to Literature in English Translation, France, P. (ed.), 141–145. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Lamin O. Sanneh
1990Translating the message: The missionary impact on culture. New York: Maryknoll.Google Scholar
Mintz, Adam
1994 “Words, Meaning and Spirit: The Talmud in Translation.” The Torah U-Madda Journal 5: 114–155.Google Scholar
Naudé, Jacobus A.
2002 “An overview of recent developments in Translation Studies with special reference to the implications for Bible translation.” In Contemporary Translation Studies and Bible Translation: A South African Perspective, Jacobus A. Naudé & C. H. J. van der Merwe, 44–69. Acta Theologica Supplementum 2. Bloemfontein: University of the Free State.Google Scholar
2005 “Translation and cultural transformation. The case of the Afrikaans Bible Translations.” In Translation and Cultural Change: Studies in history, norms and image-projection, Hung Eva (ed.), 19–42. John Benjamins Translation Studies Series 61. Amsterdam: John BenjaminsGoogle Scholar
2006 “The Qu’rān in English. An analysis in Descriptive Translation Studies.” Journal for Semitics 15 (2): 431–464.Google Scholar
2008 “It’s all Greek. The Septuagint and Recent Developments in Translation Studies.” In Translating a Translation. The Septuagint and its Modern Translations in the Context of Early Judaism, H. Ausloos, J. Cook, F. García Martínez, B. Lemmelijn, M. Vervenne (eds), 229–250. Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 213. Leuven: Peeters.Google Scholar
Nida, E. A. & Taber, C. R.
1974The Theory and practice of translation. Leiden: E.J. Brill.Google Scholar
Robinson, Douglas
2000 “Sacred Texts.” In The Oxford Guide to Literature in English Translation, Peter France (ed.), 103–107. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Wendland, Ernst
2008Contextual frames of reference in translation. A coursebook for Bible translators and teachers. Manchester, UK: St Jerome Publishing.Google Scholar
Wilt, Timothy
2003Bible translation. Frames of reference. Manchester, UK: St Jerome Publishing.Google Scholar

Lisalugemist

Israel, H.
2006 “Translating the Bible in Nineteenth-Century India. Protestant Missionary Translation and the Standard Tamil.” In Translating Others. Volume 2, Theo Hermans (ed.), 441–459. Manchester, UK: St Jerome.Google Scholar
Long, Lynne
(ed.) 2005Translation and religion. Holy Untranslatable? Clevedon: Multilingual matters.Google Scholar
Noss, Philip A.
(ed.) 2007A history of Bible translation. Rome: Edizioni Di Storia e Letteratura.Google Scholar