Tõlkesotsioloogia [Sociology of translation]

Michaela Wolf
University of Graz

tõlkija Maarja MeriojaTerje Loogus

Sisukord

Sotsioloogilised lähenemisviisid tõlkimisele põhinevad arusaamal, et tõlkimine on tegevus, mida tugevalt mõjutavad sotsiaalsed tegurid. Püüe mõista sotsiaalse praktikana käsitletava tõlkimise alusmehhanisme on andnud tõuke mitme analüüsivahendi väljatöötamiseks, mille eesmärk on aidata selgitada erinevaid aspekte, mis suuremas plaanis puudutavad tõlkimise kaasamist laiemasse sotsiaalsesse konteksti ja konkreetsemalt tõlkimise sotsiaalset loomust. Uued käsitlused pööravad tähelepanu erinevatele uurimisvaldkondadele, mida seni on kas vähe uuritud ja/või vähe teoreetiliselt käsitletud: koolitusasutused, töötingimused, kutseliidud ja nende sotsiaalne roll, tõlkimise eetika (ethics) küsimused, tõlkide ja tõlkijate (auto)biograafiad, laiapõhjalisemad käsitlused, nagu tõlkimine maailmaturul, tõlkimise sotsiaalpoliitilised aspektid, tõlkimine ja selle roll aktivismis (vt Committed approaches and activism), ja mitmed muud. Uuritud on väga erinevaid valdkondi alates kirjandustõlkest kuni pragmaatilise tõlkimise, lokaliseerimise (localization), viipekeeletõlke (sign language interpreting), kohtutõlke ja avaliku teenistuse tõlkimiseni (vt Community interpreting).

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Kasutatud allikad

Abdallah, Kristiina
2012Translators in Production Networks. Reflections on Agency, Quality and Ethics. Joensuu: University of Eastern Finland.Google Scholar
Akrich, Madeline, Callon, Michel & Latour, Bruno
2006Sociologie de la traduction: textes fondateurs. Paris: Presses de l’Ecole des Mines.Google Scholar
Bourdieu, Pierre
1984Questions de sociologie. Paris: Éditions de Minuit.Google Scholar
1991 “Questions of method.” In Empirical Studies of Literature: Proceedings of the Second IGEL-Conference, Amsterdam 1989, Elrud Ibsch, Dick Schram, Gerard Steen (eds), 19–36. Amsterdam & Atlanta: Rodopi.Google Scholar
Buzelin, Hélène
2007 “Translations ‘in the making’.” In Constructing a Sociology of Translation, Michaela Wolf, Alexandra Fukari (eds), 135–169. Amsterdam & Philadelphia: John BenjaminsGoogle Scholar
Chesterman, Andrew
2009 “The Name and Nature of Translator Studies.” Hermes 42: 13–22.Google Scholar
Dimitriu, Ileana
2010 “Activism and the Intensity of the Local: Translation, Cultural Politics and the East European ‘Other’.” In Compromiso Social y Traducción/Interpretación. Translation/Interpreting and Social Activism, Julie Boéri, Carol Maier (eds.), 48–58. Granada: ECOS.Google Scholar
Even-Zohar, Itamar
1990Polysystem Studies. Special issue of Poetics Today 11 (1).Google Scholar
Fuchs, Martin
2009 “Reaching out; or, Nobody Exists in One Context Only. Society as translation.” Translation Studies 2 (1): 21–40.Google Scholar
Gouanvic, Jean-Marc
2002 “The Stakes of Translation in Literary Fields.” Across Languages and Cultures 3 (2): 159–168.Google Scholar
2005 “A Bourdieusian Theory of Translation, or the Coincidence of Practical Instances: Field, ‘Habitus’, Capital and ‘Illusio’.” The Translator 11 (2): 147–166.Google Scholar
Hermans, Theo
2007The Conference of the Tongues. Manchester: St Jerome.Google Scholar
Inghilleri, Moira
2003 “Habitus, Field and Discourse. Interpreting as a Socially Situated Activity.” Target 15 (2): 243–268.Google Scholar
Lahire, Bernard
2003 “From the Habitus to an Individual Heritage of Dispositions. Towards a Sociology at the Level of the Individual.” Poetics 31: 329–355.Google Scholar
Lefevere, André
1992Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame. London/New York: Routledge.Google Scholar
Renn, Joachim
2006Übersetzungsverhältnisse. Perspektiven einer pragmatischen Gesellschaftstheorie. Weilerswist: Velbrück.Google Scholar
Sela-Sheffy, Rakefet
2005 “How to be a (Recognized) Translator. Rethinking Habitus, Norms, and the Field of Translation.” Target 17 (1): 1–26.Google Scholar
Simeoni, Daniel
1998 “The Pivotal Status of the Translator’s Habitus.” Target 10 (1): 1–39.Google Scholar
Toury, Gideon
1999 “A Handful of Paragraphs on ‘Translation’ and ‘Norms’.” In Translation and Norms, Christina Schäffner (ed.), 9–32. Clevedon/Philadelphia/Toronto/Sydney/Johannesburg: Multilingual Matters.Google Scholar
Tyulenev, Sergey
2012Applying Luhmann to Translation Studies. Translation in Society. London & New York: RoutledgeGoogle Scholar
Vermeer, Hans J.
2006Luhmann’s ‘Social Systems’ Theory: Preliminary Fragments of a Theory of Translation. Berlin: Frank & Timme.Google Scholar
Vorderobermeier, Gisella M.
(ed.) 2014Remapping Habitus in Translation Studies. Amsterdam & New York: Rodopi.Google Scholar
Wolf, Michaela
2012 “The Sociology of Translation and its ‘Activist Turn’.”. Translation and Interpreting Studies 7 (2): 129–143.Google Scholar
2007 “Introduction: The Emergence of a Sociology of Translation.” In: Constructing a Sociology of Translation, Michaela Wolf, Alexandra Fukari (eds), 1–36. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.Google Scholar