Соціологія перекладу [Sociology of translation]

Мікаела Вольф
Переклад Олександр Кальниченко
Зміст

Соціологічні підходи до перекладу склалися на основі розуміння того, що переклад – це діяльність, на яку глибоко впливають суспільні умови. Прагнення зрозуміти механізми, що лежать в основі погляду на переклад як на суспільну практику, сприяли розвитку ряду аналітичних інструментів, які допомогли висвітлити різні складові, що пояснюють включення перекладу до ширшого соціального контексту, в цілому, і суспільний характер перекладу, зокрема. Нові підходи привернули увагу до різних ділянок досліджень, які досі були недостатньо дослідженні або пояснені теоретично: навчальні заклади, умови праці, професійні інститути та їх суспільна роль, питання етики в перекладі, (авто)біографії перекладачів, ширший розгляд таких питань як переклад на світовому ринку, соціополітичні аспекти перекладу, переклад і його роль в активізмі (діяльності з досягнення політичних, економічних, соціальних чи якихось інших змін (див. Ідеологічний (заангажований) переклад та громадянська активність(Committed translation and activism)) та багато інших. Ці ділянки досліджень виявилися особливо широкими: від художнього перекладу, до прагматичних аспектів перекладу, локалізації (localization), сурдоперекладу або перекладу жестових мов (sign language interpreting and translating) судового перекладу (перекладу процесуальних дій), усного перекладу для потреб громади (супроводжувального перекладу) (див. Усний переклад у соціальній сфері) (Community interpreting).

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Література

Akrich, Madeline, Callon, Michel & Latour, Bruno
2006Sociologie de la traduction: textes fondateurs. Paris: Presses de l’Ecole des Mines.  TSBGoogle Scholar
Bourdieu, Pierre
1984Questions de sociologie. Paris: Éditions de Minuit.Google Scholar
1991“Questions of method.” In Empirical Studies of Literature: Proceedings of the Second IGEL-Conference, Amsterdam 1989, Elrud Ibsch, Dick Schram, Gerard Steen (eds), 19–36. Amsterdam & Atlanta: Rodopi.Google Scholar
Buzelin, Hélène
2007“Translations ‘in the making’.” In Constructing a Sociology of Translation, Michaela Wolf, Alexandra Fukari (eds), 135–169. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Chesterman, Andrew
2009“The Name and Nature of Translator Studies.” Hermes 42: 13–22.  TSB DOI logoGoogle Scholar
Even-Zohar, Itamar
1990 Polysystem Studies . Special issue of Poetics Today 11 (1).  TSB DOI logoGoogle Scholar
Fuchs, Martin
2009“Reaching out; or, Nobody Exists in One Context Only. Society as translation.” Translation Studies 2 (1): 21–40. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Gouanvic, Jean-Marc
2002“The Stakes of Translation in Literary Fields.” Across Languages and Cultures 3 (2): 159–168. DOI logoGoogle Scholar
2005“A Bourdieusian Theory of Translation, or the Coincidence of Practical Instances: Field, ‘Habitus’, Capital and ‘Illusio’.” The Translator 11 (2): 147–166. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Hermans, Theo
2007The Conference of the Tongues. Manchester: St Jerome.  TSBGoogle Scholar
Inghilleri, Moira
2003“Habitus, Field and Discourse. Interpreting as a Socially Situated Activity.” Target 15 (2): 243–268. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Lahire, Bernard
2003“From the Habitus to an Individual Heritage of Dispositions. Towards a Sociology at the Level of the Individual.” Poetics 31: 329–355. DOI logoGoogle Scholar
Lefevere, André
1992Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame. London/New York: Routledge.  TSBGoogle Scholar
Renn, Joachim
2006Übersetzungsverhältnisse. Perspektiven einer pragmatischen Gesellschaftstheorie. Weilerswist: Velbrück.Google Scholar
Sela-Sheffy, Rakefet
2005“How to be a (Recognized) Translator. Rethinking Habitus, Norms, and the Field of Translation.” Target 17 (1): 1–26. DOI logo  BoPGoogle Scholar
Simeoni, Daniel
1998“The Pivotal Status of the Translator’s Habitus.” Target 10 (1): 1–39. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Toury, Gideon
1999“A Handful of Paragraphs on ‘Translation’ and ‘Norms’.” In Translation and Norms, Christina Schäffner (ed.), 9–32. Clevedon/Philadelphia/Toronto/Sydney/Johannesburg: Multilingual Matters.  TSBGoogle Scholar
Tyulenev, Sergey
2009“Why (not) Luhmann? On the Applicability of the Social Systems Theory to Translation Studies.” Translation Studies 2 (2): 147–162. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Vermeer, Hans J
2006Luhmann’s ‘Social Systems’ Theory: Preliminary Fragments of a Theory of Translation. Berlin: Frank & Timme.Google Scholar
Wolf, Michaela
2007“Introduction: The Emergence of a Sociology of Translation.” In: Constructing a Sociology of Translation, Michaela Wolf, Alexandra Fukari (eds), 1–36. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Wolf, Michaela & Fukari, Alexandra
(eds) 2007Constructing a Sociology of Translation. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logo  BoPGoogle Scholar