Навчання усного перекладу / Підготовка майбутніх тлумачів [Teaching interpreting / Training interpreters]

Франц Пьохгакер
Віденський університет

Переклад Леонід Черноватий

Зміст

Підготовка тлумачів є головною проблемою в межах дисципліни «Теорія усного перекладу» (Interpreting Studies). Хоча вважається, що «модель підготовки» конференц-тлумачів сформувалася до кінця ХХ століття, зростаюча диверсифікація професійних сфер поставила під сумнів доцільність стандартизації як змісту, так і методики його навчання. Відтак метою цієї статті є огляд підготовки тлумачів з урахуванням відповідних професійних сфер, методів і соціокультурних традицій, зосереджуючись на типових моделях і звертаючи увагу на головні дискусійні та суперечливі аспекти цієї проблеми. Обговорення засадничих питань під заголовками «Інституціоналізація» (Institutionalization), «Академізація» та «Диверсифікація» закладе підґрунтя для стислого огляду окремих аспектів змісту і методики навчання усного перекладу.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Література

Cáceres-Würsig, Ingrid
2012 “The jeunes de langues in the eighteenth century: Spain’s first diplomatic interpreters on the European model.” Interpreting 14 (2): 127–144. Crossref TSBGoogle Scholar
Gile, Daniel
2009Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Crossref BoPGoogle Scholar
Ilg, Gérard & Lambert, Sylvie
1996 “Teaching consecutive interpreting.” Interpreting 1 (1): 69–99. Crossref TSBGoogle Scholar
Mackintosh, Jennifer
1999 “Interpreters are made not born.” Interpreting 4 (1): 67–80. Crossref TSBGoogle Scholar
Moser-Mercer, Barbara
2008 “Skill acquisition in interpreting: A human performance perspective.” The Interpreter and Translator Trainer 2 (1): 1–28. Crossref TSBGoogle Scholar
Roy, Cynthia B.
(ed.) 2005Advances in Teaching Sign Language Interpreters. Washington, DC: -Gallaudet University Press. TSBGoogle Scholar
Rozan, Jean-François
1956/2002Note-taking in Consecutive Interpreting. Kraków: Tertium. TSBGoogle Scholar
Russo, Mariachiara
2011 “Aptitude testing over the years.” Interpreting 13 (1): 5–30. Crossref TSBGoogle Scholar
Seleskovitch, Danica & Lederer, Marianne
2002Pédagogie raisonnée de l’interprétation. Paris/-Brussels: Didier Érudition/OPOCE. TSBGoogle Scholar
Wadensjö, Cecilia
1998Interpreting as Interaction. London/New York: Longman. BoPGoogle Scholar
Wilss, Wolfram
1999Translation and Interpreting in the 20th Century: Focus on German. -Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Crossref TSBGoogle Scholar

Додаткова література

Napier, Jemina
(ed.) 2010International Perspectives on Sign Language Interpreter Education. -Washington, DC: Gallaudet University Press. TSBGoogle Scholar
Roy, Cynthia B.
(ed.) 2000Innovative Practices for Teaching Sign Language Interpreters. Washington, DC: Gallaudet University Press. TSBGoogle Scholar
Sawyer, David D.
2004Fundamental Aspects of Interpreter Education: Curriculum and Assessment. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Crossref TSBGoogle Scholar
Kalnychenko, Oleksandr, & Kamovnikova, Nataliia
2020Навчання перекладу: інститутські програми з перекладознавства початку 1930-их років. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (91). CrossrefGoogle Scholar
Kolomiets, Lada
2020“A psycholinguistic analysis of the first Ukrainian syllabi on general and special methodology of translation by Mykhailo Kalynovych and Mykola Zerov. East European Journal of Psycholinguistics, 7(2), 135–154. CrossrefGoogle Scholar