Проблема перекладу [Translation problem]

Ґідеон Турі

Переклад Антоніна Івахненко

Зміст

Поняття «проблема» пронизує перекладознавчий дискурс, байдуже чи йдеться про теоретичні (наприклад, зосередженість на вивченні лише однієї проблеми теорії перекладу, як пропонує Дж. Голмз), дескриптивно-пояснювальні чи прикладні його аспекти. Неважливо навіть, чи вживається термін «проблема» взагалі. Ще рідше зустрічається термін «розв’язання», хоча він є логічним доповненням терміна «проблема».

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Література

Holmes, J.
1988 [1972] “The Name and Nature of Translation Studies.”InTranslated!, J. Holmes (ed.) 65–80. Amsterdam/New York: Rodopi.  TSBGoogle Scholar
Toury, G.
2012планується до друку [1995] Descriptive Translation Studies and Beyond. Revised edition. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins. DOI logo  BoPGoogle Scholar

Додаткова література

Hönig, H. G. & Kussmaul, P.
1982Strategie der Übersetzung. Tübingen: Gunter Narr.Google Scholar
Krings, H. P.
1986Was in den Köpfen von Übersetzern vorgeht. Eine empirische Untersuchung zur Struktur des Übersetzungsprozesses an fortgeschrittenen Französischlernern. Tübingen: Gunter Narr.Google Scholar
Lörscher, W.
1991Translation Performance, Translation Process, and Translation Strategies: A Psycholinguistic Investigation. Tübingen: Gunter Narr.  BoPGoogle Scholar
Nord, C.
1991Text Analysis in Translation. Amsterdam/New York: Rodopi.  TSBGoogle Scholar
PACTE group
2011 “Results of the Validation of the PACTE Translation Competence Model.” In Methods and Strategies of Process Research, C. Alvstad, A. Hild & E. Tiselius (eds). Amsterdam/Philadelphia: John BenjaminsGoogle Scholar
Vandepitte, S. & Hardsuiker, R. J.
2011 “Metonymic language use as a student translation problem.” In Methods and Strategies of Process Research, C. Alvstad, A. Hild & E. Tiselius (eds). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins  TSBGoogle Scholar