Перекладацькі універсалії [Translation universals]

Ендрю Честерман
Переклад Олександр Кальниченко
Зміст

Дослідження перекладацьких універсалій виникло внаслідок збігу кількох чинників. Перший чинник – це давня думка про те, що переклади істотно відрізняються від інших текстів. Існує тривала традиція критики перекладів, що ті, буцімто, звучать неприродно, що призвело до появи терміну « перекладацька мова » або « транслейшенізм » (англ. “translationese”). І так само давно визнається, що деякі аспекти джерельного тексту та його значення чи стилю зазвичай « втрачаються у перекладі » (див. Стилістика та переклад (Stylistics and translation)). В основі обох цих традицій лежить припущення, що всякий переклад має спільні риси з іншими перекладами, оскільки інакше жодні узагальнення про типові недоліки перекладів з самого початку не були б можливі.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Література

Baker, M.
1993 “Corpus linguistics and Translation Studies: Implications and applications.” In Text and Technology: In Honour of John Sinclair, M. Baker. (eds), 233–250. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins. TSBGoogle Scholar
Blum-Kulka, S.
1986 “Shifts of cohesion and coherence in translation.” In Interlingual and Intercultural Communication: Discourse and Cognition in Translation and Second Language Acquisition Studies, J. House and S. Blum-Kulka (eds), 17–35. Tübingen: Narr. TSBGoogle Scholar
Chesterman, A.
2004 “Beyond the particular.” In Mauranen and Kujamäki (eds), 33–49. TSBGoogle Scholar
Laviosa, S.
2002Corpus-based Translation Studies: Theory, Findings, Applications. Amsterdam/Atlanta: Rodopi. TSBGoogle Scholar
Mauranen, A. & Kujamäki, P.
(eds) 2004Translation Universals. Do they exist? Amsterdam/Philadelphia: Benjamins. BoP TSBGoogle Scholar
Mauranen, O. & Koskinen, K.
2010 ✀Reprocessing texts. The fine line between retranslating and revising.” Across Languages and Cultures 11 (1): 29–49.Google Scholar
Tirkkonen-Condit, S.
2004 “Unique items – Over- or under-represented in translated language?” In Mauranen & Kujamäki (eds), 177–184.Google Scholar
Toury, Gideon
1995Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins. BoP TSBGoogle Scholar
Tymoczko, Maria
1998 “Computerized corpora and the future of Translation Studies.” Meta 43 (4): 653–659. TSB, DOI logoGoogle Scholar

Додаткова література

Лукаш М. Прогресивна західноєвропейська література в перекладах на українську мову / Микола Лукаш// Протей / [редкол. О. Кальниченко (голова) та ін.]. – Вип. 2. – Х.: Вид-во НУА, 2009. – С. 560–605. Див. також Лукаш М. Прогресивна західноєвропейська література в перекладах на українську мову (Доповідь на нараді Спілки Радянських Письменників України в справі художніх перекладів 16 – 18 лютого 1956 року) – відновлено Б. Черняковим/ Микола Лукаш// Микола Лукаш: Моцарт українського перекладу/ Ред. Л.М. Черноватий, В.І. Карабан. – Вінниця: Нова Книга, 2009. – С. 190 – 247.

Кальниченко Олександр Український внесок у світове перекладознавство (Нарис 1. Микола Лукаш) // Всесвіт, 2014, №3-4. – С. 241–248.

Chesterman, A.
2007 “What is a unique item?” In Doubts and Directions in Translation Studies, Y. Gambier. (eds), 3–13. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins. TSBGoogle Scholar
Halverson, S.
2003 “The cognitive basis of translation universals.” Target 15 (2): 197–241. TSB, DOI logoGoogle Scholar
House, J.
2008 “Beyond Intervention. Universals in translation?” trans-kom 1 (1): 6–19. TSBGoogle Scholar
Klaudy, K.
1996 “Back-translation as a tool for detecting explicitation strategies in translation.” In Translation Studies in Hungary, K. Klaudy. (eds), 99–114. Budapest: Scholastica. TSBGoogle Scholar
Pym, Anthony
2008 “On Toury’s laws of how translators translate.” In Beyond Descriptive Translation Studies, A. Pym. (eds), 311–328. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins. TSBGoogle Scholar
Ulrych, M.
2009 “Translating and editing as mediated discourse: focus on the recipient.” In Translators and Their Readers. In Homage to Eugene A. Nida, R. Dimitriu & M. Shlesinger (eds), 219–234. Brussels: Editions du Hasard.Google Scholar