Tõlge [Translation]

Sandra Halverson
tõlkija Kadri Koitsaar
Sisukord

Rääkides tõlke mõistest tõlketeaduses, tekivad kohe põhimõttelised küsimused, nagu kuidas keegi maailma ja selles sisalduvat näeb, kas või milliste meetoditega on selle maailma kohta üldse võimalik midagi teada, milline on teadmiste ning kultuuriliste, poliitiliste ja akadeemiliste tavade ja suhete staatus ning millised on pinged ja konfliktid, mis kaasnevad eriarvamustega mõnes või kõigis nimetatud valdkondades. Mõiste pelka käsitlemistki võib sõltuvalt vaatleja seisukohast nimetada kas „määratlemiseks“, „mõtestamiseks“, „diskursusesse seadmiseks“ või „teoretiseerimiseks“. Tõekspidamiste paljusust tõlketeaduses (Translation Studies) näitab areng, mis on viinud ühe lõpliku tõlke mõiste ideaalist mitme erineva tõlke mõiste uurimise suunas.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Kirjandus

Arrojo, Rosemary
2002 „Lessons learned from Babel.“ Target 14: (1), 137–143.Google Scholar
Bryman, Alan
2008 3rd edition. Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Chesterman, Andrew & Arrojo, Rosemary
2000 „Shared Ground in Translation Studies.“ Target 12 (1): 151–160.Google Scholar
Delabastita, Dirk
2003 „Translation Studies for the 21st Century: Trends and Perspectives.“ Génesis. Revista científica do ISAI 3: 7–24.Google Scholar
Gambier, Yves & Umbaldo Stecconi
(eds) (2019) World Atlas of Translation. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.Google Scholar
Gutt, Ernst-August
2000Translation and Relevance. Cognition and Context. Manchester: St. Jerome Publishing.Google Scholar
Halverson, Sandra
1999 „Conceptual work and the ‘translation’ concept.“ Target, 11 (1): 1–31.Google Scholar
2008 „Translations as institutional facts. An ontology for ’assumed translation’.“ Beyond descriptive Translation Studies. Investigations in homage to Gideon Toury, Anthony Pym, Miriam Schlesinger & Daniel Simeoni (eds), 343–361. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.Google Scholar
Hebenstreit, Gernot
2007 „Defining patterns in Translation Studies: Revisiting two classics of German Translationswissenschaft.“ Target 19 (2): 197–215.Google Scholar
Hermans, Theo
2007The Conference of the Tongues. Manchester: St. Jerome Publishing.Google Scholar
Jakobson, Roman
1959/2004 2nd edition. „On Linguistic Aspects of Translation.“ The Translation Studies Reader, Lawrence Venuti (ed), 138–143. London: Routledge.Google Scholar
Koller, Werner
1989 „Equivalence in translation theory.“ Tõlkinud Andrew Chesterman. Readings in Translation Theory, Andrew Chesterman (ed.), 99–104. Helsinki: Oy Finn Lectura.Google Scholar
1995 „The concept of equivalence in Translation Studies.“ Target 7 (2): 191–222.Google Scholar
Martín de León, Celia
2008 „Skopos and beyond. A critical study of functionalism.“ Target 20 (1): 1–28.Google Scholar
Nida, Eugene & C. R. Taber
1969The Theory and Practice of Translation. Leiden: E.J. Brill.Google Scholar
Pym, Anthony
1995 „European Translation Studies, une science qui dérange, and Why Equivalence Needn’t be A Dirty Word“, TTR: Traduction, Terminologie, Rédaction 8 (1): 153–176.Google Scholar
2007 „On history in formal conceptualizations of translation.“ Across languages and Cultures 18 (2): 153–166.Google Scholar
2010Exploring Translation Theories. London: Routledge.Google Scholar
Tymoczko, Maria
2007Enlarging Translation, Empowering Translators. Manchester: St. Jerome Publishing.Google Scholar
Toury, Gideon
1995Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam: John Benjamins.Google Scholar
Vermeer, Hans
1987 „What does it mean to translate?Indian Journal of Applied Linguistics 13: 25–33.Google Scholar