Fordítási „hibák” [Translation errors]

Gyde Hansen
Koppenhágai Üzleti Főiskola
Fordította Nikolett BallaZsófia Tasi
Tartalomjegyzék

Mi a hiba, és mi a fordítási „hiba”? A „hiba” mint fogalom általában valaminek a helytelenségét jelenti. Az írott szövegekben – akár eredeti, akár fordítás – a hibákat különböző kategóriákba sorolhatjuk: lehetnek pragmatikai, szemantikai, idiomatikus, helyesírási, nyelvhelyességi, vagy stilisztikai hibák. De mi a „fordítási hiba” – kifejezetten a „fordítás” szempontjából? Ha a fordítást egy forrásnyelvi szövegen alapuló célnyelvi szöveg előállításaként határozzuk meg, akkor a fordítási hiba a két szöveg közötti kapcsolat létezéséből fakad.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Felhasznált irodalom

Didaoui, Mohammed
2007 “Translation quality: A pragmatic and multidirectional approach.” In Translationsqualität, Peter A. Schmitt & Heike E. Jüngst. (szerk.), 79–90. Lipcse: Peter Lang. TSBGoogle Scholar
Gile, Daniel
1995Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. Amszterdam & Philadelphia: John Benjamins BoPGoogle Scholar
Hansen, Gyde
2006Erfolgreich Übersetzen. Entdecken und Beheben von Störquellen. Tübingen: Narr, Francke, Attempto. TSBGoogle Scholar
2008 “The speck in your brother’s eye – the beam in your own: Quality management in translation and revision.” In Efforts and Models in Interpreting and Translation Research, Gyde Hansen, Andrew Chesterman & Heidrun Gerzymisch-Arbogast. (szerk.), 255–280. Amszterdam & Philadelphia: John Benjamins TSBGoogle Scholar
Koller, Werner
1979Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Heidelberg: Quelle & Meyer. BoPGoogle Scholar
Mertin, Elvira
2006Prozessorientiertes Qualitätsmanagement im Dienstleistungsbereich Übersetzen. Lipcse: Peter Lang. TSBGoogle Scholar
Nord, Christiane
1998 “Transparenz der Korrektur.” In Handbuch Translation, Mary Snell-Hornby, Hans G. Hönig, Paul Kussmaul & Peter A. Schmitt. (szerk.), 384–387. Tübingen: Narr.Google Scholar
2009Textanalyse und Übersetzen. Tübingen: Julius Groos. TSBGoogle Scholar
Och, Franz
2010 “Google’s computing power refines translation tool.” http://​www​.nytimes​.com​/2010​/03​/09​/technology​/09translate​.html [Letöltés dátuma: 2010. április 21.].
Papineni, Kishore, Roukos, Salim, Ward, Todd & Zhu, Wei-Jing
2002 “BLEU: A method for automatic evaluation of machine translation.” ACL-2002: 40th Annual meeting of the Association for Computational Linguistics, 311–318. TSBGoogle Scholar
Schmitt, Peter. A.
1998 “Qualitätsmanagement”. In Handbuch Translation, Mary Snell-Hornby, Hans G. Hönig, Paul Kussmaul & Peter A. Schmitt. (szerk.), 394–399. Tübingen: Narr.Google Scholar
2002Evaluierung von Translationsleistungen: Merkblatt zu den Klausur-Korrekturen/Anmerkungen. http://​www​.uni​-leipzig​.de​/%7Eialt​/merkbl​/mrk​-qkriterien​.pdf [Letöltés dátuma: 2010. január 25.].
White, John S. & Taylor, Kathryn B.
1998 “A task-oriented evaluation metric for machine translation.” Az első Language Resources and Evaluation konferencia előadásai. Granada, Spanyolország. LREC-98, I. köt. 21–27.Google Scholar