Voice over ja dubbaus [Voiceover and dubbing]

Jorge Díaz CintasPilar Orero
Imperial College | Autònoma University
Käännös Enni Vormisto
Sisällysluettelo

Audiovisuaalisessa kontekstissa siirtymä kielestä toiseen voidaan toteuttaa kahdella eri tavalla. Joko puhe esitetään käännettynäkin puheen muodossa tai se muutetaan kirjoitetuksi tekstiksi. Puheen muuttamista kirjoitettuun muotoon kutsutaan tekstitykseksi (Subtitling). Tekstityksessä alkuperäiset dialogit esitetään ruudulla tekstinä. Kun alkuperäinen puhe käännetään toisella kielellä puhutuksi puheeksi, puhutaan jälkiäänityksestä (revoicing). Jälkiäänityksessä alkuperäinen ääniraita voidaan korvata täysin uudella kohdekielisellä ääniraidalla, mikä tarkoittaa sitä, ettei kohdekielen katsoja kuule enää alkuperäistä dialogia. Näin tehdään esimerkiksi dubbauksessa ja kertovassa selostuskäännöksessä (narration). Toinen mahdollinen tapa lähestyä jälkiäänitystä on käännöksen lisääminen vanhan ääniraidan päälle, jolloin alkuperäinen dialogi on vielä kuultavissa taustalla, kuten voice overissa tai tulkkauksessa.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Lähteet

Cary, Edmond
1960 “La traduction totale: cinema.” Babel 6 (3): 110–115Google Scholar
Chaume, Frederic
2004a “Synchronization in dubbing: A translational approach.” In Topics in Audiovisual Translation, Pilar Orero (ed.), 35–52. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins TSBGoogle Scholar
2004bCine y traducción. Madrid: Cátedra. TSBGoogle Scholar
Fawcett, Peter
1996 “Translating film”. In On Translating French Literature and Film, Geoffrey T. Harris (ed), 65–88. Amsterdam: Rodopi. TSBGoogle Scholar
Fodor, Itsvan
1969 “Linguistic and psychological problems of film synchronisation.” Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae 19: 69–106 and 379–394.Google Scholar
Franco, Eliana, Matamala, Anna & Orero, Pilar
2010Voice-over Translation: An Overview. Bern: Peter Lang. TSBGoogle Scholar
House, Juliane
1981 “Translation quality assessment”. In Readings in Translation Theory, Andrew Chesterman (ed.) 1989, 157–161. Helsinki: Oy Finn Lectura Ab. TSBGoogle Scholar
Orero, Pilar
2009 “Voice-over in Audiovisual Translation.” In Audiovisual Translation: Language Transfer on Screen, Jorge Díaz Cintas & Gunilla Anderman (eds), 130–139. Basingstoke: Palgrave Macmillan. TSBGoogle Scholar
Whitman-Linsen, Candace
1992Through the Dubbing Glass. The Synchronization of American Motion Pictures into German, French and Spanish. Frankfurt am Main: Peter Lang. TSBGoogle Scholar

Lisää aiheesta

Danan, Martine
1991 “Dubbing as an expression of nationalism”. Meta 36(4): 606–614. TSBGoogle Scholar
Duro, Miguel
(ed.) 2001La traducción para el doblaje y la subtitulación. Madrid: Cátedra. TSBGoogle Scholar
Herbst, Thomas
1994Linguistiche Aspekte der Synchronisation von Fernsehserien: Phonetik, Textlinguistik Übersetzungstheorie. Tübingen: Niemeyer.Google Scholar
Paolinelli, Mario & Eleonora Di Fortunato
2005Tradurre per il doppiaggio. Milan: Hoepli. TSBGoogle Scholar