Fordítás
Transzlaboráció filmkontextusban: Stanley Kubrick kollaboratív megközelítése a fordításhoz

Serena Zanotti
Roma Tre Egyetem
Translated by Brazda Marianna Témavezető Dr. Robin Edina
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Fordító- és Tolmácsképző Tanszék
Absztrakt

Jelen tanulmány a transzlaboráció fogalmát vizsgálja az audiovizuális fordítás kontextusában, melyhez Stanley Kubrick Acéllövedék (Full Metal Jacket, 1987Heymann, Danièle 1987 „Le Vietnam de Stanley Kubrick: Un entretien avec le réalisteur de Full Metal Jacket (Acéllövedék) Le Monde, október 20.Google Scholar) című filmjét használja fel esettanulmányként. Pontosabban, archív dokumentumokra és forrásokra támaszkodva elemzi Kubrick filmjének olasz változatában a transzlaboráció dinamikáját, a fordítási folyamat nyomán fennmaradt dokumentumok segítségével. A tanulmány célja annak a transzlaboratív dimenziónak a leleplezése, amely Kubrick filmfordításra irányuló megközelítését jellemezte, rámutatva a kollaboratív kölcsönhatás sajátosságára, amelyben egy résztvevő rendelkezik a végső hatáskörrel. A Stanley Kubrick Archívum (Londoni Művészeti Egyetem) fordítással kapcsolatos anyagából származó megállapítások mellett további betekintést nyerünk a témába Riccardo Aragno, Kubrick utolsó öt filmjének szinkronját és feliratát olasz nyelvre átültető fordító személyes iratai között található munkadokumentumokból. A levéltári dokumentumok azt bizonyítják, hogy Kubrick kollaboratív munkakapcsolatban állt a fordítóival, néha intervencionista megközelítést alkalmazva.

Kulcsszavak:
Tartalomjegyzék

1.Bevezetés

A filmfordítás olyan kontextus, ahol az együttműködés, a kollaboratív munka formái különösen fontosak. Ahogy Nornes (2007Nornes, Abe M. 2007Cinema Babel: Translating Global Cinema. Minneapolis: University of Minnesota Press.Google Scholar, 221) emlékeztet minket, a szinkronizálás során a „fordító” valójában inkább kollektív entitást, mint sem egyént jelöl, „technikusok, fordítók és színészek csapatát” jelenti, akik mind részt vesznek a folyamatban. A feliratozás során sokkal kevesebb személy vesz részt a döntéshozatalban, a fordítók ugyanakkor „láncszemek” szerepét töltik be (Díaz-Cintas és Remael 2007Díaz-Cintas, Jorge és Aline Remael 2007Audiovisual Translation: Subtitling (Feliratozás). Manchester: St Jerome.Google Scholar, 81). Di Giovanni (2016Di Giovanni, Elena 2016 „The Layers of Subtitling.” („A feliratozás rétegei.”) Cogent Arts & Humanities 3 (1): 1–15. DOI logoGoogle Scholar, 6) szintén kiemeli a kollaboratív munkavégzést, rámutatva arra, hogy „a feliratozó alig dolgozik egyedül a feliratozás teljes folyamatában szükséges nyelvi műveleteken”, mivel a munkafolyamat legalább két szakaszból áll. Az egyik a fő fordító munkáját ellenőrző lektorok beavatkozásával jár, akik a forrásszöveg más értelmezését kényszeríthetik a szövegre.

A közelmúltban a fordításkutatók jelentős figyelmet szenteltek a nem hivatásos fordítói környezetben alkalmazott kollaboratív gyakorlatoknak (Massidda 2015Massidda, Serenella 2015Audiovisual Translation in the Digital Age: The Italian Fansubbing Phenomenon. London: Palgrave Macmillan. DOI logoGoogle Scholar; Jiménez-Crespo 2017Jiménez-Crespo, Miguel A. 2017Crowdsourcing and Online Collaborative Translations: Expanding the Limits of Translation Studies (Tömeg- és online fordítások: a fordítástudomány határainak bővítése). Amszterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar; Orrego-Carmona és Lee 2017Orrego-Carmona, David, and Yvonne Lee eds. 2017Non-Professional Subtitling. Newcastle- upon-Tyne: Cambridge Scholars.Google Scholar). A hivatásos fordítói környezetben folyó audiovizuális fordítás transzlaboratív dimenzióját azonban mostanáig kissebb érdeklődés övezte, az idegen nyelvű változatok létrejöttének vizsgálatára még mindig nagyon kevés példát találunk (Di Giovanni 2016Di Giovanni, Elena 2016 „The Layers of Subtitling.” („A feliratozás rétegei.”) Cogent Arts & Humanities 3 (1): 1–15. DOI logoGoogle Scholar). Egyes kutatók a szinkronizált filmpárbeszédekben (Zanotti 2014Zanotti, Serenella 2014 “Translation and Transcreation in the Dubbing Process: A Genetic Approach.” Cultus: The Journal of Intercultural Mediation and Communication 7: 107–132.Google Scholar; Mendes 2015Mendes, Regina 2015 “Dubbing Directors and Dubbing Actors: Co-authors of Translation for Dubbing.” In Audiovisual Translation in a Global Context, edited by Rocío Baños Piñero and Jorge Díaz-Cintas, 253–265. Palgrave Macmillan: LondonGoogle Scholar) tanulmányozták a színészek és a szinkronrendezők fordítói közreműködését, míg mások azt vizsgálták, milyen változásokon mennek keresztül a szinkron szövegek a fordítói fázistól az utolsó felvételig a szinkronizálást végző szakemberek többszörös beavatkozása következtében (Matamala 2010Matamala, Anna 2010 “Translations for Dubbing as Dynamic Texts: Strategies in Film Synchronization.” Babel 56 (2): 101–118. DOI logoGoogle Scholar; Richart-Marset 2014Richart-Marset, Mabel 2014 “La caja negra y el mal de archivio: defense de un análisis genético del doblaje cinematográfico.” In Última tendencias en la investigación sobre traducción para el doblaje, edited by Rocío Baños Piñero, special issue of TRANS: Revista de traductología 17: 51–69.Google Scholar; de los Reyes Lozano 2015De los Reyes Lozano, Julio 2015 “Genética del doblaje cinematográfico: La versión del traductor como proto-texto en el filme Rio .” Linguistica Antverpiensia, New Series különkiadása– Themes in Translation Studies (Témák a fordítástudományban) 14. 149–167.Google Scholar). A döntéshozatali folyamatokban résztvevők közötti kollaboratív dinamika, különösen a filmrendezők szerepét tekintve, azonban még mindig meglehetősen kevéssé feltárt jelenség.

A filmipari norma szerint az idegennyelvi változatok elkészítését audiovizuális fordítócégeknek adják ki, megakadályozva a filmkészítők beavatkozását. Ezért a kreatív csapat általában nem vesz részt az idegennyelvű változat létrehozásában. Az audiovizuális fordítás kollaboratív modelljeit a közelmúltban a filmek akadálymentesítésével kapcsolatos kutatások emelték ki (Romero-Fresco 2019 2019Accessible Filmmaking: Integrating Translation and Accessibility into the Filmmaking Process. London: Routledge. DOI logoGoogle Scholar), azt hangsúlyozva, hogy a fordítás minőségének biztosítása érdekében kollaboratív megközelítésre van szükség. A filmek akadálymentesítését vizsgáló kutatók rámutatnak a filmes szakemberek és az audiovizuális fordítók közötti információcsere és interakció kölcsönös előnyeire, amelyek lehetővé teszik a fordítás gyártási szakaszba történő integrálását, ahelyett, hogy az csupán „elkésett gondolat” gyanánt jelenne meg az utómunkálatokban (Romero-Fresco 2013Romero-Fresco, Pablo 2013 “Accessible Filmmaking: Joining the Dots between Audiovisual Translation, Accessibility, and Filmmaking.” Journal of Specialised Translation 20: 201–223.Google Scholar). A filmek akadálymentesítésének célja a fordítás olyan megközelítése, amely lehetővé teszi az idegennyelvű verziók számára, hogy jobban tükrözzék a filmrendező elképzeléseit a perifériáról a kreatív folyamat középpontjába helyezve a fordítást, mégpedig, egy olyan együttműködési modellen belül, amelynek keretében a forgatókönyvírók és filmrendezők közvetlenül részt vesznek a döntéshozatalban.

A transzlaboráció (Alfer 2015Alfer, Alexa 2015 „Transcending Boundaries.” („A határok átlépése.”) The Linguist 54 (5): 26–27.Google Scholar, 2017 2017 „Entering the Translab: Translation as Collaboration, Collaboration as Translation, and the Third Space of ‘Translaboration’. („Belépés a fordítói laboratóriumba: Fordítás, mint együttműködés, együttműködés, mint fordítás, és a transzlaboráció harmadik tere.”) A Translaboratation folyóiratban, szerkesztette Alexa Alfer, különkiadás Translation and Translanguaging in Multicultural Contexts 3 (3): 275–290. DOI logoGoogle Scholar) terminus, amely összehangolja a fordítást (transzfer) az együttműködéssel (kollaboráció), hasznos fogalmi keretet kínál a fordítás gyakorlatának megértéséhez a korszakalkotó példájában. A fordítás sajátosan kollaboratív jellegének előtérbe helyezésével (Cordingley és Frigau Manning 2017Cordingley, Anthony, and Céline Frigau Manning eds. 2017Collaborative Translation: From the Renaissance to the Digital Age. (A reneszánsztól a digitális korig.) London: BloomsburyGoogle Scholar) lehetővé teszi számunkra, hogy túllépjünk a fordítás individualista értelmezésén, és teljes mértékben elismerjük az idegen nyelvű változatok létrehozásának hátterében álló folyamat komplexitását.

Ebben a tanulmányban a transzlaboráció fogalmát vizsgálom az audiovizuális fordítás kontextusában, Stanley Kubrick Acéllövedék (Full Metal Jacket, 1987Heymann, Danièle 1987 „Le Vietnam de Stanley Kubrick: Un entretien avec le réalisteur de Full Metal Jacket (Acéllövedék) Le Monde, október 20.Google Scholar) című filmjét használom esettanulmányként. A cikk Kubrick filmjének olasz változatában kívánja feltárni a transzlaboráció dinamikáját, archív dokumentumokra és forrásokra támaszkodik és a fordítási folyamat során keletkezett anyagokat vizsgálja. A tanulmány célja, hogy feltárja Kubrick filmfordítással kapcsolatos megközelítésének transzlaboratív dimenzióját, bemutatva, hogy a filmrendezők és fordítók bevonásával hogyan működik a filmipar egyes részeiben a „kokreatív tudásgyarapítás és döntéshozatali folyamat” (Alfer 2017 2017 „Entering the Translab: Translation as Collaboration, Collaboration as Translation, and the Third Space of ‘Translaboration’. („Belépés a fordítói laboratóriumba: Fordítás, mint együttműködés, együttműködés, mint fordítás, és a transzlaboráció harmadik tere.”) A Translaboratation folyóiratban, szerkesztette Alexa Alfer, különkiadás Translation and Translanguaging in Multicultural Contexts 3 (3): 275–290. DOI logoGoogle Scholar, 284) gyakorlata. A Stanley Kubrick Archívum (Londoni Művészeti Egyetem) fordítással kapcsolatos anyagából származó megállapítások mellett további betekintést nyerünk a témába Kubrick közeli barátjának és munkatársának, az utolsó öt Kubrick film szinkronját és feliratát olasz nyelvre átültető fordító, Riccardo Aragno, személyes iratai között található munkadokumentumokból.

2.Transzlaboráció a filmfordításban

Az egyik ok, amiért Milan Kundera megszállottja volt művei fordításának az a fogadtatásra gyakorolt óriási hatása volt: „a könyveim fordításként élték életüket; fordításként olvasták, kritizálták, bírálták, fogadták vagy utasították el őket. Nem tudok nem törődni velük” (idézi Woods 2006Woods, Michelle 2006Translating Milan Kundera. Clevendon: Multilingual Matters. DOI logoGoogle Scholar, 25). Hasonlóképpen, Stanley Kubrick tudatában volt annak, hogy a fordítás hatalma meghatározza filmjeinek sikeres fogadtatását, mindig is nagy figyelmet fordított az idegen nyelvű változatokra (Ciment 2001Cement, Michel 2001Kubrick: The Definitive Edition. Fordította Gilbert Adair. New York: Faber és Faber.Google Scholar, 41) és Kunderához hasonlóan képtelen volt nem törődni lefordított filmjeinek sorsával.

Mivel a filmiparban a fordítást többnyire a terjesztési szakaszba szorítják vissza, a filmkészítők részvétele a fordítási folyamatban rendkívül ritka (Eisenschitz 1999Eisenschitz, Bernard 1999 “La parole écrite: Extrait des mémoires d’un traducteur.” A L’image et la parole folyóiratban, szerkesztette Jacques Aumont, 29–45. Párizs: Cinémathèque Française.Google Scholar; de Higes Andino 2014De Higes Andino, Irene 2014 “The Translation of Multilingual Films: Modes, Strategies, Constraints and Manipulation in the Spanish Translations of It’s a free world” („A többnyelvű filmek fordítása: módok, stratégiák, korlátozások és manipuláció az Ez egy szabad világ spanyol fordításaiban…”) Linguistica Antverpiensia, New Series – Themes in Translation Studies 13: 211–231.Google Scholar). A nagyobb forgalmazóknak dolgozó fordítók ritkán kapnak lehetőséget arra, hogy kapcsolatba léphessenek a kreatív csapattal; a legjobb esetben visszajelzést kapnak egy felügyelőtől, akit a produkció alkalmaz a szinkronizálás és a feliratozás nyomon követésére (Whitman-Linsen 1992Whitman-Linsen, Candace 1992Through the Dubbing Glass: The Synchronization of American Motion Pictures into German, French and Spanish. Frankfurt am Main: Peter Lang.Google Scholar, 215). A szerzői film esetében a helyzet némileg eltérő, mivel a rendezővel való kapcsolat könnyebben kialakítható (Eisenschitz 2013 2013 „Sous-titrage mon beau souci: Notes sur une pratique.” Mise au point, 5. http://​journals​.openedition​.org​/map​/1481. DOI logo), illetve mindenekelőtt azért, mert úgy tűnik, a filmkészítők készségesebben foglalkoznak a fordítás problémáival (Nornes 2007Nornes, Abe M. 2007Cinema Babel: Translating Global Cinema. Minneapolis: University of Minnesota Press.Google Scholar; Díaz-Cintas 2001Díaz-Cintas, Jorge 2001 „Striving for Quality in Subtitling: The Role of a Good Dialogue List.” („A minőségre törekvés a feliratozás terén: A jó párbeszédlista szerepe.” A (Multi)Media Translation folyóiratban: Concepts, Practices and Research (Koncepciók, gyakorlatok és kutatás), szerkesztette Yves Gambier és Henrik Gottlieb, 199–211. Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar; Turquety 2015Turquety, Benoît 2015 “Orality and Objectification: Danièle Huillet and Jean-Marie Straub, Filmmakers and Translators.” SubStance 44 (2): 47–65. DOI logoGoogle Scholar; Romero-Fresco 2019 2019Accessible Filmmaking: Integrating Translation and Accessibility into the Filmmaking Process. London: Routledge. DOI logoGoogle Scholar).

Az audiovizuális fordítással foglalkozó kutatók már régen felhívták a figyelmet arra, hogy a hagyományos gyakorlat, amely során az idegennyelvű változat elkészítéséhez külső erőforrásokat vesznek igénybe, hatással van a lefordított filmek minőségére és fogadtatására. Mint Romero-Fresco (2014) 2014 “Accessible Filmmaking.” Accessed January 2, 2020. https://​migratingtexts​.wordpress​.com​/2014​/10​/19​/accessible​-filmmaking​-by​-dr​-pablo​-romero​-fresco/ rámutat:

A fordítóknak a filmalkotási folyamat terjesztési szakaszában, mint egy utógondolatként, nagyon rövid idő alatt kell lefordítani a filmeket, csekély ellenszolgáltatás fejében, és nincs lehetőségük kapcsolatba lépni a film kreatív csapatával. Ez a filmipar számára nyereséges modellnek tekinthető, de az audiovizuális fordításban végzett több mint egy évtizedes kutatás azt mutatja, hogy nagyon negatív hatással lehet a lefordított filmek minőségére és fogadtatására is.

Hasonló szellemben Díaz-Cintas (2001Díaz-Cintas, Jorge 2001 „Striving for Quality in Subtitling: The Role of a Good Dialogue List.” („A minőségre törekvés a feliratozás terén: A jó párbeszédlista szerepe.” A (Multi)Media Translation folyóiratban: Concepts, Practices and Research (Koncepciók, gyakorlatok és kutatás), szerkesztette Yves Gambier és Henrik Gottlieb, 199–211. Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar, 207) a következőket állapítja meg:

Az egyre inkább globalizálódó piacon, ahol nagy lehetőség van a külföldi jegybevételek növelésére, a fordítás döntő fontosságú a film nemzetközi sikerének szempontjából, és sok rendezőt még mindig rá kell ébreszteni a valóságra, hogy a fordítási folyamat olyan művészi tényező, amely nagyobb irányítást és ellenőrzést igényel, és amelyre érdemes rááldozni a szükséges összeget – amely általában elenyésző a teljes költségvetéshez képest. A feliratozást, csakúgy mint a szinkronizálást, a film művészi alkotási folyamatának szerves részeként kell értelmezni, nem pedig pusztán a piaci erőknek kitett járulékos kiegészítőként.

A kollaboráció a filmek akadálymentesítéséhez javasolt modell középpontjában áll (Romero-Fresco 2019 2019Accessible Filmmaking: Integrating Translation and Accessibility into the Filmmaking Process. London: Routledge. DOI logoGoogle Scholar), amely azon az elképzelésen alapul, hogy a fordítást a filmkészítési folyamat kulcsfontosságú részeként kell integrálni, és így „a filmkészítők és fordítók együttműködésével biztosítható, hogy a filmkészítők elképzeléseit ne változtassák meg, amikor filmjeik eljutnak a külföldi közönséghez.” (Romero-Fresco 2014 2014 “Accessible Filmmaking.” Accessed January 2, 2020. https://​migratingtexts​.wordpress​.com​/2014​/10​/19​/accessible​-filmmaking​-by​-dr​-pablo​-romero​-fresco/ ). A külföldi nézők élményének javítása érdekében a fordítóknak „rá kell hangolódni a filmkészítő elképzeléseire” (Romero-Fresco 2013Romero-Fresco, Pablo 2013 “Accessible Filmmaking: Joining the Dots between Audiovisual Translation, Accessibility, and Filmmaking.” Journal of Specialised Translation 20: 201–223.Google Scholar, 208), együttműködve a forgatókönyvírókkal és a filmrendezőkkel. Ez többek között lehetővé tenné, hogy „a filmkészítők visszanyerjék a filmjeik fogadtatása fölötti teljes körű ellenőrzést” (Romero-Fresco 2018 2018The Accessible Filmmaking Guide. London: BFI.Google Scholar, 25).

A kollaborációnak és annak a ténynek, hogy a fordító „képes konzultálni a forrásnyelvi szöveg szerzőjével”, számos feltételezhető előnye lenne, és „valószínűleg jobb minőségű fordítást eredményezne” (O’Brien 2011O’Brien, Sharon 2011 “Collaborative Translation.” In Handbook of Translation Studies, vol. 2, edited by Yves Gambier and Luc van Doorslaer, 17–20. Amszterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar, 19). Amint azt korábbi tanulmányok kimutatták, a szerzői részvétel a fordítási folyamatban soha nem semleges (Anokhina 2017Anokhina, Olga 2017 „Vladimir Nabokov and His Translators: Collaboration or Translating under Duress?” („Vladimir Nabokov és fordítói: Együttműködés vagy fordítás kényszer alatt?”) A Collaborative Translation folyóiratban: From the Renaissance to the Digital Age (A reneszánsz kortól a digitális korig), szerkesztette Anthony Cordingley és Céline Frigyau Manning, 111–129. London: BloomsburyGoogle Scholar; Hersant 2017Hersant, Patrick 2017 “Author-Translator Collaborations: A Typological Survey”. („Szerző-fordító együttműködések: Typológiai felmérés”.) A Collaborative Translation folyóiratban: From the Renaissance to the Digital Age (A reneszánsz kortól a digitális korig), szerkesztette Anthony Cordingley és Céline Frigau Manning, 91–110. London: BloomsburyGoogle Scholar; Letawe 2017Letawe, Céline 2017 „Günter Grass and His Translators: From a Collaborative Dynamic to an Apparatus of Control?” („Günter Grass és fordítói: Kollaboratív dinamikától kontrollkészülékig?”) Collaborative Translation: From the Renaissance to the Digital Age (A reneszánsz kortól a digitális korig), szerkesztette Anthony Cordingley és Céline Frigyau Manning, 130–144. London: BloomsburyGoogle Scholar). Bár a hatékony együttműködés az eredeti mű művészi integritásának nagyobb tiszteletben tartását eredményezheti, a szerzői beavatkozás eredhet a szöveg feletti ellenőrzés iránti vágyból, ebben az esetben pedig a kollaboráció közel áll ahhoz, hogy a fordító munkája feletti felügyelet fenntartásának eszköze legyen. Másrészt, a szerző jelenléte nagyobb szabadsághoz vezethet, vagy akár ösztönözheti az akkulturációt (idegen kultúrához való alkalmazkodást), például azzal, hogy a „kifejezetten célközönség-orientált megközelítést támogatja, amelyet a fordító nagy valószínűséggel vonakodna alkalmazni” (Hersant 2017Hersant, Patrick 2017 “Author-Translator Collaborations: A Typological Survey”. („Szerző-fordító együttműködések: Typológiai felmérés”.) A Collaborative Translation folyóiratban: From the Renaissance to the Digital Age (A reneszánsz kortól a digitális korig), szerkesztette Anthony Cordingley és Céline Frigau Manning, 91–110. London: BloomsburyGoogle Scholar, 104).

3.Transzlaboráció és archív genetikai módszerek

A „többszörös fordítás” fogalmából kiindulva, Jansen és Wegener (2013Jansen, Hanne és Anna Wegener 2013 „Multiple Translatorship.” („Többszörös fordítás.”) A Authorial and Editorial Voices in Translation 1: Collaborative Relationships Between Authors, Translators, and Performers (Együttműködő kapcsolatok a szerzők, a fordítók és az előadók között), szerkesztette Hanne Jansen és Anna Wegener, 1–38. Montreal, QC: Éditions québécoises de l’œuvre, collection Vita Traductiva.Google Scholar, 5) felismerik, hogy a „fordítás előtörténetének” (azaz a szövegalkotás folyamatának) tanulmányozása lehetővé teszi számunkra, hogy megértsük „azt a tényt, hogy történjék bármi, a fordítás jellegénél fogva gyakran kollaboráción alapul.” A kollaboráción alapuló fordítással kapcsolatos kutatások valóban hasznot húztak a levéltári források és módszerek felhasználásából (Cordingley and Frigau Manning 2017Cordingley, Anthony, and Céline Frigau Manning eds. 2017Collaborative Translation: From the Renaissance to the Digital Age. (A reneszánsztól a digitális korig.) London: BloomsburyGoogle Scholar. Munday (2012Munday, Jeremy 2012Evaluation in Translation: Critical Points of Translator Decision-Making. London: Routledge. DOI logoGoogle Scholar, 2013 2013 “The Role of Archival and Manuscript Research in the Investigation of Translator Decision-Making.” Target 25 (1): 125–139. DOI logoGoogle Scholar) részletesen bebizonyította, hogy a kéziratok elemzése hogyan világíthat rá a fordítói döntéshozatalra. Más kutatók ezzel szemben genetikai kritikákból származó fogalmakra és módszertanra építették a kéziraton alapuló megközelítés kialakítását a fordítási folyamat tanulmányozásához (lásd többek között, Cordingley és Montini 2015Cordingley, Anthony, és Chiara Montini eds. 2015Towards a Genetics of Translation. Linguistica Antverpiensia, New Series különkiadása– Themes in Translation Studies (Témák a fordítástudományban) 14.Google Scholar), illetve a szerzők és fordítók közötti együttműködési kapcsolatok vizsgálatához (Bollettieri és Zanotti 2017Bollettieri, Rosa Maria és Serenella Zanotti 2017 „The Avant-textes of Translations: A Study of Umberto Eco’s Interaction with His Translators.” (A fordítások elő-szövegei: Umberto Eco interakciójának tanulmányozása a fordítóival.”) Translation Studies 10 (3): 263–281. DOI logoGoogle Scholar).

A játékfilm külföldi verzióinak létrehozása mögött álló fordítói folyamat tanulmányozásának egyik fő problémája a folyamathoz kapcsolódó szöveges anyagok szűkössége. Mivel a filmfordítók tervezetei és kéziratai mulandóak és a munka elvégzése után általában megsemmisítik őket, a fordítási folyamat anyagainak nyomait nagyon nehéz felkutatni. Még nehezebb olyan anyagokhoz hozzáférni, amelyek dokumentálják a filmrendezők és a fordítók közötti kollaboráció dinamikáját. Ahogy Hersant (2017Hersant, Patrick 2017 “Author-Translator Collaborations: A Typological Survey”. („Szerző-fordító együttműködések: Typológiai felmérés”.) A Collaborative Translation folyóiratban: From the Renaissance to the Digital Age (A reneszánsz kortól a digitális korig), szerkesztette Anthony Cordingley és Céline Frigau Manning, 91–110. London: BloomsburyGoogle Scholar, 98) rámutat, „a kollaboráció, amelyet nyomon követtek és levéltári anyagokban vagy posztumusz kiadványban dokumentáltak közel áll a csodához”, mivel mind a szerző, mind a fordító részéről nyoma kell hogy maradjon az eszmecserének. A filmmel kapcsolatos teljes mértékben dokumentált együttműködés nemcsak rendkívül ritka, de valóban kész csoda.

4.Transzlaboratív dinamika feltárása levéltári források segítségével: Az Acéllövedék c. film nyomán

4.1A tanulmány

Amint azt egy másik tanulmányban kifejtik, a Stanley Kubrick Archívumban tárolt anyag alapos vizsgálata megvilágítja, hogy Kubrick saját filmjeinek fordítására mennyi időt és törődést szentelt (Zanotti 2019b 2019b “Auteur Dubbing: Translation, Performance and Authorial Control in the Dubbed Versions of Stanley Kubrick’s Films.” In Reassessing Dubbing: Historical Approaches and Current Trends, edited by Irene Ranzato and Serenella Zanotti, 79–100. Amszterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar), további bizonyítékot szolgáltatva „munkafolyamatainak kollaboratív jellegéről” (McQuinston 2013McQuiston, Kate 2013We’ll Meet Again: Musical Design in the Films of Stanley Kubrick. Oxford: Oxford University Press. DOI logoGoogle Scholar, 2). Az idegennyelvű változatok esetében ez a megközelítés magában foglalta a különböző nyelvű szakértőkre támaszkodást, akiket gyakran a barátai közül választott, akik számos kérdésben segíthettek döntéseinek kialakításában, ideértve a címeket, szinkron forgatókönyveket, feliratokat és még sok más, filmjeinek nem angol nyelvű országokban történő terjesztésével kapcsolatos szempontokat.

Ez általánosságban jelzi a rendező hozzáállását a film forgalmazáshoz, amelyet személyesen felügyelt, és amelyhez különféle módokon járult hozzá (McAvoy 2015McAvoy, Catriona 2015 “Creating The Shining: Looking beyond the Myths.” Stanley Kubrick: New Perspectives, edited by Tatjana Ljujić, Peter Krämer, and Richard Daniels, 282–307. London: Black Dog.Google Scholar). A feltételezés, amelyre Kubrick külföldi változatokhoz való viszonyulását alapozták az volt, hogy a fordítás döntő fontosságú a film sikeres fogadtatásához, és amennyiben a fordításnak megfelelően kell képviselnie a rendező elképzeléseit, azt nem lehet kiszervezni és felügyelet nélkül hagyni, ellentétben a film- és audiovizuális fordítóipar jelenlegi gyakorlatával (lásd Romero-Fresco 2019 2019Accessible Filmmaking: Integrating Translation and Accessibility into the Filmmaking Process. London: Routledge. DOI logoGoogle Scholar). Ezért nem meglepő, hogy Kubrick nem félt beavatkozni a fordítók és a szinkronrendezők munkájába, akikkel (többé-kevésbé kikényszerített) kollaboratív formákat hozott létre, a jelenlétét és a szerzői hangját kihasználva, hogy az értelmezés kérdéseiben irányítsa őket. Másrészt, ahogy azt már máshol is kifejtettem, a rendező személyes részvételének egyik következménye az, hogy az összes (vagy a legtöbb) külföldi változat engedélyezettnek tekinthető, ugyanúgy, mint azok a filmek, amelyeket olyan országokban terjesztettek, amelyek szinkronizálják a filmeket (Zanotti 2019b 2019b “Auteur Dubbing: Translation, Performance and Authorial Control in the Dubbed Versions of Stanley Kubrick’s Films.” In Reassessing Dubbing: Historical Approaches and Current Trends, edited by Irene Ranzato and Serenella Zanotti, 79–100. Amszterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar). Idővel Kubrick kidolgozott egy hatékony felügyeleti rendszert a fordítási problémák megelőzésére, amely több lépés megtételével járt, beleértve a szinkronrendező és a fordítók kiválasztását, az aktív részvételt a fordításban és a szinkronhang kasztingolásban, valamint a végtermék megformálásában, a keverés Londonban történő elvégzésével.11.Egy 1987-ben a Le Monde-ban megjelent Danièle Heymann-nal készített interjúban Kubrick kifejtette, hogy személyesen felügyeli filmjeinek szinkronizált változatát. Nem csak a szinkronrendezőt választotta „mind a négy érintett nyelv esetében: spanyol, olasz, német és francia”, de aktív szerepet játszott a szinkronhang kasztingolásban azáltal, hogy meghallgatta a javasolt hangok tesztelését. A hangsávokat helyben rögzítették, de a keverést Londonban, Kubrick felügyelete alatt végezték (Heymann 2005 2005 „Stanley Kubrick’s Vietnam.” („Stanley Kubrick Vietnamja”) A The Stanley Kubrick Archívum, szerkesztette Alison Castle, 476–479. Hongkong: Taschen.Google Scholar, 477). Mivel megértette a kollaboráció és a csapatmunka fontosságát, de az irányítás fontosságát is, Kubrick a kapcsolatot leginkább telefonon tartotta fordítóival és szinkronrendezőivel.

Fontos hangsúlyozni, hogy amennyire „Kubrick ellenőrzése és döntéshozatali ereje minden bizonnyal egészen egyedi volt” (McAvoy 2015McAvoy, Catriona 2015 “Creating The Shining: Looking beyond the Myths.” Stanley Kubrick: New Perspectives, edited by Tatjana Ljujić, Peter Krämer, and Richard Daniels, 282–307. London: Black Dog.Google Scholar, 307), úgy a fordításhoz való hozzáállása is ugyanilyen egyedi volt. A szinkronrendező és, amikor csak lehetséges, a fordító kiválasztása egy nagyobb felügyeleti rendszer22.Ezt a koncepciót Céline Letawe Günter Grass-ról és fordítóiról szóló cikkéből vettem kölcsön (Letawe 2017Letawe, Céline 2017 „Günter Grass and His Translators: From a Collaborative Dynamic to an Apparatus of Control?” („Günter Grass és fordítói: Kollaboratív dinamikától kontrollkészülékig?”) Collaborative Translation: From the Renaissance to the Digital Age (A reneszánsz kortól a digitális korig), szerkesztette Anthony Cordingley és Céline Frigyau Manning, 130–144. London: BloomsburyGoogle Scholar, 135). része volt, amelyen keresztül Kubrick megpróbálta a fordításban megőrizni a legmaximálisabb kontrollt filmjei sorsa felett. Ezt a módszert akkor alakította ki, amikor a Mechanikus narancs (Clockwork Orange) című filmjét forgatta (Kubrick 1971Stanley Kubrick 1971 Mechanikus narancs Egyesült Királyság és USA: Polaris Production, Hawk Films. Stanley Kubrick 1987  Acéllövedék Egyesült Államok és Egyesült Királyság: Hawk Films.Google Scholar). Ezt követően igyekezett kollaboratív kapcsolatot kialakítani a szinkronrendezőkkel és a fordítókkal annak biztosítására, hogy a végtermék tükrözze művészi elképzeléseit és megfeleljen magas követelményeinek. Ahogy azt Leon Vitali mondta, „Kubrick soha nem bízott senkiben” ( Zierra 2017Zierra, Tony 2017Filmmunkás. USA: Dogwoof.Google Scholar), ezért meg kell jegyezni, hogy a filmkészítést a következőképpen közelítette meg:

Számára nem annyira az volt a kérdés, hogy elhatározza-e magát, majd rákényszeríti döntéseit mindenkire, hanem hogy olyan munkatársakat válasszon és olyan munkafolyamatokat dolgozzon ki, amelyek valószínűleg olyan eredményekhez vezetnek, amelyekkel nem tudott volna egyedül előállni.(Krämer 2015Krämer, Peter 2015 „‘Complete total final annihilating artistic control’: Stanley Kubrick and Postwar Hollywood.” („’Teljes végső megsemmisítő művészi kontroll’: Stanley Kubrick és a háború utáni Hollywood.”) Stanley Kubrick: New Perspectives, szerkesztette Tatjana Ljujic, Peter Krämer, és Richard Daniels, 48–61. London: Black Dog.Google Scholar, 61)

Ahogy McAvoy (2015McAvoy, Catriona 2015 “Creating The Shining: Looking beyond the Myths.” Stanley Kubrick: New Perspectives, edited by Tatjana Ljujić, Peter Krämer, and Richard Daniels, 282–307. London: Black Dog.Google Scholar, 299) mondja, „Kubrick nem volt sem olimpiai mizantróp, sem a mozitörténetben és a médiában bemutatott megalomán rendező producer, hanem inkább szakértő munkatárs.” Mint ilyen, részt vett a jegyzetekkel kiegészített párbeszédlisták előkészítésében, megkövetelte, hogy a szinkronrendezők és fordítók megvitassák vele a munka elvégzése előtt a kívánatos megközelítést, és jogot formált a munkatársai által készített fordítások ellenőrzésére és felülvizsgálatára (Zanotti 2019a 2019a “Investigating the Genesis of Translated Films: A View from the Stanley Kubrick Archive.” Perspectives: Studies in Translation Theory and Practice 27 (2): 201–217. DOI logoGoogle Scholar). A fordítókat személyesen a rendező választotta ki, aki elkötelezte magát, hogy időt fordítson a fordítások felügyeletére. Molina Foix (1999)Molina Foix, Vicente 1999 “El artista maniático.” El País 8 March. Accessed August 21, 2018. https://​elpais​.com​/diario​/1999​/03​/08​/cultura​/920847607​_850215​.html például felidézte, hogy „órákat töltött a londoni borehamwoodi kastélyához csatolt stúdióban a rendezővel” (a szerző fordítása).

A következőkben bemutatok néhány, Riccardo Aragno személyes iratai között található olasz nyelvű, az Acéllövedék című film szinkronizálásával és feliratozásával kapcsolatos, nyilvánosságra nem hozott dokumentumból származó megállapítást.33.Aragno volt felelős a filmpárbeszédek fordításáért, míg a neves szinkron szakemberek, Roberto de Leonardis és Alberto Piferi, adaptálták a lefordított forgatókönyveket a szájszinkronhoz. Meg kell jegyezni, hogy nagyon kevés szabadságuk volt, Kubick kérésére amennyire csak lehetséges volt meg kellett őrizniük Aragno verzióját. Ez a kis magánarchívum, amely Aragno lánya, Susanna birtokában van, két doboz különböző anyagból áll. Néhány, talán legérdekesebb tétel ebben a kis gyűjteményben a fennmaradt hangfelvételek Aragno Kubrickkal és személyi asszisztensével, Leon Vitalival folytatott telefonbeszélgetéseiből, az Acéllövedék című film olasz szinkronizált változatával kapcsolatban. Ahogy Aragno (1999)Aragno, Riccardo 1999Interjú GR Raival, március 12. Elérhető 2020. január 2. http://​www​.archiviokubrick​.it​/testimonianze​/persone​/aragno​.html egy rádió interjúban mondta, „több száz hangkazettán rögzítettük a szinkronizálási munka során folytatott napi telefonhívásokat” (a szerző fordítása), mivel a gondolatok, kétségek és aggodalmak megosztása a munkatársaival Kubrick munkamódszerének része volt. Ugyanebben az interjúban Aragno (1999)Aragno, Riccardo 1999Interjú GR Raival, március 12. Elérhető 2020. január 2. http://​www​.archiviokubrick​.it​/testimonianze​/persone​/aragno​.html nagyon világosan kijelentette: „soha nem Stanley-nek dolgoztam. Stanley-vel dolgoztam” (a szerző fordítása), ezzel hangsúlyozva szakmai kapcsolatuk együttműködő jellegét.

Az Aragno archívumban található magnófelvételekből kiderül, hogy az Acéllövedék című film olasz változatának elkészítésében résztvevők között volt fordító, szinkronrendező (Mario Maldesi), a Warner Bros. filmstúdió képviselői, valamint Kubrick és Vitali. Egy párbeszéd átdolgozó (Alberto Piferi), egy lektor és más szakemberek (pl. szinkron asszisztens, hangmérnök) is részt vettek a projektben, bár továbbra is a kollaboratív munka perifériáján maradtak. A következőkben megpróbálok rávilágítani a fordító saját archívumából származó hanganyag használatával a filmrendező és olasz fordítója közötti kettős kollaborációra, amelyet alkalmanként Kubrick asszisztense közvetített. Ezen kívül utalok a Stanley Kubrick Archívumban tárolt fordítási projekt fennmaradt kézirataira is.

Amint azt bemutatom, csak a ritka dokumentumoknak, mint például az itt vizsgált munkadokumentumoknak köszönhető, hogy betekintést nyerhetünk Kubrick idegennyelvi változatokkal kapcsolatos kollaboratív megközelítésébe, munkamódszerének transzlaboratív dimenziójába és a fordítóprogram résztvevőinek eltérő nézőpontjába.

4.2Kollaboratív dinamika az Acéllövedék című film olasz szinkronizált változatában

4.2.1Cím keresése

Aragnóval 1987 június végén folytatott egyik rögzített beszélgetésben Kubrick bejelenti legújabb filmjének, az Acéllövedéknek, Egyesült Államokbeli bemutatóját és megbízza Riccardo Aragnót, régi barátját, az olasz fordítással, akiben azonnal felmerül a filmcím megfelelő fordításának problémája:

K:Az angol cím Full Metal Jacket. A „Full Metal Jacket” (teljes fémköpeny) olyan leírás, amely megtalálható az összes lőszerkatalógusban a rézbevonattal ellátott ólomgolyóról, amely egy szabványos katonai golyó. Nincs semmi különös benne. Ez csak egy rézköpeny, amit azért helyeztek fel, hogy megbízhatóbban illeszkedjen a rámpára a tölténytárban. A genfi egyezmény szerint, hogy a rézköpenyes golyó emberségesebb, mint az ólom, de nincs különösebb értelme, és senki sem tudja, mit jelent. Ez csak angolul hangzik jól, tudod. Egy kicsit olyan, mint a Mechanikus narancs… A kérdés a következő: hasznos-e azt olaszra fordítani, vagy csak hívjuk Metal Jacket-nek, ahogy azt Francia- és Németországban tették?
(Hangkazetta, Sony HF 120, A oldal, 46′22″)

Ahogy Michel Ciment (2001Cement, Michel 2001Kubrick: The Definitive Edition. Fordította Gilbert Adair. New York: Faber és Faber.Google Scholar, 234) javasolta, a cím „az emberről fegyverre való átmenetet” jelzi, amelyen keresztül „Kubrick a film első negyven percében megtestesített dehumanizálás folyamatát hangsúlyozza”. Kubrick azt mondta Aragnónak, hogy elvetette a film alapjául szolgáló regény eredeti, The Short Timers (Rövid időzítők) címét, mert hiányzott belőle a „drámaiság” (53′30″). Ehelyett a drámaibb Full Metal Jacket (Teljes fémköpeny) cím mellett döntött, amely „paradox asszociáció” (53′33″) amelyben a „metal (fém)” és a „jacket (köpeny, kabát)” olyan szavak, amelyek általában nem fordulnak elő együtt, a „full (teljes)” pedig „az egész iróniáját adja” (55′48″). Ahogy azt Kubrick kifejti, nagyon nehéz volt megtalálni azokat a megoldásokat, amelyek jól működhetnek más nyelveken:

Úgy tűnik, senki sem érzi úgy, hogy le lehet fordítani megfelelően más nyelvre. Metal Jacket (Fémköpeny), a spanyol fordítás, mint a Jaquetta Metallica. A franciák és a németek azt mondják, hogy meg kell hagyni az eredeti angol címet, mivel annak használata nagyon gyakori, és a szavak nagyon hasonlóak a két nyelvben.(53′ 41″)

Vicente Molina Foix spanyol fordítótól tudjuk (1999Molina Foix, Vicente 1999 “El artista maniático.” El País 8 March. Accessed August 21, 2018. https://​elpais​.com​/diario​/1999​/03​/08​/cultura​/920847607​_850215​.html), hogy nem volt szokatlan Kubricktól körlevél küldése a fordítóknak, amelyben javaslatokat kért a film címének fordítására. A telefonhívásban Kubrick ismételten kérte Aragnót, hogy mondja el neki: „mi a baj a Metal Jacket cím olaszra” fordításával (56′40″). Aragno kifejtette, hogy véleménye szerint a szó szerinti fordítás nem „közvetít semmilyen gondolatot sem” (56′47″). Ezért Kubrick utasította fordítóját, hogy konzultáljon egy lőszer szakértővel a Full Metal Jacket kifejezés olasz megfelelőjének megtalálása céljából, és nézze meg, hogy használható-e címként:

K:Nos, először is, miért nem hívsz fel egy lőszereket is áruló fegyverüzletet, és kérdezed meg mi a …. szó olaszul. Nos, az olasz szó nem hangzik jól, és ezért haszontalan, mert senki sem tudja, mit jelent, kivéve a fegyverrel foglalkozó embereket.
(55′00″)

Végül a film címét nem fordították le az olasz változatban.

Molina Foix szerint Kubrick filmcímek fordításával kapcsolatos aggodalma része volt a filmkészítéshez való általános hozzáállásának és foglalkozott a film közönség általi fogadtatásával is:

Filmkészítői rögeszméjét, azaz hogy filmjei optimális körülmények között jussanak el a közönséghez (közismert, hogy akár addig is elment, hogy a filmbemutatáshoz használt termek ülő- és hangberendezéseit saját maga ellenőrizte), természetesen kiterjesztette az olyan alap dolgokra is, mint a cím. Még mindig emlékszem arra a sok-sok órára, amit számos találkozó után töltött egy tüzérségi ezredessel, aki a családom barátja volt, hogy megpróbáljon pontos, egyenértékű fordítást találni a Full Metal Jacket címre, amely végül a La chaqueta metálica lett.(Molina Foix 1999Molina Foix, Vicente 1999 “El artista maniático.” El País 8 March. Accessed August 21, 2018. https://​elpais​.com​/diario​/1999​/03​/08​/cultura​/920847607​_850215​.html; saját fordítás)

4.2.2Fordítási megoldások megvitatása

A Kubrick és Aragno közti telefonbeszélgetések nagy része olyan konkrét elemek körül forog, amelyekről Kubrick tudta, hogy különösen nagy problémát jelentenek, amikor más nyelvre fordítják le őket. A fordítók megkérdezése, hogy miként oldották meg az adott fordítási problémákat, része volt annak a módszernek, ahogy Kubrick az idegennyelvű verziókat kezelte. Például Molina Foix (2005) 2005 “El Director Exquisito.” El País 6 March. Accessed August 21, 2018. https://​elpais​.com​/diario​/2005​/03​/06​/eps​/1110094011​_850215​.html meglepődött miközben a Mechanikus narancs spanyol változatán dolgozott, hogy Kubrick „nyitott a beszélgetésre és kíváncsi arra, hogyan fordítom le például a gulliver„ „a fej” Nadsatról spanyolra („quijotera” volt a megoldásom)” (a szerző fordítása). Az Aragnóval folytatott beszélgetések rögzítése így lehetővé teszi, hogy bepillantást nyerjünk Kubrick fordításokkal kapcsolatos munkamódszerébe. Különösen figyelemre méltó, hogy a klasszikus helyzet helyett, amelyben a fordító hosszú listát ír a kérdéseiről a szerzőnek, vagy kérdéseit közvetlenül felteszi a szerzőnek, azt látjuk, hogy a szerző az, aki a fordítással kapcsolatos kérdéseket felteszi a fordítónak, még mielőtt elolvasná a lefordított szöveget.

Kubrick egyik kérdése egy olyan obszcén rész fordítására vonatkozott, amelyet Hartman őrmester a film nyitó jelenetében Kovbojnak kiabál:

HARTMAN:Lefogadom, hogy az a fajta srác vagy, hogy miközben seggbe baszol valakit, még azt az istenverte udvariasságot sem adod meg, hogy kiverd neki! Figyelni foglak!44.Az Acéllövedék c. filmből származó összes idézet a film dialógusaiból származik.

Kubrick megkérdőjelezte Aragno fordítási megoldását a „to give him a reach around” kifejezésre, amely azt jelenti, hogy „előre nyúl és maszturbálja a partnerét, miközben azzal egy időben szodómiát követ el” (Continuity and Spotting lista, SK/16/4/2/12Continuity and Spotting lista Acéllövedék Stanley Kubrick Archívum. The University of the Arts, London. SK/16/4/2/12., 15):

K:Hogyan fordítottad le a „reach around”-ot? Szó szerint?… Mit mondtál: „kirejszolta” vagy azt, hogy „kiverte”?
A:Nem, nem, „kiverte”.
K:Igen, mert ezt szó szerint kell lefordítani. Ez nem kifejezés az amerikai angolban sem.
(Hangkazetta, Scotch 6090mHangkazetta, Scotch 6090m Riccardo Aragno jegyzetei. Magángyűjtemény. Hangkazetta, Sony HF 60. Riccardo Aragno jegyzetei. Magángyűjtemény. Hangkazetta, Sony HF 120. Riccardo Aragno jegyzetei. Magángyűjtemény., B oldal, 24′42″)

Az Acéllövedék című film egyik jellemzője, hogy „a szavak hívják fel magukra a figyelmet, nem pedig az akció vagy a történet” (Palmer 1995Palmer, William 1995The Films of the Eighties: A Social History. Carbondale: Southern Illinois University Press.Google Scholar, 43). Tragikusan abszurd, és komikus erővel bír mindazon trágárságok és sértések folyama, amelyekkel Hartman őrmester terrorizálja a fiatal újoncokat. A sértések célja az újoncok identitásának és emberiességének megsemmisítése, hogy háborúra kész tengerészgyalogosokká váljanak. Kubrick egyértelműen azt akarta, hogy a film e központi elemét megfelelően közvetítse a fordítás.

A Kubrick és fordítója közötti interakció hatása teljes mértékben értékelhető a Stanley Kubrick Archívumban tárolt fennmaradt kéziratok alapján, ahol nyilvánvalóvá válik, hogy a végső fordítási megoldás, amely sokkal élénkebb és erősebb fordítása a forrásnyelvi szövegnek, mint az első fordítás, Kubrick közbelépésének köszönhető:

Olasz felirat – első változat

Tu sei uno di quelli

che si inculano un poveraccio

senza neanche fargli una sega in cambio ! (SK/16/5/3/42Olasz filmfelirat – első változat Acéllövedék Stanley Kubrick Archívum. The University of the Arts, London. SK/16/5/3/42., 6–7)

„Te egy vagy azok közül,

aki seggbe kúr egy szerencsétlent

anélkül, hogy kivernéd neki cserébe!”

Javított felirat

Tu sei uno di quelli

che lo mettono nel culo

senza far la cortesia

di menarglielo davanti ! (SK/16/4/2/19Javított filmfeliratok Acéllövedék Stanley Kubrick Archívum. The University of the Arts, London SK/16/4/2/19., 2)

„Te is csak egy vagy azok közül,

aki seggbe kúr valakit,

és még azt az istenverte udvariasságot sem adja meg,

hogy kiverje neki!

Szinkron forgatókönyv végső változat

HARTMAN: Io scommetto che tu sei uno di quegli ingrati che lo mette in culo a qualche poveraccio senza usargli la cortesia di menarglielo davanti per sdebitarsi . (SK/16/6/6/13, 8)

„Lefogadom, hogy te is azok közé a hálátlan szemetek közé tartozol, aki seggbe kúr egy szegény srácot anélkül, hogy udvariasságból kiverné neki.”

A szövegváltozások sorozata azt sugallja, hogy Aragno egy bizonyos ponton átdolgozta a fordítását, hogy az eredeti árnyalatot oly módon közvetítse, amely az olasz közönséggel rezonál, valószínűleg a filmrendező hozzászólására válaszul.

Egy másik pont, amit Kubrick fontosnak tartott a fordítás során a „Tiffany mandzsettagombok,” egy kultúraspecifikus hivatkozás, ami az egyik bántalmazó sorban fordul elő, amikor Hartman Pyle közlegénnyel kiabál:

HARTMAN:Pyle közlegény, jobban tenné, ha összeszedné magát és elkezd Tiffany mandzsettagombokat szarni nekem … Vagy biztosan kicsinálom!

A jegyzetekkel ellátott párbeszédlista meglehetősen egyértelművé tette a fordításban elfogadandó stratégiát: „A Tiffany mandzsettagombot egyszerűen ’arany mandzsettagombnak’” kell fordítani (Continuity and Spotting lista, SK/16/4/2/12Continuity and Spotting lista Acéllövedék Stanley Kubrick Archívum. The University of the Arts, London. SK/16/4/2/12., 20), ami pontosan az, amit Kubrick javasolt Aragnónak az egyik telefonbeszélgetésük során:

K:Hogyan fordítottad a „Tiffany mandzsettagombot”? „Kezdjen Tiffany mandzsettagombokat szarni nekem”?
A:Hogy fordították franciára?
K:Nos, mi csak „gyémánt mandzsettagomb”-nak vagy „arany mandzsettagomb”-nak hívjuk.
A:Ah, a „Tiffany-mandzsettagombok”. Ah, nem, nem. Ez teljesen lehetetlen.
K:Mi lehetetlen?
A:A „Tiffany-mandzsettagombok” fordítása.
K:Nem, nem, ezért használtuk a, „kezdjen gyémánt mandzsettagombokat szarni nekem” kifejezést, így „arany mandzsettagombok”.
A:Igen, igen.
K:Ezt csináltad?
A:Ó, igen, sőt, még a feliratokban is… „adnod kell”… Nem emlékszem erre a pillanatra… az „ajándékok”, „ajándékok” vannak feltüntetve.
K:„Ajándékok”?
A:Nos, igen, de… „szívességet kell tenned” és ehhez hasonló dolgok.55.A Continuity and Spotting listán, a „kezdjen nekem Tiffany mandzsettagombokat szarni” kifejezés értelmezése „kezdj el cselekedni oly módon, hogy az tetsszen nekem” [1AB – (20)].
(Hangkazetta, Scotch 6090mHangkazetta, Scotch 6090m Riccardo Aragno jegyzetei. Magángyűjtemény. Hangkazetta, Sony HF 60. Riccardo Aragno jegyzetei. Magángyűjtemény. Hangkazetta, Sony HF 120. Riccardo Aragno jegyzetei. Magángyűjtemény., B oldal, 29′32″)

Szilárd meggyőződése, hogy Hartman „nyomasztó pontosságát a szavakkal” (Palmer 1995Palmer, William 1995The Films of the Eighties: A Social History. Carbondale: Southern Illinois University Press.Google Scholar, 40) megfelelően kell közvetíteni a fordításban, és nyilvánvalóan nem elégedett a fordító által kínált megoldással, így Kubrick folyamatosan kérdezi: „miért nem tudod szó szerint azt mondani „arany mandzsettagombok”?” (30′ 26″). Aragno úgy vélte, hogy a „mandzsettagombok” nem a helyes választás, mivel ezek olyan ékszerek, amelyek már nem voltak népszerűek a fiatal olasz közönség körében; ehelyett inkább egy általánosabb, mint például „ajándékok” szót választotta. Kubrick erősen ellenezte a fordító megoldását, és azt javasolta, hogy találjon ki mást.

K:Azt mondanám, hogy még mindig valami olyasmit szeretnél, ami furcsa, és olyasmit kell mondani, mint „gyémántgyűrűk” … Valami, ami kemény, amelynek a széle különleges … szokatlan, de sajátos. Nem akarod csak azt mondani, hogy „szarj nekem ajándékokat”. (31′ 08″)

A végső fordításban elfogadott megoldás (azaz gyémántgyűrűk) az igényes filmrendező nyomására telefonon érkezett. Kubrick azt is tudni akarta, hogy Aragnónak sikerült-e a „jobban tenné, ha összeszedné magát” kifejezésre, amely ugyanabban a sorban fordul elő, „valamilyen azonos idiomatikus” kifejezést találni, mint a spanyol változatban:

Spanyolul, csakúgy mint Amerikában, az agarra la onda kifejezést használják, ami azt jelenti, „ragadd meg a hullámot”. Ez egy új kifejezés, jelentése: „elkapja a hullámot”, de szükség van egy olyan kifejezésre, amely nem úgy hangzik, mint a „jobban teszi, ha összeszedi magát”.(32′ 03″)66.A Continuity and Spotting listán a „szedd össze magad” kifejezés értelmezése a „javíts a magatartásodon” [1AB – (20)].

Itt ismét úgy tűnik, hogy Kubrick javaslata került be a végső verzióba, ahogy az nyilvánvalóvá válik, amikor összehasonlítjuk az első fordítástervezetet és a szinkron forgatókönyv végső változatát:

Olasz szinkron forgatókönyv – első változat

Soldato Pyle, datti una regolata e cacami grandi doni, altrimenti son costretto a fotterti di brutto. (SK/16/4/2/19Olasz szinkron forgatókönyv – első változat Acéllövedék Stanley Kubrick Archívum. The University of the Arts, London. SK/16/4/2/19., 7)

„Pyle közlegény, kapja össze magát, és kezdjen el nagy ajándékokat szarni nekem, különben szétbaszom.

Szinkron forgatókönyv végső változat

Palla di lardo, / è meglio che metti il culo in carreggiata…. e cominci a cacarmi anelli con brillanti su un piatto d’argento,/ se no sarò costretto a fotterti di brutto. (SK/16/8/6/13Szinkron forgatókönyv végső változat Acéllövedék Stanley Kubrick Archívum. The University of the Arts, London. SK/16/8/6/13., 8)

„Pyle közlegény, jobban teszi, ha összeszedi magát, és elkezd nekem gyémántgyűrűket szarni ezüst tálcára, különben szétbaszom.”

Kubrick tisztában volt a különbséggel, amit a fordítási folyamatban való részvétele révén ért el, és ugyanebben a telefonhívásban elismerte: „Rá kellett szánnom jó néhány órát a telefonban erre, „mert tudom, hogy másoknak hol voltak gondjai” (Hangkazetta, Scotch 6090mHangkazetta, Scotch 6090m Riccardo Aragno jegyzetei. Magángyűjtemény. Hangkazetta, Sony HF 60. Riccardo Aragno jegyzetei. Magángyűjtemény. Hangkazetta, Sony HF 120. Riccardo Aragno jegyzetei. Magángyűjtemény., B oldal, 31′49″). Valójában az összes szinkronizált változat felügyelete, amely segítségével megfigyelhette a fordítók problémáit, előnyt jelentett számára.

A fordítók Vitalival is kapcsolatba léptek, aki a feliratok és szinkron forgatókönyvek felülvizsgálatával megbízott nyelvi szakértőkkel folytatott levelezést irányította, és a rendező észrevételeiről számolt be a fordítóknak. Döntő fontosságúnak bizonyult megtalálni azoknak a neveknek a megfelelő fordítását, amelyeket a nyitó jelenetben, Parris-szigeten Hartman őrmester adott az újoncoknak. Kiképző oktatójuk verbálisan bántalmazta őket és megfosztotta identitásuktól, a film további részében kizárólag a kapott beceneveiken ismerik őket („Dzsóker”, „Cowboy”, „Hógolyó” stb.). Az egyik Vitalitól kapott telefonhívás tárgya Aragno fordítása a „Pyle” becenévre, amelyet Hartman adott Leonard Lawrence-nek egy televíziós komédia karakterére utalva:

HARTMAN:Nem tetszik a Lawrence név! Csak a buzikat és a matrózokat hívják Lawrence-nek! Mostantól Pyle vagy!

Vitali szerint „Stanley… úgy véli, hogy ilyen esetben, mint Pyle közlegény, olyan megoldást kell találni, amely hallatán, az embereknek azonnal leesik, hogy bolondot csináltak belőle” (hangkazetta, Scotch 6090mHangkazetta, Scotch 6090m Riccardo Aragno jegyzetei. Magángyűjtemény. Hangkazetta, Sony HF 60. Riccardo Aragno jegyzetei. Magángyűjtemény. Hangkazetta, Sony HF 120. Riccardo Aragno jegyzetei. Magángyűjtemény., A oldal, 33′50″). Kubrick nem tűnt elégedettnek egy olyan magyarázattal, „mint a bolond a TV-ben” (33′59″). Ahogy Vitali beszámolt róla, „szerinte a legjobb az, ha valóban találnak valamit, ami összefügg a túlsúlyával vagy valamilyen olyan sértést, ami jelent valamit” (34′ 40″). Vitali tiltakozott a fordító ötlete ellen, hogy a fordításban a „bolond” szót „kövérre” változtassa, mert Kubrick úgy gondolta, hogy „kell, hogy neve legyen. Nem maradhat Pyle, olyan nevet kell, hogy kapjon, amely vele marad, amely sértésként rajta ragad mindvégig” (35′00″). Aragno nem támogatta azt a stratégiát, hogy olasz elnevezést használjanak, és kijelentette: „Hiszek abban, hogy az összes név esetében meg kell tartani az eredeti angol elnevezést, hogy a közönség megfelelő távolságot tudjon tartani a saját életétől” (Hangkazetta, Sony HF 60, B oldal, 13′19″). Példaként, amiről Kubrick azt gondolta, hogy jó fordítás, Vitali azt a megoldást ajánlotta, amit a francia fordítók használtak: „Franciául valami olyasminak hívják, mint „Dagadt Bálna” és Stanley úgy gondolja, hogy ez legalább… ez jobb alternatíva, egy ilyen nevet végig vinni, tudod…” (35′20″). Egy későbbi telefonbeszélgetés során Vitali tisztázta:

Nem arról van szó, hogy Stanley magyarázatot akar arról, ki Pyle közlegény, mert azt senki sem tudja egyébként. Egy olyan sértés akar, amely végig követi az egész történeten. Szóval, tudod, Franciaországban olyan nevet adtak neki, ami nagyon becsmérlő és sértő… “te Dagadt Bálna”, majd ez a név rajta ragad végig a filmben.(Hangkazetta, Scotch 6090mHangkazetta, Scotch 6090m Riccardo Aragno jegyzetei. Magángyűjtemény. Hangkazetta, Sony HF 60. Riccardo Aragno jegyzetei. Magángyűjtemény. Hangkazetta, Sony HF 120. Riccardo Aragno jegyzetei. Magángyűjtemény., A oldal, 43′14″)77.A francia felirat valójában így szólt: „Mainteneant, t’es Grosse Baleine!” („Mostantól te Kövér Bálna vagy”) (SK/16/4/2/17Francia filmfelirat Acéllövedék Stanley Kubrick Archívum. The University of the Arts, London SK/16/4/2/17., 6).

Aragno nem adta be a derekát, és továbbra is ragaszkodott ahhoz az ötletéhez, hogy ne fordítsák le a neveket:

A:Minden tiszteletem Stanleyé, de kérlek add át neki, hogy a szereplők olyan tökéletesek, hogy nincs szükség Pyle gyengeségének és erőtlenségének a magyarázatára. Nos, az egyetlen, amit tudok tenni, hogy a “pipogya” szót használom minden alkalommal, amikor „katonának” nevezik… Mert a lényeg, hogy Pyle a végén katona lesz, amire sosem számítottunk. Tehát, ha az utolsó pillanatig soha nem nevezzük „katonának”, ez minden, amit megtehetek.
L:Nos, ez jó ötlet lehet. Hadd kérdezzem meg Stanleyt erről. (46′ 22″)

A Stanley Kubrick Archívumban őrzött jegyzetek felfedik, hogy az újoncok neveinek fordítása valóban nehéznek bizonyult. Úgy tűnik, hogy „Pyle közlegény” nevének fordítása példázza, amit Munday (2012Munday, Jeremy 2012Evaluation in Translation: Critical Points of Translator Decision-Making. London: Routledge. DOI logoGoogle Scholar, 133) „kritikus pont”-nak nevez, azaz „amelyet minden fordító újra felkeres és megvizsgálja újra ugyanazt a problémát”, mivel számos fordítási megoldást néztek meg, amelyek valószínűleg a filmrendezőtől kapott észrevételek hatására születtek, mielőtt a végső változatot létrehozták volna (Soldato Pyle „Pyle katona” > Soldato Palla „Golyó katona” > Palla di Lardo „Zsír kupac”).

Észszerű azt a következtetést levonni, hogy Stanley Kubrick filmjének fordítása egy bizonyos típusú kollaboratív erőfeszítés eredményeként jött létre; bár nem mindig az övé volt az utolsó szó a fordítási kérdésekben (amint azt be fogom mutatni egy utolsó példában), a filmrendező némi ellenőrzést gyakorolt a szöveg egyes részeinek értelmezése felett. Egy, az olasz fordítóval folytatott beszélgetés során Kubrickot az érdekelte, hogyan fordította Aragno a „Mary Jane Rottentcrotch” nevet abban a részben, ahol Hartman sürgeti az újoncokat, hogy felejtsék el a nőket, mert most már a fegyverükkel lesznek házasok:

HARTMAN:Vége azoknak a napoknak, amikor az öreg Mary Jane Rottencrothot ujjazták a csinos kis rózsaszín bugyiján át! Mostantól ezzel a fém és fa fegyverrel házasok és hozzá lesznek hűségesek!

Aragno azt mondta, hogy a „Mary Jane”-t meghagyta és a „Rottencrotch” vezetéknevet szó szerint fordította, hogy „nevetséges” legyen (Hangkazetta, Scotch 6090mHangkazetta, Scotch 6090m Riccardo Aragno jegyzetei. Magángyűjtemény. Hangkazetta, Sony HF 60. Riccardo Aragno jegyzetei. Magángyűjtemény. Hangkazetta, Sony HF 120. Riccardo Aragno jegyzetei. Magángyűjtemény., B oldal, 25′10″). Kubrick kifogásolta a fordító döntését, mivel Mary Jane egy olyan név, amely sztereotipikusan „egy kisvárosi személyt” jelöl és azt angolul hagyva Aragno „nem vitte át” (26′17″).88.A Continuity and Spotting lista a következő magyarázatot: „Mary Jane Rottencrotch: Vulgáris kitalált név – mely a „Romlott”, jelentése „túlzottan használt” vagy „Fertőzött” és „lágyék”, ami a nemi szervek területét jelenti” (Continuity and Spotting lista, SK/16/4/2/12Continuity and Spotting lista Acéllövedék Stanley Kubrick Archívum. The University of the Arts, London. SK/16/4/2/12., 1AB – 27). Kubrick ragaszkodott az álláspontjához: „Tényleg meg kell találni az olasz megfelelőjét a “Mary Jane”-nek (25′10″), ami pont az, amit a francia fordítók tettek.99.„Mary Jane”-t a francia szinkronizált változatban Marie-Jeanne-ként szerepelt. Feszültség érezhető a beszélgetésben, mivel Aragno eltökélt szándéka, hogy megtartsa és megvédje fordítási döntését:

A:Nem, jobb, a vezetéknév olasz megfelelőjét megtalálni.
K:Igen, de a vicc nem érthető…
A:Nem, a másik viccet értik: „Rottencrotch” (romlott lágyék).
K:Nem, nem, a kettő együtt teszi jó viccé. Ez nem csak a „Rotten-crotch” (romlott lágyék)… „Mary Jane”: Miért nem tudsz ehhez egy olasz megfelelőt találni?
A:Mert akkor már olasz lány lesz!
K:Ó, én nem aggódnék, Riccardo, ez az az ötlet, amit mindig is elleneztem. Ezzel kapcsolatban nem lehetsz következetes. Ha elrontja a viccet, nem lehetsz következetes… Tudják, hogy szinkronizált filmet néznek!… Azt hiszem, hogy veszít a viccből, ha túl következetes. (26′ 24″)

E vita végén Aragno elismeri, hogy megértette, hogy Mary Jane nem csak egy „vicces név”, hanem „a kisvárosi lány neve”, és könnyen talál egy másik megoldást: „A lényeg az, hogy mindenkinek van egy ilyen Mary Jane-je. Úgy érzem, ezt az elképzelést kell itt közvetíteni” (29′23″). A végső szinkron forgatókönyvben az angol „Mary Jane” maradt, de többesszámba téve annak érdekében, hogy közvetítse azt az ötletet, hogy „mindenkinek van egy ilyen Mary Jane-je”:

Olasz felirat – első változat

I bei tempi dei ditalini a Mary Jane Ficarotta con le sue belle mutandine rosa, sono finiti! (SK/16/5/3/42Olasz filmfelirat – első változat Acéllövedék Stanley Kubrick Archívum. The University of the Arts, London. SK/16/5/3/42., 11)

„Vége annak, amikor Mary Jane Rottencrotch-t megujjaztátok a helyes kis rózsaszín bugyiján át!!”

Olasz szinkron forgatókönyv – első változat

Son finiti i tempi dei ditalini a Mary Jane Ficarotta con le sue belle mutandine rosa. (SK/16/4/2/19, 10)

„A régi idők, amikor megujjaztátok Mary Jane Rottencrotch-ot a szép rózsaszín bugyiján át, véget értek.”

Szinkron forgatókönyv végső változat

I bei tempi dei ditalini / alle vostre Mary Jane Ficarotta / con le loro belle mutan-dine rosa/ sono finiti. (SK/16/8/6/13Szinkron forgatókönyv végső változat Acéllövedék Stanley Kubrick Archívum. The University of the Arts, London. SK/16/8/6/13., 11)

„Vége annak, amikor a Mary Jane Rottencrotch-od megujjaztad a helyes kis rózsaszín bugyiján át!!”

Ahogy ez az utolsó példa is mutatja, az Acéllövedék olasz változatához vezető rendező-fordító kollaboráció összetett folyamat volt. A hangkazetták bizonyítják, hogy Kubrick együttműködött fordítóival, legalábbis ő így gondolta, gyakran intervencionista megközelítést alkalmazva. Az olasz szinkronizált és feliratozott változatok megmaradt kéziratai és vázlatai azt mutatják, hogy Riccardo Aragno, akit kifejezetten Kubrick választott fordítójának, hozzászokott ahhoz, hogy a rendező kritikus tekintetének legyen kivetve, és „minden tisztelettel” (Audiocazetta, Scotch 6090m, A oldal, 45′23″) és csodálattal készen állt arra, hogy megvédje döntéseit, és megvitassa azokat az igényes filmrendezővel. Ennél is fontosabb, hogy az olyan munkadokumentumok, mint amilyeneket ebben a tanulmányban vizsgáltunk, a filmfordítás kevésbé ismert oldalát hozzák nyilvánosságra: azáltal, hogy a fordítást a filmkészítés során reflektorfénybe helyezik, lehetővé teszik számunkra, hogy megfigyeljük, mi történik, ha egy olyan filmrendező, mint Stanley Kubrick résztvesz a fordítási folyamatban. Az elsődleges források, mint például a jelen tanulmányban használt források, rávilágítanak a döntéshozatali folyamatra, amely csak bizonyos mértékben nevezhető kokreatívnak, mivel a hatalmi kapcsolatok messze nem egyenlőek. Itt „egy olyan fordító képe jelenik meg, aki együttműködik, tárgyal és vitatkozik” (Seddon 2019Seddon, Emma 2019 “Exploring the Social Complexity of Translation with Assemblage Thinking.” In Complexity Thinking in Translation Studies: Methodological Considerations, edited by Kobus Marais and Reine Meylaerts, 104–127. London: Routledge.Google Scholar, 118) a szerzővel, esetünkben egy filmrendezővel, aki egyben a film társszerzője és producere is és aki több szempontból kísérletet tesz a szöveg fölötti hermeneutikai irányítás fenntartására. Az olyan elsődleges forrásokhoz való hozzáférés, mint az itt elemzett források, lehetővé teszik számunkra, hogy rögzítsük azokat a dinamikákat, amelyek akkor játszódnak le, amikor egy filmrendező részt vesz a fordítási folyamatban, felkérve minket, hogy gondoljunk az együttműködés és a közös kreativitás fogalmára a fordításban, amikor látható hatalmi különbségek vannak az érintett felek között.

5.Következtetések: transzlaboráció vagy kényszerű együttműködés?

Ebben a cikkben megkíséreltem bemutatni, mi történik, ha egy rendező közvetlenül bekapcsolódik egy játékfilm fordítási folyamatába, felhasználva a „transzlaboráció” fogalmát a filmfordítás kollaboratív dinamikájának és annak következményeinek vizsgálatára, hogy megértsük Stanley Kubrick kollaboráción alapuló megközelítését filmjei idegennyelvű változatainak készítése közben. Megpróbáltam rávilágítani a kollaboráció dinamikájára, amely az Acéllövedék című film olasz változatához vezetett, hogy azonosítsuk a filmrendező által végrehajtott együttműködési stratégiák általános tendenciáit. Ez azért volt lehetséges, mert Riccardo Aragno iratai között tárolt hangfelvételek lényeges információkat tartalmaztak. A telefonhívások nemcsak a filmkészítő és a fordító közötti közvetlen interakciót tették lehetővé, hanem egy virtuális, bár rendkívül központosított kapcsolat létrehozását is, mivel a rendező tudatosan megosztotta azon fordítói megoldásokat, amely nehézségekkel más nyelvű fordítások esetében szintén szembesültek. Bizonyos kultúraspecifikus elemek körül viták forogtak, ilyen például a karakterek neve és az idiomatikus kifejezések, amelyek, mivel egy adott kulturális összefüggéshez kötődnek, nehéznek bizonyultak a más nyelvekre történő fordítás szempontjából. Mint bizonyítottuk, Kubrick legfőbb gondja a fordítás minőségének biztosítása volt, elkerülve a „groteszk verbális humor” kiegyenlítését, amely a film párbeszédeinek megkülönböztető jellemzője (Naremore 2006Naremore, James 2006 “Stanley Kubrick and the Aesthetics of the Grotesque.” Film Quarterly 60 (1): 4–14. DOI logoGoogle Scholar, 12).

A cikk egyik célja az volt, hogy bemutassa azt az egyedülálló betekintést, amelyet levéltári anyagokból nyerhetünk arról, hogy Kubrick milyen mértékben vett részt filmjei idegen nyelvű változatainak elkészítésében, különös tekintettel a fordítással kapcsolatos kollaboráció kérdésére. A filmrendező és a fordító archívumában található munkadokumentumok áttekintése lehetővé teszi nemcsak az egyes résztvevők szerepének megállapítását az adott projekt transzlaboratív kapcsolatában, hanem azon esetek azonosítását is, amelyekben a filmrendező beavatkozása döntő tényezőnek bizonyult. Mind a felvételek, mind az itt elemzett fordítástervezetek rávilágítottak Kubrick filmjeinek fordítási módjára, lehetővé téve számunkra, hogy megragadjuk egy olyan kollaboráción alapuló kölcsönhatás sajátosságait, amelyben az egyik résztvevő rendelkezik a végső hatáskörrel.

Egyesek azzal érvelhetnek, hogy amennyiben Kubrick ritka példáját mutatja egy olyan filmkészítőnek, aki megértette a fordítójával való együttműködés fontosságát, akkor zsarnoki auteurként is jellemzhetjük, aki féltékenyen védi műveit, és fordítóira rákényszerítette az átültetési rendszert.

Bár az ilyen jellegű kollaboráció a fordító munkájának irányítására tett kísérletnek tekinthető, fontos szem előtt tartani, hogy ugyanaz a tökéletesség iránti aggodalom, amely Kubrickot arra késztette, hogy minden nyomtatást ellenőrizzenek, mielőtt terjesztésre küldenék, arra is késztette, hogy órákat töltsön fordítóival megbeszéléseken. Mindkét esetben az volt a célja, hogy a világ minden részén a közönség a lehető legjobb körülmények között nézhesse meg filmjeit. A kényszer kollaboráció fogalma elkerülhetetlenül hatalmi kérdéseket vet fel, szemben a megfelelő kollaborációval, amely egyenlő részvételt feltételez. A jelen cikkben tanulmányozott esetben a fordítóval való kollaboráció olyan eszköz volt, amelyen keresztül Kubrick megpróbálta megőrizni a munkája értelmét. Bár igaz, hogy a rendező döntéshozatali szerepet töltött be, az is igaz, hogy beavatkozásai a szöveg kritikus pontjaira korlátozódtak. Ezenkívül a transzlaboráció fogalma, mint az elmék kollaborációja egy közös kreatív folyamatban, ebben az esetben a következőképpen jelenik meg: Kubrick célja nem csak az, hogy útmutatást adjon a kérdések értelmezésére, hanem hogy a megoldásokat megtalálja a fordítóval együttműködve, amint azt a film címének fordítása is demonstrálja. Stanley Kubrick esete így lehetővé teszi számunkra, hogy felfedezzük a transzlaboráció fogalmát egy másik szemszögből, amelyben a kollaboráció és a beavatkozás szinergiája valósul meg.

Köszönetnyilvánítás

Szeretném megköszönni Susanna Aragno engedélyét az édesapja személyes irataihoz való hozzáféréshez, és hogy megosztotta velem emlékeit. Nem lehetek eléggé hálás nagylelkűségéért. Szeretnék köszönetet mondani a Stanley Kubrick Film Archívum LLC-nek, Warner Bros. filmstúdiónak, a Londoni Művészeti Egyetemnek, a Stanley Kubrick Archívum adományozóinak és Leon Vitalinak, hogy engedélyt adtak nekem, hogy a kiadatlan anyagból tegyek közzé kivonatokat. Hálás vagyok Georgina Orgill-nek és a Stanley Kubrick Archívum minden egyes személyzetének a segítségükért és javaslataikért. Külön köszönet Samuel Breant-nak, hogy felhívta a figyelmemet a francia filmrendezők több cikkére és a filmjeik fordításában való közreműködésre. Végül szeretnék köszönetet mondani Filippo Ulivieri-nek, hogy megosztotta gondolatait, információit és bibliográfiai anyagait Stanley Kubrick-ről és a szinkronizálásról.

Megjegyzések

1.Egy 1987-ben a Le Monde-ban megjelent Danièle Heymann-nal készített interjúban Kubrick kifejtette, hogy személyesen felügyeli filmjeinek szinkronizált változatát. Nem csak a szinkronrendezőt választotta „mind a négy érintett nyelv esetében: spanyol, olasz, német és francia”, de aktív szerepet játszott a szinkronhang kasztingolásban azáltal, hogy meghallgatta a javasolt hangok tesztelését. A hangsávokat helyben rögzítették, de a keverést Londonban, Kubrick felügyelete alatt végezték (Heymann 2005 2005 „Stanley Kubrick’s Vietnam.” („Stanley Kubrick Vietnamja”) A The Stanley Kubrick Archívum, szerkesztette Alison Castle, 476–479. Hongkong: Taschen.Google Scholar, 477).
2.Ezt a koncepciót Céline Letawe Günter Grass-ról és fordítóiról szóló cikkéből vettem kölcsön (Letawe 2017Letawe, Céline 2017 „Günter Grass and His Translators: From a Collaborative Dynamic to an Apparatus of Control?” („Günter Grass és fordítói: Kollaboratív dinamikától kontrollkészülékig?”) Collaborative Translation: From the Renaissance to the Digital Age (A reneszánsz kortól a digitális korig), szerkesztette Anthony Cordingley és Céline Frigyau Manning, 130–144. London: BloomsburyGoogle Scholar, 135).
3.Aragno volt felelős a filmpárbeszédek fordításáért, míg a neves szinkron szakemberek, Roberto de Leonardis és Alberto Piferi, adaptálták a lefordított forgatókönyveket a szájszinkronhoz. Meg kell jegyezni, hogy nagyon kevés szabadságuk volt, Kubick kérésére amennyire csak lehetséges volt meg kellett őrizniük Aragno verzióját.
4.Az Acéllövedék c. filmből származó összes idézet a film dialógusaiból származik.
5.A Continuity and Spotting listán, a „kezdjen nekem Tiffany mandzsettagombokat szarni” kifejezés értelmezése „kezdj el cselekedni oly módon, hogy az tetsszen nekem” [1AB – (20)].
6.A Continuity and Spotting listán a „szedd össze magad” kifejezés értelmezése a „javíts a magatartásodon” [1AB – (20)].
7.A francia felirat valójában így szólt: „Mainteneant, t’es Grosse Baleine!” („Mostantól te Kövér Bálna vagy”) (SK/16/4/2/17Francia filmfelirat Acéllövedék Stanley Kubrick Archívum. The University of the Arts, London SK/16/4/2/17., 6).
8.A Continuity and Spotting lista a következő magyarázatot: „Mary Jane Rottencrotch: Vulgáris kitalált név – mely a „Romlott”, jelentése „túlzottan használt” vagy „Fertőzött” és „lágyék”, ami a nemi szervek területét jelenti” (Continuity and Spotting lista, SK/16/4/2/12Continuity and Spotting lista Acéllövedék Stanley Kubrick Archívum. The University of the Arts, London. SK/16/4/2/12., 1AB – 27).
9.„Mary Jane”-t a francia szinkronizált változatban Marie-Jeanne-ként szerepelt.

Irodalom

Filmográfia

Stanley Kubrick
1971 Mechanikus narancs Egyesült Királyság és USA: Polaris Production, Hawk Films. Stanley Kubrick 1987  Acéllövedék Egyesült Államok és Egyesült Királyság: Hawk Films.Google Scholar
Zierra, Tony
2017Filmmunkás. USA: Dogwoof.Google Scholar

Levéltári források

Continuity and Spotting lista
Acéllövedék Stanley Kubrick Archívum. The University of the Arts, London. SK/16/4/2/12.
Hangkazetta, Scotch 6090m
Riccardo Aragno jegyzetei. Magángyűjtemény. Hangkazetta, Sony HF 60. Riccardo Aragno jegyzetei. Magángyűjtemény. Hangkazetta, Sony HF 120. Riccardo Aragno jegyzetei. Magángyűjtemény.
Javított filmfeliratok
Acéllövedék Stanley Kubrick Archívum. The University of the Arts, London SK/16/4/2/19.
Szinkron forgatókönyv végső változat
Acéllövedék Stanley Kubrick Archívum. The University of the Arts, London. SK/16/8/6/13.
Francia filmfelirat
Acéllövedék Stanley Kubrick Archívum. The University of the Arts, London SK/16/4/2/17.
Olasz filmfelirat – első változat
Acéllövedék Stanley Kubrick Archívum. The University of the Arts, London. SK/16/5/3/42.
Olasz szinkron forgatókönyv – első változat
Acéllövedék Stanley Kubrick Archívum. The University of the Arts, London. SK/16/4/2/19.

Egyéb irodalom

Alfer, Alexa
2015 „Transcending Boundaries.” („A határok átlépése.”) The Linguist 54 (5): 26–27.Google Scholar
2017 „Entering the Translab: Translation as Collaboration, Collaboration as Translation, and the Third Space of ‘Translaboration’. („Belépés a fordítói laboratóriumba: Fordítás, mint együttműködés, együttműködés, mint fordítás, és a transzlaboráció harmadik tere.”) A Translaboratation folyóiratban, szerkesztette Alexa Alfer, különkiadás Translation and Translanguaging in Multicultural Contexts 3 (3): 275–290. DOI logoGoogle Scholar
Anokhina, Olga
2017 „Vladimir Nabokov and His Translators: Collaboration or Translating under Duress?” („Vladimir Nabokov és fordítói: Együttműködés vagy fordítás kényszer alatt?”) A Collaborative Translation folyóiratban: From the Renaissance to the Digital Age (A reneszánsz kortól a digitális korig), szerkesztette Anthony Cordingley és Céline Frigyau Manning, 111–129. London: BloomsburyGoogle Scholar
Aragno, Riccardo
1999Interjú GR Raival, március 12. Elérhető 2020. január 2. http://​www​.archiviokubrick​.it​/testimonianze​/persone​/aragno​.html
Bollettieri, Rosa Maria és Serenella Zanotti
2017 „The Avant-textes of Translations: A Study of Umberto Eco’s Interaction with His Translators.” (A fordítások elő-szövegei: Umberto Eco interakciójának tanulmányozása a fordítóival.”) Translation Studies 10 (3): 263–281. DOI logoGoogle Scholar
Cement, Michel
2001Kubrick: The Definitive Edition. Fordította Gilbert Adair. New York: Faber és Faber.Google Scholar
Cordingley, Anthony, and Céline Frigau Manning
eds. 2017Collaborative Translation: From the Renaissance to the Digital Age. (A reneszánsztól a digitális korig.) London: BloomsburyGoogle Scholar
Cordingley, Anthony, és Chiara Montini
eds. 2015Towards a Genetics of Translation. Linguistica Antverpiensia, New Series különkiadása– Themes in Translation Studies (Témák a fordítástudományban) 14.Google Scholar
De los Reyes Lozano, Julio
2015 “Genética del doblaje cinematográfico: La versión del traductor como proto-texto en el filme Rio .” Linguistica Antverpiensia, New Series különkiadása– Themes in Translation Studies (Témák a fordítástudományban) 14. 149–167.Google Scholar
De Higes Andino, Irene
2014 “The Translation of Multilingual Films: Modes, Strategies, Constraints and Manipulation in the Spanish Translations of It’s a free world” („A többnyelvű filmek fordítása: módok, stratégiák, korlátozások és manipuláció az Ez egy szabad világ spanyol fordításaiban…”) Linguistica Antverpiensia, New Series – Themes in Translation Studies 13: 211–231.Google Scholar
Díaz-Cintas, Jorge
2001 „Striving for Quality in Subtitling: The Role of a Good Dialogue List.” („A minőségre törekvés a feliratozás terén: A jó párbeszédlista szerepe.” A (Multi)Media Translation folyóiratban: Concepts, Practices and Research (Koncepciók, gyakorlatok és kutatás), szerkesztette Yves Gambier és Henrik Gottlieb, 199–211. Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Díaz-Cintas, Jorge és Aline Remael
2007Audiovisual Translation: Subtitling (Feliratozás). Manchester: St Jerome.Google Scholar
Di Giovanni, Elena
2016 „The Layers of Subtitling.” („A feliratozás rétegei.”) Cogent Arts & Humanities 3 (1): 1–15. DOI logoGoogle Scholar
Eisenschitz, Bernard
1999 “La parole écrite: Extrait des mémoires d’un traducteur.” A L’image et la parole folyóiratban, szerkesztette Jacques Aumont, 29–45. Párizs: Cinémathèque Française.Google Scholar
2013 „Sous-titrage mon beau souci: Notes sur une pratique.” Mise au point, 5. http://​journals​.openedition​.org​/map​/1481. DOI logo
Hersant, Patrick
2017 “Author-Translator Collaborations: A Typological Survey”. („Szerző-fordító együttműködések: Typológiai felmérés”.) A Collaborative Translation folyóiratban: From the Renaissance to the Digital Age (A reneszánsz kortól a digitális korig), szerkesztette Anthony Cordingley és Céline Frigau Manning, 91–110. London: BloomsburyGoogle Scholar
Heymann, Danièle
1987 „Le Vietnam de Stanley Kubrick: Un entretien avec le réalisteur de Full Metal Jacket (Acéllövedék) Le Monde, október 20.Google Scholar
2005 „Stanley Kubrick’s Vietnam.” („Stanley Kubrick Vietnamja”) A The Stanley Kubrick Archívum, szerkesztette Alison Castle, 476–479. Hongkong: Taschen.Google Scholar
Jansen, Hanne és Anna Wegener
2013 „Multiple Translatorship.” („Többszörös fordítás.”) A Authorial and Editorial Voices in Translation 1: Collaborative Relationships Between Authors, Translators, and Performers (Együttműködő kapcsolatok a szerzők, a fordítók és az előadók között), szerkesztette Hanne Jansen és Anna Wegener, 1–38. Montreal, QC: Éditions québécoises de l’œuvre, collection Vita Traductiva.Google Scholar
Jiménez-Crespo, Miguel A.
2017Crowdsourcing and Online Collaborative Translations: Expanding the Limits of Translation Studies (Tömeg- és online fordítások: a fordítástudomány határainak bővítése). Amszterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Krämer, Peter
2015 „‘Complete total final annihilating artistic control’: Stanley Kubrick and Postwar Hollywood.” („’Teljes végső megsemmisítő művészi kontroll’: Stanley Kubrick és a háború utáni Hollywood.”) Stanley Kubrick: New Perspectives, szerkesztette Tatjana Ljujic, Peter Krämer, és Richard Daniels, 48–61. London: Black Dog.Google Scholar
Letawe, Céline
2017 „Günter Grass and His Translators: From a Collaborative Dynamic to an Apparatus of Control?” („Günter Grass és fordítói: Kollaboratív dinamikától kontrollkészülékig?”) Collaborative Translation: From the Renaissance to the Digital Age (A reneszánsz kortól a digitális korig), szerkesztette Anthony Cordingley és Céline Frigyau Manning, 130–144. London: BloomsburyGoogle Scholar
Massidda, Serenella
2015Audiovisual Translation in the Digital Age: The Italian Fansubbing Phenomenon. London: Palgrave Macmillan. DOI logoGoogle Scholar
Matamala, Anna
2010 “Translations for Dubbing as Dynamic Texts: Strategies in Film Synchronization.” Babel 56 (2): 101–118. DOI logoGoogle Scholar
McAvoy, Catriona
2015 “Creating The Shining: Looking beyond the Myths.” Stanley Kubrick: New Perspectives, edited by Tatjana Ljujić, Peter Krämer, and Richard Daniels, 282–307. London: Black Dog.Google Scholar
McQuiston, Kate
2013We’ll Meet Again: Musical Design in the Films of Stanley Kubrick. Oxford: Oxford University Press. DOI logoGoogle Scholar
Mendes, Regina
2015 “Dubbing Directors and Dubbing Actors: Co-authors of Translation for Dubbing.” In Audiovisual Translation in a Global Context, edited by Rocío Baños Piñero and Jorge Díaz-Cintas, 253–265. Palgrave Macmillan: LondonGoogle Scholar
Molina Foix, Vicente
1999 “El artista maniático.” El País 8 March. Accessed August 21, 2018. https://​elpais​.com​/diario​/1999​/03​/08​/cultura​/920847607​_850215​.html
2005 “El Director Exquisito.” El País 6 March. Accessed August 21, 2018. https://​elpais​.com​/diario​/2005​/03​/06​/eps​/1110094011​_850215​.html
Munday, Jeremy
2012Evaluation in Translation: Critical Points of Translator Decision-Making. London: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
2013 “The Role of Archival and Manuscript Research in the Investigation of Translator Decision-Making.” Target 25 (1): 125–139. DOI logoGoogle Scholar
Naremore, James
2006 “Stanley Kubrick and the Aesthetics of the Grotesque.” Film Quarterly 60 (1): 4–14. DOI logoGoogle Scholar
Nornes, Abe M.
2007Cinema Babel: Translating Global Cinema. Minneapolis: University of Minnesota Press.Google Scholar
O’Brien, Sharon
2011 “Collaborative Translation.” In Handbook of Translation Studies, vol. 2, edited by Yves Gambier and Luc van Doorslaer, 17–20. Amszterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Orrego-Carmona, David, and Yvonne Lee
eds. 2017Non-Professional Subtitling. Newcastle- upon-Tyne: Cambridge Scholars.Google Scholar
Palmer, William
1995The Films of the Eighties: A Social History. Carbondale: Southern Illinois University Press.Google Scholar
Richart-Marset, Mabel
2014 “La caja negra y el mal de archivio: defense de un análisis genético del doblaje cinematográfico.” In Última tendencias en la investigación sobre traducción para el doblaje, edited by Rocío Baños Piñero, special issue of TRANS: Revista de traductología 17: 51–69.Google Scholar
Romero-Fresco, Pablo
2013 “Accessible Filmmaking: Joining the Dots between Audiovisual Translation, Accessibility, and Filmmaking.” Journal of Specialised Translation 20: 201–223.Google Scholar
2018The Accessible Filmmaking Guide. London: BFI.Google Scholar
2019Accessible Filmmaking: Integrating Translation and Accessibility into the Filmmaking Process. London: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
Seddon, Emma
2019 “Exploring the Social Complexity of Translation with Assemblage Thinking.” In Complexity Thinking in Translation Studies: Methodological Considerations, edited by Kobus Marais and Reine Meylaerts, 104–127. London: Routledge.Google Scholar
Turquety, Benoît
2015 “Orality and Objectification: Danièle Huillet and Jean-Marie Straub, Filmmakers and Translators.” SubStance 44 (2): 47–65. DOI logoGoogle Scholar
Whitman-Linsen, Candace
1992Through the Dubbing Glass: The Synchronization of American Motion Pictures into German, French and Spanish. Frankfurt am Main: Peter Lang.Google Scholar
Woods, Michelle
2006Translating Milan Kundera. Clevendon: Multilingual Matters. DOI logoGoogle Scholar
Zanotti, Serenella
2014 “Translation and Transcreation in the Dubbing Process: A Genetic Approach.” Cultus: The Journal of Intercultural Mediation and Communication 7: 107–132.Google Scholar
2019a “Investigating the Genesis of Translated Films: A View from the Stanley Kubrick Archive.” Perspectives: Studies in Translation Theory and Practice 27 (2): 201–217. DOI logoGoogle Scholar
2019b “Auteur Dubbing: Translation, Performance and Authorial Control in the Dubbed Versions of Stanley Kubrick’s Films.” In Reassessing Dubbing: Historical Approaches and Current Trends, edited by Irene Ranzato and Serenella Zanotti, 79–100. Amszterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar

A szerző elérhetősége

Serena Zanotti

Università degli Studi Roma Tre

Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere Via

del Valco di S. Paolo 19

Rome 00146 RM

Olaszország

[email protected]