Усний переклад для потреб громади / усний переклад у соціальній сфері [Community interpreting]

Ерік Гертоґ

Переклад Марія Осінська
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Зміст

Мета усного перекладу в соціальній сфері або перекладу для потреб громади (ППГ) полягає в тому, щоб уможливити доступ до послуг, що надаються місцевими та державними органами влади, та спілкування із надавачами цих послуг окремим громадян або соціальним групам, які не володіють офіційною або регіональною мовою. Здебільшого ППГ здійснюється у галузі соціальних послуг, наприклад, у соціальних службах, комунальних закладах, службі зайнятості, освітніх закладах; у галузі медицини, в тому числі у дошкільних дитячих закладах, лікарнях, психіатричних клініках; у системі правоохоронних органів, наприклад, у поліцейській дільниці, закладі надзору за умовно засудженими, у тюрмі. Керуючись вимогами проведення заходу, під час якого здійснюється переклад, перекладач для потреб громади має вміти працювати у певному режимі й володіти відповідними стратегіями перекладу. Наприклад, використовувати короткий послідовний переклад або переклад діалогів при поданні заяви на житло, допиті в поліції або медичному огляді; послідовний переклад із застосуванням перекладацького швидкопису при перекладі свідчень біженця або уразливого свідка в суді; синхронний переклад, здебільшого шепотіння (шушотаж), для одного клієнта або невеликої групи клієнтів, наприклад, під час заключної промови обвинувачення або захисту в суді, під час батьківських зборів у школі або щотижневих зборів жіночого клубу; або навіть користуватися портативним обладнанням для синхронного перекладу чи перекладацькою кабіною у разі роботи із більшою аудиторією. Часто перекладачеві для потреб громади доводиться здійснювати переклад з аркуша всіх видів особистих та офіційних документів. Також постійно зростає доля усного перекладу телефонних розмов та відео-конференцій. Інакше кажучи, усного перекладача для потреб громади від перекладача конференцій відрізняє не режим здійснення перекладу або його стратегії, а саме інституційна сфера перекладу, яка потребує обережного поводження, делікатності та конфіденційності, й може іноді навіть провокувати біль та вороже ставлення, а також порядок роботи: переклад здійснюється в обох напрямах для надавача послуг і клієнта; більш того, абсолютно різними є проксеміка, сторони-учасники, рівень формальності та набір реєстрів; а отже загалом це – окрема професія з особливим соціальним характером, спеціалізацією та оплатою.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Література

Angelelli, Claudia
2004aMedical Interpreting and Cross-cultural Communication. Cambridge: Cambridge University Press. DOI logo  BoPGoogle Scholar
2004bRevisiting the Interpreter’s Role. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logo  BoPGoogle Scholar
Barsky, Robert. F
1994Constructing a Productive Other. Discourse Theory and the Convention Refugee Hearing. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Berk-Seligson, Susan
1990The Bilingual Courtroom: Interpreters in the Judicial Process. Chicago: University of Chicago Press.Google Scholar
Hale, Sandra
2004The Discourse of Court Interpreting. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logo  BoPGoogle Scholar
2007Community Interpreting. London: Palgrave. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Hertog, Erik & van der Veer, Bart
(eds) 2006Taking Stock: Research and Methodology in Community Interpreting. Linguistica Antverpiensia New Series 5. Antwerpen: Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken.  TSBGoogle Scholar
Mason, Ian
(ed.) 1999Dialogue Interpreting. Special issue of The Translator 5.  TSBGoogle Scholar
(ed.) 2001Triadic Exchanges. Studies in Dialogue Interpreting. Manchester: St. Jerome Press.  TSBGoogle Scholar
Metzger, Melanie
1999Sign Language Interpreting: Deconstructing the Myth of Neutrality. Washington: Gallaudet University Press.  TSBGoogle Scholar
Pöllabauer, Sonja
2005“I don’t understand your English, Miss”. Dolmetschen bei Asylanhörungen. Tübingen: Stauffenberg.Google Scholar
Roy, Cynthia
2000Interpreting as a Discourse Process. Oxford: Oxford University Press.  BoPGoogle Scholar
Wadensjö, Cecilia
1998“Community Interpreting”. In Routledge Encyclopedia of Translation Studies, Mona Baker & Kirsten Malmkjaer (eds). London & New York: Routledge. DOI logo  TSBGoogle Scholar

Додаткова література

Corsellis, Ann
2008Public Service Interpreting: The First Steps. London: Palgrave. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Hale Sandra, Ozolins Uldis & Stern Ludmila
(eds) 2009The Critical Link 5: Quality and Interpreting: a shared responsibility. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Pöchhacker, Franz
1999“‘Getting Organized’: The Evolution of Community Interpreting.” Interpreting 4: 125–140. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Valero Garcés Carmen & Martin Anne
(eds) 2008Building Bridges: The Controversial Role of the Community Interpreter. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Wadensjö Cecilia, Englund Dimitrova, Birgitta & Nilsson, Anna-Lena
(eds) 2007The Critical Link 4: Professionalisation of interpreting in the community. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logo  BoPGoogle Scholar