Filosoofia ja tõlkimine [Philosophy and translation]

Rosemary Arrojo
tõlkija Raimond Lai
Sisukord

Lääne filosoofia ajaloos on harva pööratud tähelepanu tõlkimisele ja sellega kaasnevatele filosoofilistele küsimustele. Kuni hiljutise ajani on institutsionaliseeritud filosoofia ja tõlketeaduse vahelist suhet peetud selgelt asümmeetriliseks: tõlkijad ja tõlkespetsialistid näisid olevat palju rohkem huvitatud filosoofiast kui filosoofid otsesõnalisest juurdlemisest tõlkimise keerukuste üle (Pym 2007: 25). Selle suhte dünaamika hakkas muutuma kahekümnenda sajandi viimastel kümnenditel, kui kaasaegses mõtteviisis kasvas järjest rohkem teadlikkus filosoofia ja tõlkimise vahelistest lahutamatutest seostest. On näiteks väidetud, et kaasaegne mõtteviis ei ole pelgalt huvitatud tõlkimisest, vaid on sellest „vaimustatud“, kuna see pakub „kontseptsiooni“, millest lähtuvalt „arutletakse filosoofia võimalikkuse, kui mitte selle tegeliku praktika üle“ (Benjamin 1989: 9).

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Kasutatud kirjandus

Apter, Emily
2006The Translation Zone. A New Comparative Literature. Princeton: Princeton University Press.  TSBGoogle Scholar
Bachmann-Medick, Doris
2009 “Introduction: The Translational Turn.” Translation Studies 2 (1): 2–16. DOI logoGoogle Scholar
Benjamin, Andrew
1989Translation and the Nature of Philosophy – A New Theory of Words. London & New York: Routledge.  TSBGoogle Scholar
Bhabha, Homi K.
1994The Location of Culture. London & New York: Routledge.Google Scholar
Borges, Jorge Luis
2004 2nd edition. “The Translators of the Thousand and One Nights .” Esther Allen (trans). The Translation Studies Reader, Lawrence Venuti (ed.), 94–108. London & New York: Routledge.  TSBGoogle Scholar
Davis, Kathleen
2001Deconstruction and Translation. Manchester: St. Jerome Publishing.  TSBGoogle Scholar
Derrida, Jacques
1978Positions. Alan Bass (trans). Chicago: University of Chicago Press.Google Scholar
1988The Ear of the Other – Otobiography, Transference, Translation. Peggy Kamuf (trans). Christie McDonald (ed.). Lincoln & London: University of Nebraska Press.Google Scholar
Foucault, Michel
1973The Order of Things – An Archaeology of the Human Sciences. New York: Vintage Books.Google Scholar
Hamilton, Edith and Huntington Cairns
(eds) 1961The Collected Dialogues of Plato. Benjamin Jowett (trans), 421–474.Google Scholar
Nietzsche, Friedrich
1999 “On Truth and Lies in a Nonmoral Sense.” Philosophy and Truth – Selections from Nietzsche’s Notebooks of the Early 1870’s, Daniel Breazeale (trans) (ed.), 79–97. New York & Amherst: Humanity Books.Google Scholar
Pym, Anthony
2007 “Philosophy and Translation.” In A Companion to Translation Studies, Piotr Kuhiwczak and Karin Littau (eds), 24–44. New York: Multilingual Matters Ltd.  TSBGoogle Scholar
Rafael, Vicente
1988Contracting Colonialism – Translation and Christian Conversion in Tagalog Society under Early Spanish Rule. Ithaca: Cornell University Press.Google Scholar
Simon, Sherry
1996Gender in Translation – Cultural Identity and the Politics of Transmission. London & New York: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
Van Wyke, Ben
2010 “Imitating Bodies, Clothes: Refashioning the Western Conception of Translation.” Thinking through Translation with Metaphors, James St. Andre (ed.), 17–46. Manchester: St. Jerome Publishing.  TSBGoogle Scholar
Venuti, Lawrence
1995The Translator’s Invisibility – A History of Translation. London & New York: Routledge.  BoPGoogle Scholar