Tieteellisten tekstien kääntäminen [Scientific translation]

Scott L. Montgomery
Jackson School of International Studies, University of Washington
Käännös Iira Ostamo
Sisällysluettelo

Niin kauan kuin on ollut tiedettä, sitä on myös käännetty. Kääntämällä on sekä kerätty että välitetty tietoa, joten kääntäminen on edistänyt tiedettä siinä missä opetus ja tutkimuskin. Tässä artikkelissa tieteellä tarkoitetaan luonnollisen maailman rationaalista tutkimista, johon kuuluvat myös ihmiskeho ja lääketieteellinen tietämys. Kyse on siis etenkin luonnontieteistä laajassa merkityksessä.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Lähteet

Endress, Gerhardt
1989“Die Griechisch-Arabischen Übersetzungen und die Sprache der Arabischen Wissenschaften.” Symposium Graeco-Arabicum II. Amersterdam: B.R. Grunder.Google Scholar
Gutas, Dmitri
1998Greek Thought, Arabic Culture. London: Routledge DOI logoGoogle Scholar
Meneghini, Rogerio & Packer, Abel L
2007“Is there science beyond English?” EMBO Reports 8 (2): 112–116 DOI logo  TSBGoogle Scholar
Minchella, A., Molinari, L., Alonso, S., Bouziges, N., Sotto, A. & J.-P. Lavigne
2010“Évolution de la résistance aux antibiotiques de Pseudomonas aeruginosa dans un centre hospitalier universitaire entre 2002 et 2006.” Pathologie Biologie 58: 1–6 DOI logoGoogle Scholar
Montgomery, S.L
2002Science in Translation: Movements of Knowledge through Cultures and Time. Chicago: Chicago University Press.Google Scholar
2009“English and Science: realities and issues for translation in the age of an expanding lingua franca.” The Journal of Specialised Translation 11: 6–16.Google Scholar
Saliba, George
2007Islamic Science and the Making of the European Renaissance. Cambridge: MIT.  TSBGoogle Scholar
Sivin, Nathan
1995Science in Ancient China: Researchers and Reflections. Brookfield, VT: Variorum.Google Scholar
Venuti, Lawrence
2008 2nd edition. The Translator’s Invisibility: A History of Translation. London: Routledge.  BoPGoogle Scholar
Watanabe, Masao
1990The Japanese and Western Science. Philadelphia: University of Pennsylvanian Press.Google Scholar
Zhong, Weihe
2003“An Overview of Translation in China: Practice and Theory.” Translation Journal 7 (2). http://​accurapid​.com​/journal​/24china​.htm [Accessed 15 April 2010]  TSBGoogle Scholar

Lisää aiheesta

Bacon, Josephine
2002“Scientific translation and interpreting – bright career prospects.” Science: Science Careers 10 May 2002 http://​sciencecareers​.sciencemag​.org​/career​_magazine​/previous​_issues​/articles​/2002​_05​_10​/noDOI​.946767809007790000 [Accessed on 15 April 2002]Google Scholar
Chabás José, Gaser, Rolf & Rey, Joëlle
(eds) 2002Translating Science. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra.  TSBGoogle Scholar
Shimao, Eikoh
1981“Darwinism in Japan, 1877–1927.” Annals of Science 38 (1): 93–102 DOI logoGoogle Scholar
Wright, David
2000Translating Science: The Transmission of Western Chemistry into Late Imperial China, 1840–1900. Leiden: Brill.  TSBGoogle Scholar
Wright, Sue Ellen & Wright, Leland
(eds) 1993Scientific and Technical Translation. Amsterdam & Philadelphia: J. Benjamins DOI logo  TSBGoogle Scholar

Ks. myös

Paloposki, Outi & Riikonen, H. K.
(toim.) 2013Suomennetun tietokirjallisuuden historia 1800-luvulta 2000-luvulle. Helsinki: SKS.Google Scholar