Перенос (трансфер) і трансферні студії [Transfer and Transfer Studies]

Зузанна Ґьопферіх
Gießen University
Переклад Андрій Козачук
Зміст

У перекладознавстві не існує єдиної концепції переносу (трансферу). Однак поняття трансферу відрізняє від поняття перекладу (translation) те, що переклад часто (хоча необов’язково) розглядають як більш обмежений вид трансферу, пов’язаний з вимогами еквівалентності чи інваріанту (див., напр., Koller 1992). З іншого боку, трансфер включає, крім перекладу у вузькому сенсі, переробки текстів та інших інформаційних продуктів, здійснені з певною функціональною метою, тобто радше з наміром отримати цільовий текст або медіа-продукт, що виконує конкретні функції для своєї аудиторії в цільовій культурі, ніж для задоволення критерію інваріантності стосовно джерельного матеріалу. Результати трансферу також включають цільові тексти чи медіа-продукти, чиї функції відрізняються від функцій їхніх оригіналів. Трансфери, в яких потреби відмінностей зумовлюють ієрархію вимог до цільового тексту, часто називають адаптаціями (adaptations) або версіями. Однак міра, в якій збігаються поняття перекладу та трансферу, залежить від того, якої парадигми теорії перекладу дотримуються. Протягом останніх 60–70 років предмет перекладознавчих досліджень розширювався, постійно наближаючи поняття перекладу до ємнішого поняття трансферу. Детальніший опис такого розширення та його значення для концепцій перекладу, що з нього випливають, дивись у наступній праці (Göpferich 2007).

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Список літератури

Antos, Gerd
2001“Transferwissenschaft. Chancen und Barrieren des Zugangs zu Wissen in Zeiten der Informationsflut und der Wissensexplosion.” In Wissenstransfer zwischen Experten und Laien. Umriss einer Transferwissenschaft, Sigurd Wichter & Gerd Antos (eds), 3–33. Frankfurt am Main: Peter Lang.Google Scholar
Even-Zohar, Itamar
1990“Translation and Transfer.” Polysystem Studies, Poetics Today 11 (1): 73–78. DOI logo  TSBGoogle Scholar
2003“Culture Repertoire and Transfer.” In Translation Translation, Susan Petrilli (ed.), 425–431. New York: Rodopi.  TSBGoogle Scholar
Göpferich, Susanne
1998Interkulturelles Technical Writing: Fachliches adressatengerecht vermitteln. Tübingen: Narr.  TSBGoogle Scholar
2007“Translation Studies and Transfer Studies: A plea for widening the scope of Translation Studies.” In Doubts and Direction in Translation Studies, Yves Gambier, Miriam Shlesinger & Radegundis Stolze (eds), 27–39. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logo  BoPGoogle Scholar
2008Translationsprozessforschung: Stand – Methoden – Perspektiven. Translationswissenschaft 4. Tübingen: Narr.  TSBGoogle Scholar
Jakobson, Roman
1959“On Linguistic Aspects of Translation.” In On Translation, Reuben A. Brower (ed.), 232–238. New York: Oxford University Press.  TSB DOI logoGoogle Scholar
Koller, Werner
1992Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Heidelberg, Wiesbaden: Quelle & Meyer.  BoPGoogle Scholar
Lefevere, André
1992Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame. London & New York: Routledge.  TSBGoogle Scholar
Mittelstraß, Jürgen
1998Die Häuser des Wissens. Wissenschaftstheoretische Studien. Frankfurt am Main: Suhrkamp.Google Scholar
Pym, Anthony
1992Translation and Text Transfer. Frankfurt am Main: Peter Lang.  TSBGoogle Scholar
Weissbrod, Rachel
2004“From Translation to Transfer”. Across Languages and Cultures 5 (1): 23–41. DOI logo  TSBGoogle Scholar

Додаткова література

Reiß, Katharina & Vermeer, Hans J
1984Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. Tübingen: Niemeyer. DOI logo  BoPGoogle Scholar