Культуроорієнтовані підходи [Cultural approaches]

Кристина Марінетті
Переклад Олександр Кальниченко
Зміст

Культуроорієнтований підхід, або, як його зазвичай називають, «культурний переворот/ поворот» (див. Повороти перекладознавства (The turns of Translation Studies)) – це теоретико-методологічна зміна в перекладознавстві, що отримала визнання на початку 1990-х років і пов’язана передусім з працями Сьюзен Баснет та Андре Лефевра (Susan Bassnett, André Lefevere), а згодом і Лоренса Венуті (Lawrence Venuti). Спираючись на дескриптивне (описове) перекладознавство > (Descriptive Translation Studies), і особливо на праці так званої «Маніпуляційної школи» (‘Manipulation School’) (Hermans 1985), і поділяючи орієнтованість на цільову культуру полісистемної теорії (Polysystem theory and translation) та робіт Ґідеона Турі про норми перекладу (Norms of translation), підхід до дослідження перекладу з погляду культури також відображає більш загальні зміни в епістемологічній позиції в гуманітарних науках і за їх межами, від «позитивізму» до «відносності», від віри у знаходження універсальних критеріїв щодо цього явища до віри, що на явище здійснюється вплив спостерігача (якщо взагалі його не визначає). Хоча цей підхід і сформувався переважно в результаті вивчення перекладу художньої літератури, та, очевидно, він спростовує поділ на художню і нехудожню літературу, оскільки «беззастережно охоплює всі види перекладу» (Snell-Hornby 1990: 84).

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Література

Bassnett, Susan & Lefevere, André
(eds) 1990Translation, History and Culture. London: Pinter.  TSBGoogle Scholar
1998Constructing Cultures. Clevedon: Multilingual Matters.  TSBGoogle Scholar
Hermans, Theo
(ed.) 1985The Manipulation of Literature. Beckenham: Croom Helm.  TSBGoogle Scholar
Lefevere, André
1985 “Why Waste our Time on Rewrites.” In The Manipulation of Literature, Theo Hermans. Beckenham: Croom Helm.Google Scholar
1992Translation, Rewriting and the Manipulation of the Literary Fame. London: Routledge.Google Scholar
Pym, Anthony
2010Exploring Translation Theories. London: Routledge.Google Scholar
Singh, Rajendra
2007 “Unsafe at any speed? Some unfinished reflections on the ‘cultural turn’ in Translation Studies.” In Translation – Reflections, Refractions, Transformations, Paul St-Pierre & Kar C. Prafulla (eds), 73–84. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Snell-Hornby, Mary
1990 “Linguistic Transcoding or Cultural Transfer? A Critique of Translation Theory in Germany.” In Translation, History and Culture, Susan Bassnett & André Lefevere (eds), 79–86. London: Pinter.Google Scholar
Venuti, Lawrence
1995The Translator’s Invisibility: A History of Translation. London: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
1998The Scandals of Translation: Towards an Ethics of Difference. London: Routledge. DOI logo BoPGoogle Scholar

Додаткова література

Bachman-Medick, Doris
2009 “Introduction: The Translational Turn.” Translation Studies 2 (1): 2–16. DOI logoGoogle Scholar
Casanova, Pascale
2007The World Republic of Letters. Translated by M. B. Bevoise. Harvard: Harvard University Press.Google Scholar
Gentzler, Edwin
2001Contemporary Translation Theories. Clevedon: Multilingual Matters.  TSBGoogle Scholar
Tymoczko, Maria & Gentzler, Edwin
(eds) 2002Translation and Power. Amherst: University of Massachusetts Press.  TSBGoogle Scholar
Venuti, Lawrence
2008 “Translations, Simulacra and Resistance.” Translation Studies 1 (1): 18–33. DOI logoGoogle Scholar