Моделі в перекладознастві [Models in Translation Studies]

Ендрю Честерман
Переклад Леонід ЧерноватийНаталя Ковальчук
Зміст

Модель можна визначити як певну емпіричну теорію, призначену для демонстрації певного її ізоморфного відношення до об’єкта моделювання. Модель пропонує спрощену репрезентацію суттєвих ознак, що, як припускається, є притаманними об’єкту моделювання. Адекватні моделі не тільки точно описують відповідний об’єкт, але й включають або породжують можливі пояснення і гіпотези, які можна перевірити. Наочним прикладом ефективної моделі з потужною прогнозувальною здатністю є періодична система хімічних елементів Менделєєва, яку він розробив близько 1870 року. Ця система мала незаповнені клітинки, які, відповідно до передбачення моделі, будуть заповнюватися елементами, що відкриють пізніше. З часом такі передбачення справдилися і це стало переконливим доказом того, що прогнозувальні принципи, на яких ґрунтується таблиця, є вірними.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Література

Alvstad, Cecilia, Hild, Adelina & Tiselius, Elisabet
(eds) 2011Methods and Strategies of Process Research. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins.  TSBGoogle Scholar
Catford, John C.
1965A Linguistic Theory of Translation. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Chesterman, Andrew
1998 “Causes, translations, effects.” Target 10 (2): 201–230.  TSB, DOI logoGoogle Scholar
2000 “A causal model for Translation Studies.” In Intercultural Faultlines, Maeve Olohan (ed.), 15–27. Manchester: St. Jerome Publishing.  TSBGoogle Scholar
Englund Dimitrova, Birgitta
2005Expertise and Explicitation in the Translation Process. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins.  BoPTSBGoogle Scholar
Garcia-Landa, Mariano
1990 “A general theory of translation (and of language).” Meta 35 (3): 476–488.  TSB, DOI logoGoogle Scholar
Gutt, Ernst-August
2000Translation and Relevance. Cognition and Context. Manchester: St. Jerome Publishing.  BoPGoogle Scholar
Koskinen, Kaisa
2008Translating Institutions. Manchester: St. Jerome Publishing.  TSBGoogle Scholar
Leppihalme, Ritva
1997Culture Bumps. Clevedon: Multilingual Matters.  BoPTSBGoogle Scholar
Nida, Eugene A.
1964Toward a Science of Translating. Leiden: Brill.  TSBGoogle Scholar
Nord, Christiane
1991Text Analysis in Translation. Amsterdam/Atlanta: Rodopi.  TSBGoogle Scholar
Olohan, Maeve
(ed.) 2000Intercultural Faultlines. Manchester: St. Jerome Publishing.Google Scholar
Pym, Anthony
1998Method in Translation History. Manchester: St. Jerome Publishing.  TSBGoogle Scholar
Sager, Juan C.
1994Language Engineering and Translation – Consequences of automation. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.  TSBGoogle Scholar
Toury, Gideon
2012Descriptive Translation Studies and beyond. Revised edition. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins.  BoPGoogle Scholar
2002 “What’s the problem with ‘translation problem’?” In Translation and Meaning 6, Barbara Lewandowska-Tomaszczyk and Marcel Thelen (eds), 57–71. Maastricht: Hogeschool Zuyd. TSBGoogle Scholar