Моделі в перекладознастві [Models in Translation Studies]

Ендрю Честерман

переклад Леонід Черноватий & Наталя Ковальчук

Зміст

Модель можна визначити як певну емпіричну теорію, призначену для демонстрації певного її ізоморфного відношення до об’єкта моделювання. Модель пропонує спрощену репрезентацію суттєвих ознак, що, як припускається, є притаманними об’єкту моделювання. Адекватні моделі не тільки точно описують відповідний об’єкт, але й включають або породжують можливі пояснення і гіпотези, які можна перевірити. Наочним прикладом ефективної моделі з потужною прогнозувальною здатністю є періодична система хімічних елементів Менделєєва, яку він розробив близько 1870 року. Ця система мала незаповнені клітинки, які, відповідно до передбачення моделі, будуть заповнюватися елементами, що відкриють пізніше. З часом такі передбачення справдилися і це стало переконливим доказом того, що прогнозувальні принципи, на яких ґрунтується таблиця, є вірними.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Література

Alvstad, Cecilia, Hild, Adelina & Tiselius, Elisabet
(eds) 2011Methods and Strategies of Process Research. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins.  TSBGoogle Scholar
Catford, John C.
1965A Linguistic Theory of Translation. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Chesterman, Andrew
1998 “Causes, translations, effects.” Target 10 (2): 201–230.  TSB, Crossref logoGoogle Scholar
2000 “A causal model for Translation Studies.” In Intercultural Faultlines, Maeve Olohan (ed.), 15–27. Manchester: St. Jerome Publishing.  TSBGoogle Scholar
Englund Dimitrova, Birgitta
2005Expertise and Explicitation in the Translation Process. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins.  BoPTSBGoogle Scholar
Garcia-Landa, Mariano
1990 “A general theory of translation (and of language).” Meta 35 (3): 476–488.  TSB, Crossref logoGoogle Scholar
Gutt, Ernst-August
2000Translation and Relevance. Cognition and Context. Manchester: St. Jerome Publishing.  BoPGoogle Scholar
Koskinen, Kaisa
2008Translating Institutions. Manchester: St. Jerome Publishing.  TSBGoogle Scholar
Leppihalme, Ritva
1997Culture Bumps. Clevedon: Multilingual Matters.  BoPTSBGoogle Scholar
Nida, Eugene A.
1964Toward a Science of Translating. Leiden: Brill.  TSBGoogle Scholar
Nord, Christiane
1991Text Analysis in Translation. Amsterdam/Atlanta: Rodopi.  TSBGoogle Scholar
Olohan, Maeve
(ed.) 2000Intercultural Faultlines. Manchester: St. Jerome Publishing.Google Scholar
Pym, Anthony
1998Method in Translation History. Manchester: St. Jerome Publishing.  TSBGoogle Scholar
Sager, Juan C.
1994Language Engineering and Translation – Consequences of automation. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.  TSBGoogle Scholar
Toury, Gideon
2012Descriptive Translation Studies and beyond. Revised edition. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins.  BoPGoogle Scholar
2002 “What’s the problem with ‘translation problem’?” In Translation and Meaning 6, Barbara Lewandowska-Tomaszczyk and Marcel Thelen (eds), 57–71. Maastricht: Hogeschool Zuyd. TSBGoogle Scholar