Філософія та переклад [Philosophy and translation]

Роземарі Аррожу
Переклад Наталія Зінукова
Зміст

За всю історію західної філософії ні практиці перекладу, ні філософським питанням, які переклад піднімає, не приділялося майже жодної уваги. Власне, до недавнього часу відносини між загальноприйнятною філософією та дослідженням перекладу вважалися явно асиметричними: здавалося, що перекладачі та перекладознавці були набагато більше зацікавлені у філософії, ніж філософи – у розгадуванні головоломок перекладу (Pym 2007: 25). За останні декілька десятиліть ХХ сторіччя динаміка таких стосунків почала змінюватися, тому що сучасна думка почала все більше усвідомлювати нерозривність зв'язків між філософією та перекладом. Так, наприклад, можна стверджувати, що сучасна наука виявляє не лише звичайну зацікавленість, а просто «захопленість» перекладом, тому що він задає концептуальні рамки, якщо не реальну практику, обговорювати саме поняття філософії» (Benjamin 1989: 9).

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Література

Apter, Emily
2006The Translation Zone. A New Comparative Literature. Princeton: Princeton University Press.  TSBGoogle Scholar
Bachmann-Medick, Doris
2009“Introduction: The Translational Turn.” Translation Studies 2 (1): 2–16 DOI logoGoogle Scholar
Benjamin, Andrew
1989Translation and the Nature of Philosophy – A New Theory of Words. London & New York: Routledge.  TSBGoogle Scholar
Bhabha, Homi K
1994The Location of Culture. London & New York: Routledge.Google Scholar
Borges, Jorge Luis
2004 2nd edition. “The Translators of the Thousand and One Nights.” Esther Allen (trans). The Translation Studies Reader, Lawrence Venuti (ed.), 94–108. London & New York: Routledge.  TSBGoogle Scholar
Davis, Kathleen
2001Deconstruction and Translation. Manchester: St. Jerome Publishing.  TSBGoogle Scholar
Derrida, Jacques
1978Positions. Alan Bass (trans). Chicago: University of Chicago Press.Google Scholar
1988The Ear of the Other – Otobiography, Transference, Translation. Peggy Kamuf (trans). Christie McDonald (ed.). Lincoln & London: University of Nebraska Press.Google Scholar
Foucault, Michel
1973The Order of Things – An Archaeology of the Human Sciences. New York: Vintage Books.Google Scholar
Hamilton, Edith and Huntington Cairns
(eds) 1961The Collected Dialogues of Plato. Benjamin Jowett (trans), 421–474.Google Scholar
Nietzsche, Friedrich
1999“On Truth and Lies in a Nonmoral Sense.” Philosophy and Truth – Selections from Nietzsche’s Notebooks of the Early 1870’s, Daniel Breazeale (trans) (ed.), 79–97. New York & Amherst: Humanity Books.Google Scholar
Pym, Anthony
2007“Philosophy and Translation.” In A Companion to Translation Studies, Piotr Kuhiwczak and Karin Littau (eds), 24–44. New York: Multilingual Matters Ltd.  TSBGoogle Scholar
Rafael, Vicente
1988Contracting Colonialism – Translation and Christian Conversion in Tagalog Society under Early Spanish Rule. Ithaca: Cornell University Press.Google Scholar
Simon, Sherry
1996Gender in Translation – Cultural Identity and the Politics of Transmission. London & New York: Routledge DOI logoGoogle Scholar
Van Wyke, Ben
2010“Imitating Bodies, Clothes: Refashioning the Western Conception of Translation.” Thinking through Translation with Metaphors, James St. Andre (ed.), 17–46. Manchester: St. Jerome Publishing.  TSBGoogle Scholar
Venuti, Lawrence
1995The Translator’s Invisibility – A History of Translation. London & New York: Routledge  BoP DOI logoGoogle Scholar