Álfordítás [Pseudotranslation]

Carol O’Sullivan
Portsmouthi Egyetem
Fordította Anna ReppertZsófia Sádli
Tartalomjegyzék

Az álfordítás, azaz a „ránézvést fordításra emlékeztető szöveg”, az évek során számos különböző jelenségre utalt. Többnyire úgy határozható meg, mint „szöveg, amely fordításként van feltüntetve annak ellenére, hogy nem létezik forrásszövege más nyelveken – ezáltal hiányoznak a tényleges »transzferfolyamatok« és a fordítási kapcsolatok” (Toury 1995: 40). Ebben a meghatározásban Toury Anton Popovičot követi, aki belefoglalta az 1976-os fordítástípusokról írt osztályozásába az „álfordítást” (1976: 20), aminek révén a szerző „megjelentetheti eredeti művét álfordításként annak érdekében, hogy széles célközönséget szerezzen, kiaknázva az olvasói elvárásokat”. Az álfordítások óhatatlanul sokkal többet árulnak el a célkultúra mintáiról, mint a feltételezett forráskultúra (hamisított, imitált vagy parodizált) mintáiról. Ebből adódóan, valamint a rendszerek átjárhatóságával kapcsolatos kérdések miatt az álfordítások vonzó vizsgálati tárgyat jelentenek a leíró fordítástudomány-orientált és a többrendszer-elméleten alapuló kutatások számára; „a közösség tagjai által osztott elképzelésekről árulkodnak, nem csupán a lefordított szövegek státuszával kapcsolatban, hanem azok legfeltűnőbb jellemzőit illetően is” (Toury 1995: 46).

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Felhasznált irodalom

Apter, Emily
2005 “Translation with No Original; Scandals of Textual Reproduction.” In Nation, Language, and the Ethics of Translation, Sandra Bermann & Michael Wood (szerk.), 159–174. Princeton, NJ: Princeton University Press.  TSBGoogle Scholar
Bassnett, Susan
1998 “When is a translation not a translation?” In Constructing Cultures: Essays on Literary Translation, Susan Bassnett & André Lefevere, 25–40. Clevedon: Multilingual Matters  TSBGoogle Scholar
Lefevere, André
2000 “Pseudotranslations.” In Encyclopedia of Literary Translation into English, Olive Classe (szerk.), 2. kötet, 1122–1123. London/Chicago: Fitzroy Dearborn.Google Scholar
Naudé, Jacobus A.
2008 “The role of pseudo-translations in early Afrikaans travel writing.” Southern African Linguistics and Applied Language Studies 26 (1): 97–106. DOI logo  BoPGoogle Scholar
Du Pont, Olaf
2005 “Robert Graves’s Claudian novels: A case of pseudotranslation.” Target 17 (2): 327–347. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Popovič, Anton
1976Dictionary for the Analysis of Literary Translation. Edmonton: University of Alberta.Google Scholar
Pym, Anthony
1998Method in Translation History. Manchester: St. Jerome  TSBGoogle Scholar
Toury, Gideon
1984 “Translation, literary translation and pseudotranslation.” Comparative Criticism 6: 73–85.Google Scholar
1995Descriptive Translation Studies. Amszterdam/Philadelphia: John Benjamins. DOI logo  BoPGoogle Scholar