Комерційний переклад [Commercial translation]

Мейв Ологан
Переклад Віра Кобилецька
Зміст

Комерційний переклад – це термін, який часто використовують для зручності позначення сфери перекладацької діяльності чи одного з курсів в програмі підготовки перекладачів. Проте це дуже загальний термін, який охоплює широкий спектр видів перекладацької діяльності, використовуючи різні перекладацькі інструменти, які застосовують для численних типів текстів, що мають різні функції або цілі. Отож, комерційний переклад нелегко відокремити від інших тем в цій енциклопедії. Якщо під комерційним перекладом розуміють будь-які переклади в комерційній чи діловій сфері, то це поняття співпадає із статтями про спеціалізовані галузі (див. «Технічний переклад» (Technical translation); «Юридичний переклад» (Legal translation); «Журналістика та переклад» (Journalism and translation)) та із статтями про міжнародний і глобальний маркетинг товарів і послуг (див. «Глобалізація та переклад» (Globalisation and translation); «Локалізація та переклад» (Localisation and translation)), а також із статтями про особливості спеціалізованих текстів (див. «Термінологія та переклад» (Terminology and translation)) і статтями, які розглядають аспекти процесу перекладу * (див. «Стратегії та тактики перекладу» (Translation strategies and tactics)), зокрема застосування перекладацьких технологій (див. «Автоматизований переклад» (Computer-aided translation); «Машинний переклад сьогодні» (Machine translation today)) і використання, рецепцію та оцінку перекладених текстів (див. «Якість в перекладі» (Quality in translation)).

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Список літератури

Böttger, Claudia
2004“Genre-Mixing in Business Communication.” In Multilingual Communication, Juliane House and Jochen Rehbein (eds), 115–129. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Charteris-Black, Jonathan & Timothy Ennis
2001“A Comparative Study of Metaphor in Spanish and English Financial Reporting.” English for Specific Purposes 20 (3): 249–266. DOI logo  MetBibGoogle Scholar
Freitas, Elsa Simões Lucas
2004“Similar Concepts, Different Channels: Intersemiotic Translation in Three Portuguese Advertising Campaigns.” The Translator 10 (2): 291–311. DOI logoGoogle Scholar
Katan, David
2004 2nd edition. Translating Cultures. Manchester: St. Jerome.  BoPGoogle Scholar
Laviosa, Sara
2007“Studying Anglicisms with Comparable and Parallel Corpora.” In The Study of Language and Translation, Willy Vandeweghe, Sonia Vandepitte & Marc Van de Velde (eds), 123–136. Amsterdam & Philadephia: John Benjamins. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Martin, Elizabeth
2006Marketing Identities through Language: English and Global Imagery in French Advertising. Houndsmills: Palgrave Macmillan. DOI logoGoogle Scholar
Millán-Varela, Carmen
2004“Exploring Advertising in a Global Context: Food for Thought.” The Translator 10 (2): 245–267. DOI logoGoogle Scholar
Navarro Errasti, María Pilar, Rosa Lorés Sanz & Silvia Murillo Ornat
(eds) 2004Pragmatics at Work: The Translation of Tourist Literature. Bern: Peter Lang.  TSBGoogle Scholar
Sager, Juan C
1994Language Engineering and Translation: Consequences of Automation. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Smith, Karen
2006“Rhetorical Figures and the Translation of Advertising Headlines.” Language and Literature 15 (2): 159–182. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Stark, John
2005Product Lifecycle Management: 21st Century Paradigm for Production Realisation. London: Springer.Google Scholar
Sumberg, Carolyn
2004“Brand Leadership at Stake: Selling France to British Tourists.” The Translator 10 (2): 329–353. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Torresi, Ira
2010Translating Promotional and Advertising Texts, Manchester: St Jerome.  TSBGoogle Scholar