Etnograafilised käsitlused [Ethnographic approaches]

Peter Flynn
Lessius University College
tõlkija Pilleriin Albri
Sisukord

Etnograafilised käsitlused on eriti viimastel aastatel tõlkeuuringutes üha enam levinud. Tõlketeadlased on mõistnud etnograafia kui uurimismeetodi ja käsitluse mitmekülgseid võimalusi tõlkepraktika uurimisel kõige laiemas mõttes ja väga erinevates valdkondades, nagu meditsiinitõlge (Angelelli 2000), asüüli taotlemise toimingud (Inghilleri, 2003), tõlkimine Euroopa Komisjonis ja Euroopa Parlamendis (Koskinen 2008) või ilukirjanduse tõlkimine (Flynn 2007). Lisaks on leitud, et etnograafia on ka sobiv meetod tõlketeaduses. Tõlketeadlased on uurinud tõlkimist nii klassikaliste kui ka kõige uuemate etnograafiliste meetoditega (Sturge 1997, 2007; Bachmann Medik 2006).

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Kasutatud allikad

Angelelli, Claudia
2000 “Interpreting as a Communicative Event: A Look through Hymes’ Lenses.” Meta 45 (5): 80–592. DOI logoGoogle Scholar
Appiah, Kwame Anthony
1993/2000 “Thick Translation.” In The Translation Studies Reader, Lawrence Venuti. (ed.), 389–401. London: Routledge.  TSBGoogle Scholar
Bachmann-Medick, Doris
2006 “Meanings in Cultural Anthropology.” In Translating Others, Theo Hermans (ed.), 33–42. Manchester: St Jerome.Google Scholar
Bourdieu, Pierre
1980Le sens pratique. Paris: Les éditions de minuit.Google Scholar
Briggs, Charles L.
2002 “Interviewing, Power/Knowledge, and Social Inequality.” In Handbook of Interview Research Context & Method, F. Jaber, J. Gubrium & A. Holstein (eds), 911–922. Thousand Oaks CA: Sage Publications.Google Scholar
Clifford, James & Marcus, George
1986Writing Culture: the poetics and politics of ethnography. Berkeley: University of California Press.Google Scholar
Flynn, Peter
2007 “Exploring literary translation practice: a focus on ethos.” Target 19 (1): 21–44. DOI logo  BoPGoogle Scholar
Geertz, Clifford
1973/2000The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books.Google Scholar
Hermans, Theo
2003 “Cross-Cultural Translation Studies as Thick Translation.” Bulletin of the School of Oriental and African Studies 66 (3): 380–389. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Inghilleri, Moira
2003 “Habitus, field and discourse: Interpreting as a socially-situated activity.” International Journal of Translation Studies 15 (2): 243–268. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Koskinen, Kaisa
2008Translating institutions: an ethnographic study of EU translation. Manchester: St. Jerome.  TSBGoogle Scholar
Lave, Jean & Wenger, Etienne
1991Situated learning. Legitimate peripheral participation. Cambridge, MA: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Malinowski, Bronislaw
1935Coral Gardens and their Magic. A Study of the Methods of Tilling the Soil and of Agricultural Rites in Trobriand Islands. Vol. 2: The Language of Magic and Gardening. London: Allen & Unwin.Google Scholar
Marcus, George E.
1998Ethnography through Thick & Thin. Princeton, New Jersey: University of Princeton Press.Google Scholar
Massardier-Kenney, Françoise
1997 “Towards a Redefinition of Feminist Translation Practice.” The Translator 3 (1): 55–69. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Pym, Anthony, Shlesinger, Miriam & Jettmarová, Zuzana
(eds) 2006Sociocultural Aspects of Translating and Interpreting. Amsterdam & Philadelphia: Benjamins. DOI logo  BoPGoogle Scholar
Sela-Sheffy, Rakefet
2006 “The Pursuit of Symbolic Capital by a Semi-Professional Group: The Case of Literary Translators in Israel.” In Übersetzen – Translating – Traduire: Towards a “Social Turn”?, Michaela Wolf (ed.), 243–252. Münster-HamburgBerlin-Wien-London: LIT.  TSBGoogle Scholar
Silverstein, Michael
1981 “The Limits of Awareness.” Working Papers in Sociolinguistics 84: 1–30. Austin: Southwestern Educational Laboratory.Google Scholar
Simeoni, Daniel
1998 “The pivotal status of the translator’s habitus.” Target 10 (1): 1–39. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Sturge, Kate
1997 “Translation Strategies in Ethnography.” The Translator 3 (1): 21–38. DOI logo  TSBGoogle Scholar
2007Representing Others. Translation, Ethnography and the Museum. Manchester: St Jerome.  TSBGoogle Scholar
Wolf, Michaela
2002 “Culture as translation – and Beyond. Ethnographic Models of Representation in Translation Studies.” In Crosscultural Transgressions. Research Models in Translation Studies II. Historical and Ideological Issues, Theo Hermans (ed.), 180–192. Manchester: St Jerome.Google Scholar
2003 “Feminist thick translation: A challenge to the formation of feminist cultural identity?Tradução e Comunicação 12: 115–131. DOI logoGoogle Scholar
Wolf, Michaela & Fukari, Alexandra
(eds) 2007Constructing a Sociology of Translation. Amsterdam: John Benjamins. DOI logo  BoPGoogle Scholar