Ajakirjandus ja tõlkimine [Journalism and translation]

Luc van Doorslaer
tõlkija Anna-Maria Sarap, Hedi-Liis KaluLiisi Jakobson
Sisukord

Keele (teadmiste) ja ajakirjanduse vahelist seost on sageli rõhutatud ning kirjeldatud keeleliste (diskursiivsete, stiililiste, pragmaatiliste) või kommunikatsioonialaste uurimuste raames, eriti kui tegemist on välisuudiste hankimise ning tootmisega. Huvi tõlkimise – keele ja ajakirjanduse vahelise interaktsiooniprotsessi ja toote – rolli vastu on aga võrdlemisi uus. Laiemas tõlkimise ja/või meedia uurimisvaldkonnas võib eristada mitmeid alamvaldkondi. Viidates mitmele uuemale publikatsioonile ning kasutades kvantitatiivseid andmeid, näitas van Doorslaer (2009), et see uurimisvaldkond keskendub suures osas järgmistele alamvaldkondadele: audiovisuaalne tõlge, pealelugemine ja dubleerimine ning subtiitrimine. Meediatõlke ajakirjanduslikke aspekte või tõlkimise positsiooni igapäevases ajakirjandustöös eelnimetatud alamvaldkondades üksikasjalikult ei uurita. Warwicki projekti „Translation in Global News“ järel on aga üha enam hakatud huvi tundma nii uudiste tõlkimise kui ka muude uudiste ja tõlkimisega seotud aspektide vastu. Valdeón (2015) annab oma artiklis ülevaate ajakirjandustõlke uuringutest viimase viieteistkümne aasta jooksul. Warwicki projekti silmapaistvaimad väljaanded on samanimelise konverentsi materjale sisaldav Conway ja Bassnetti artikkel (2006) ning ennekõike viimane projekti puudutav artikkel (Bielsa & Bassnett 2009). Selles uuritakse lähemalt nii tõlkimise rolli nn globaalsetes uudisteagentuurides (peamiselt AP, Reuters ja AFP) kui ka konkreetseid tõlgitud uudistekste. Hoolimata globaliseerumise ja ühtlustumise poole kaldumisest, inglise keele kasvavast rollist ning inglise keelele omase kirjutamismudeli domineerimisest (lühemad ja otsesema sõnastusega tekstid), ilmneb siiski arvestatav mitmekesisus kasutatavates tõlkestrateegiates ja -tavades ning väärtustes. Selline mitmekesisus võib tuleneda nii uudisteagentuuri riiklikust/piirkondlikust kuuluvusest kui ka sisulistest valikutest, mis kehtib näiteks „alternatiivse“ uudisteagentuuri IPS puhul. Pärast kuulsa Macbride’i raporti avaldamist, milles kritiseeriti uudiste tasakaalustamata ringlust maailmas ja nn „eliitriikide“ tugevamat meediakajastust (MacBride 1980), kujunes välja tasakaal. Sellegipoolest määrab võimusuhete (mandrite- ja riikidevaheline, keeleline, poliitiline ja ideoloogiline) keeruline kooslus uudiste valiku ning nende tõlkimise ja toimetamisega seotud tähtsad otsused. Christina Schäffneri (2008) analüüsi korpus koosneb tõlgitud ajakirjandustekstidest ja poliitilistest tsitaatidest, mis on kodupubliku jaoks pandud uude konteksti (tõlketegevusele viitamata). Ta näitab, et poliitilise ajakirjanduse ja kommunikatsiooni puhul on institutsionaalsetel ja ideoloogilistel teguritel tõlkimisprotsessis väga suur roll. Hispaania BBCMundo kohta tehtud uuringus avastab Roberto Valdeón (2008) inglise ja hispaania keelt kõnelevate kultuuride vahel staatusliku põhierinevuse – nimelt toonitatakse uudiste kajastamisel tihti esimese tähtsust teise ees. Teatavate materjalide ülevõtmisel, tõlkimisel ja toimetamisel ilmnev ajakirjanduslik valik mõjutab maailmataju kujundamist. Luc van Doorslaer (2009) avaldab selge seose peamiste allikatena kasutatud uudisteagentuuride ja rahvusvahelistes uudistes kajastatud riikide vahel. Belgia uudistetoimetused, mis kasutavad näiteks eelkõige AP-d, kirjutavad rohkem USA kohta. Toimetused, mis kasutavad peamiselt AFP-d, kirjutavad palju rohkem Prantsusmaa kohta. Kuigi uudisteagentuurid kogu maailmas võivad end tänapäeval „globaalseks“ nimetada, ei pööra nad selga oma juurtele. Uudisteagentuuride tavad on paratamatult seotud nende riikliku päritoluga ning see fakt peegeldub ka uudiste valiku ja valimata jätmise põhimõtetes ning kujutamises. Seega jääb lahendamata küsimus, „kas toimetused on end uudiste tootmisel piisavalt distantseerinud oma riiklikust ja/või piirkondlikust päritolust” (Bielsa & Bassnett 2009: 49).

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Kasutatud allikad

Bielsa, Esperança & Bassnett, Susan
(2009) Translation in Global News. London: Routledge. DOI logo  BoPGoogle Scholar
Conway, Kyle
(2008) A cultural studies approach to semantic instability: The case of news translation. Linguistica Antverpiensia New Series 7: 29–43. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Conway, Kyle & Bassnett, Susan
(eds) (2006) Translation in global news: proceedings on the conference held at the University of Warwick 23 June 2006. University of Warwick. http://​www2​.warwick​.ac​.uk​/fac​/arts​/ctccs​/research​/tgn​/events​/tgn​/translation​-in​-global​-news​-proceedings​.pdf [Viimati kasutatud 3. mai 2010].
Davier, Lucile
(2014) The paradoxical invisibility of translation in the highly multilingual context of news agencies. Global Media and Communication 10(1): 53–72. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Jakobson, Roman
(1959) On linguistic aspects of translation. In On translation, Reuben Arthur Brower (ed.), 144–151. Cambridge: Harvard University Press.  TSBGoogle Scholar
Lee, Chang-soo
(2006) Differences in News Translation between Broadcasting and Newspapers: A Case Study of Korean-English Translation. Meta 51 (2): 317–327. DOI logo  TSBGoogle Scholar
MacBride, Sean
(1980) Many voices, one world: towards a new more just and more efficient world information and communication order (Report by the international commission for the study of communication problems). London/ Paris/ New York: Unesco. http://​unesdoc​.unesco​.org​/images​/0004​/000400​/040066eb​.pdf [Viimati kasutatud 3. mai 2010].
Schäffner, Christina
(2008) ‘The Prime Minister said…’: Voices in translated political texts.” Synaps 22: 3–25. DOI logoGoogle Scholar
(2012) Rethinking Transediting. Meta 57(4): 866–883. DOI logoGoogle Scholar
Stetting, Karen
(1989) Transediting – A New Term for Coping with the Grey Area between Editing and Translating. In Proceedings from the Fourth Nordic Conference for English Studies, G. Caie (eds), 371–382. Copenhagen: University of Copenhagen.Google Scholar
Tsai, Claire
(2006) Translation through Interpreting: A Television Newsroom Model. In Translation in global news: proceedings on the conference held at the University of Warwick 23 June 2006, Kyle Conway & Susan Bassnett (eds), 59–71. Coventry: University of Warwick.  TSBGoogle Scholar
Valdeón, Roberto A.
(2008) Anomalous news translation. Selective appropriation of themes and texts in the internet. Babel 54 (4): 299–326. DOI logo  BoPGoogle Scholar
(2015) Fifteen years of journalistic translation research and more. Perspectives 23(4): 634–662. DOI logoGoogle Scholar
van Doorslaer, Luc
(2009) How language and (non-)translation impact on media newsrooms. The case of newspapers in Belgium. Perspectives 17 (2): 83–92. DOI logo  TSBGoogle Scholar
(2012) Translating, Narrating and Constructing Images in Journalism with a Test Case on Representation in Flemish TV News. Meta 57(4): 1046–1059. DOI logoGoogle Scholar

Lisalugemist

Bielsa, Esperanca
(2007) Translation in Global News Agencies. Target 19 (1): 135–155. DOI logo  BoPGoogle Scholar
Orengo, Alberto
(2005) Localising News: Translation and the ’Global-national’ Dichotomy. Language and Intercultural Communication 5 (2): 168–187. DOI logo  BoPGoogle Scholar
Schäffner, Christina
(2005) Bringing a German Voice to English-speaking Readers: Spiegel International. Language and Intercultural Communication 5 (2): 154–157. DOI logo  BoPGoogle Scholar
Valdeón, Roberto A.
(2005) The CNN en Español news. Perspectives 13 (4): 255–267. DOI logoGoogle Scholar