Napisy [Subtitling]

Jorge Díaz Cintas
Translated by Paula GorszczyńskaMarta Crickmar
Spis treści

W dzisiejszym społeczeństwie, zdominowanym przez multimedia, przekład audiowizualny (AVT) zyskuje na znaczeniu jako środek komunikacji i dialogu w coraz bardziej wielokulturowym i wielojęzycznym środowisku. AVT to termin zbiorowy, obejmujący swym znaczeniem przekład programów, w których przekaz werbalny jest tylko jednym z wielu wymiarów nadających kształt procesowi komunikacji. Współistnienie różnych warstw semiotycznych przekazywanych kanałem wizualnym (obraz, tekst pisany, gestykulacja) i dźwiękowym (muzyka, odgłosy, dialogi) sprawia, że praca tłumacza jest na tym polu szczególnie wymagająca. Wśród kilku dostępnych sposobów tłumaczenia programów audiowizualnych (Gambier 2003) największą popularnością cieszą się napisy, głównie przez wzgląd na niski koszt i krótki czas wykonania. Do pozostałych profesjonalnych metod należą: tłumaczenie ustne, lektor oraz dubbing.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Bibliografia

Díaz Cintas, Jorge
2005“Back to the future in subtitling.” In MuTra 2005 – Challenges of Multidimensional Translation: Conference Proceedings, Heidrun Gerzymisch-Arbogast and Sandra Nauert (eds). www​.euroconferences​.info​/proceedings​/2005​_Proceedings​/2005​_DiazCintas​_Jorge​.pdf [Accessed 10 May 2010].  TSBGoogle Scholar
(ed.) 2008The Didactics of Audiovisual Translation. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins DOI logo  BoPGoogle Scholar
Díaz Cintas, Jorge & Remael, Aline
2007Audiovisual Translation: Subtitling. Manchester: St Jerome.  TSBGoogle Scholar
Gambier, Yves
2003“Introduction: Screen transadaptation: Perception and reception.” The Translator 9 (2): 171–189 DOI logoGoogle Scholar
Gottlieb, Henrik
1998/2001“Subtitling.” In Routledge Encyclopedia of Translation Studies, Mona Baker (ed.), 244–248. London & New York: Routledge.  TSBGoogle Scholar
Ivarsson, Jan & Carroll, Mary
1998Subtitling. Simrishamn: TransEdit.  TSBGoogle Scholar
Lévy, Pierre
1997Collective Intelligence. Mankind’s Emerging World in Cyberspace. Transl. by Robert Bononno. Jackson: Perseus Books.Google Scholar
de Linde, Zoe & Kay, Neil
1999The Semiotics of Subtitling. Manchester: St Jerome.  TSBGoogle Scholar
Marleau, Lucien
1982“Les sous-titres… un mal nécessaire”. Meta 27 (3): 271–285 DOI logoGoogle Scholar
Neves, Josélia
2005Audiovisual Translation: Subtitling for the Deaf and Hard-of-Hearing. London: Roehampton University. Ph.D. Thesis. http://​roehampton​.openrepository​.com​/roehampton​/handle​/10142​/12580 [Accessed 10 May 2010].  TSBGoogle Scholar
Titford, Christopher
1982“Sub-titling: constrained translation”. Lebende Sprachen 27 (3): 113–116.Google Scholar