Altyazı [Subtitling]

Jorge Díaz Cintas
Translated by T. Dilara Kır
İçindekiler

Günümüzün multimedya toplumu bağlamında görsel-işitsel çeviri (AVT) büyük bir farkındalık yaratırken, git gide çok kültürlü ve çok dilli hale gelen bir ortamda iletişimi ve diyalogu teşvik eden bir araç olarak ilgi çekmektedir. AVT, sözel ifadenin iletişim sürecini şekillendiren öğelerden sadece birini oluşturduğu programların çevirisi için kullanılan kapsayıcı terimdir. Görsel (resimler, yazılı metinler, jestler) ve işitsel (müzik, karmaşık sesler, diyalog) kanallar yoluyla farklı göstergebilimsel katmanların bir arada bulunması, özellikle bu alanda çevirmenin görevini zorlaştırır. Görsel-işitsel programların mevcut birçok çeviri şeklinden biri olan altyazı (Gambier 2003), ucuz ve hızlı olduğu için büyük olasılıkla en yaygın kullanılanıdır. Diğer profesyonel uygulamalar tercüme [interpreting], seslendirme ve dublajdır [voiceover and dubbing].

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Kaynakça

Díaz Cintas, Jorge
2005“Back to the future in subtitling.” In MuTra 2005 – Challenges of Multidimensional Translation: Conference Proceedings, Heidrun Gerzymisch-Arbogast and Sandra Nauert (eds). www​.euroconferences​.info​/proceedings​/2005​_Proceedings​/2005​_DiazCintas​_Jorge​.pdf [Accessed 10 May 2010].  TSBGoogle Scholar
(ed.) 2008The Didactics of Audiovisual Translation. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins DOI logo  BoPGoogle Scholar
Díaz Cintas, Jorge & Remael, Aline
2007Audiovisual Translation: Subtitling. Manchester: St Jerome.  TSBGoogle Scholar
Gambier, Yves
2003“Introduction: Screen transadaptation: Perception and reception.” The Translator 9 (2): 171–189 DOI logoGoogle Scholar
Gottlieb, Henrik
1998/2001“Subtitling.” In Routledge Encyclopedia of Translation Studies, Mona Baker (ed.), 244–248. London & New York: Routledge.  TSBGoogle Scholar
Ivarsson, Jan & Carroll, Mary
1998Subtitling. Simrishamn: TransEdit.  TSBGoogle Scholar
Lévy, Pierre
1997Collective Intelligence. Mankind’s Emerging World in Cyberspace. Transl. by Robert Bononno. Jackson: Perseus Books.Google Scholar
de Linde, Zoe & Kay, Neil
1999The Semiotics of Subtitling. Manchester: St Jerome.  TSBGoogle Scholar
Marleau, Lucien
1982“Les sous-titres… un mal nécessaire”. Meta 27 (3): 271–285 DOI logoGoogle Scholar
Neves, Josélia
2005Audiovisual Translation: Subtitling for the Deaf and Hard-of-Hearing. London: Roehampton University. Ph.D. Thesis. http://​roehampton​.openrepository​.com​/roehampton​/handle​/10142​/12580 [Accessed 10 May 2010].  TSBGoogle Scholar
Titford, Christopher
1982“Sub-titling: constrained translation”. Lebende Sprachen 27 (3): 113–116.Google Scholar