Агенти перекладу [Agents of translation]

Елен Бюзелен
Переклад Леонід Черноватий
Зміст

У перекладознавстві (Translation Studies) зміст поняття « агент » або « а́ктор » тлумачиться по-різному. Для Хуана К. Саґера (цитується за ( Milton & Bandia 2009, с.1)) агентом є будь-яка особа, що виступає в ролі посередника (тобто замовник, редактор, стилістичний редактор тощо) між перекладачем і прикінцевим адресатом тексту перекладу, тоді як Джон Мілтон і Пол Бандіа ( Milton & Bandia 2009) розглядають його як фізичну чи юридичну особу (фізична особа, установа чи навіть журнал), залучену до процесу культурних інновацій та обміну. Третю версію запропонував Деніел Сімеоні (Simeoni 1995), який тлумачив агента як « суб’єкта », але соціалізованого. Таким чином, ведучи мову про агента перекладу, ми маємо на увазі « голос » або « перо » (чи радше комп’ютер), які є невід’ємною частиною мережі інших соціальних агентів ( Simeoni 1995, с. 452; див. Нетворкінг та перекладачі​-волонтери (Networking and volunteer translators) ). Як нагадує нам ця дефініція, поняття « агент » або « а́ктор » належить до сфери соціології. Воно позначає особу (фізичну або юридичну), наділену повноваженнями посередництва, яке є здатністю довільного застосування певних повноважень. Зазвичай агентів уявляють як людей, хоча в деяких моделях, наприклад, в акторно-мережевій теорії, вважається, що організації чи установи також наділені здатністю здійснювати посередництво.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Література

Bourdieu, Pierre
1977Outline of a theory of practice. Transl. Richard Nice. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Dam, Helle V. & Zethsen, Karen Korning
(eds) 2009Translation Studies: Focus on the Translator. Special issue of Hermes (Journal of Language and Communication Studies) 42.Google Scholar
Giddens, Anthony
1984The constitution of society. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.Google Scholar
Gouanvic, Jean-Marc
1999Sociologie de la traduction. La science-fiction américaine dans l’espace culturel français dans années 1950. Arras: Artois Presses Université. TSBGoogle Scholar
Inghilleri, Moira
2003 “Habitus, field and discourse: Interpreting as a socially situated activity.” Target 15 (2): 243–68. TSB, DOI logoGoogle Scholar
Kinnunen, Tuija & Koskinen, Kaisa
(eds) 2010Translators’ agency. Tampere: Tampere University Press.Google Scholar
Meylaerts, Reine
2008 “Translators and (their) norms: Towards a sociological construction of the individual.” In Beyond Descriptive Translation Studies. Investigations in homage to Gideon Toury, Anthony Pym, Miriam Schlesinger, Daniel Simeoni (eds), 91–202. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. TSBGoogle Scholar
Milton, John & Bandia, Paul
(eds) 2009Agents of Translation. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. BoP TSBGoogle Scholar
Sela-Sheffy, Rakefet
2005 “How to be a (recognized) translator: Rethinking habitus, norms, and the field of translation.” Target (17) 1: 1–26. BoP TSB, DOI logoGoogle Scholar
Simeoni, Daniel
1995 “Translating and studying translation: The view from the agent.” Meta 40 (3): 445–460. TSB, DOI logoGoogle Scholar
1998 “The pivotal status of the translator’s habitus.” Target 10 (1): 1–36. TSB, DOI logoGoogle Scholar
2001Traduire les sciences sociales. L’émergence d’un habitus sous surveillance: Du texte support au texte-source. Doctoral dissertation. Paris: École des hautes études en sciences sociales.Google Scholar
Wolf, Michaela & Furaki, Alexandra
(eds) 2007Constructing a Sociology of Translation. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. BoP TSBGoogle Scholar

Додаткова література

Buzelin, Hélène
2005 “Independent Publisher in the Networks of Translation.” TTR 19 (1):135–173.Google Scholar
Inghilleri, Moira
(ed.) 2005Bourdieu and the Sociology of Translation and Interpreting. Special issue of The Translator 11 (2). TSBGoogle Scholar
Koskinen, Kaisa
2008Translating Institutions: An ethnographic study of EU translation. Manchester: St. Jerome Publishing. TSBGoogle Scholar
Pym, Anthony
1998Methods in Translation History. Manchester: St. Jerome Publishing.Google Scholar
Toury, Gideon
1995Descriptive Translation Studies and beyond. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. BoP TSBGoogle Scholar