Політика перекладу [Translation policy]

Рейне Мейлартс
Переклад Ірина ОдрехівськаОлександр Кальниченко
Зміст

Політикою, у найвужчому значенні цього слова, називають ведення політичних та громадських справ органами державної влади та управління, тобто політичних чи громадських практик, що реалізуються в нормах права. Такі практики включають так звані мовну та перекладацьку політики (див. також нижче). Однак у ширшому значенні політика охоплює не лише уряди та урядові установи, а й інші інституції та міжнародні організації, такі як ЄС чи ООН, або приватні компанії, кожна з яких здійснює свою діяльність за певними правилами. Крім того, навіть відносно неформальні ситуації мають свої політичні виміри в такій мірі, що навіть брак певної політики може становити політику. У перекладознавсті (Translation Studies) також спостерігається подібний різнобій значень: «політика перекладу» охоплює різноманітні смисли, від офіційних інституційних ситуацій (див. Інституційний переклад (Institutional translation)) до широкого спектру відносно неформальних обставин, пов'язаних з ідеологією, стратегіями перекладачів та видавців, призами та грантами, вишколом перекладачів тощо. Функціонуючи як термін-парасолька або збірне поняття, «політика перекладу», однак, ризикує стати порожнім поняттям з невеликою концептуальною додатковою вартістю. Цей парадокс може бути проілюстрований відсутністю до цього терміну окремої статті в перекладознавчих довідниках (companions), яких кілька (Munday 2009; Pöchhacker 2004), в теоретичних оглядах (Pym 2010), хрестоматіях (Venuti 2000) або енциклопедіях у галузі перекладознавства (Baker & Saldanha 2008).

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Література

Baker, Mona & Saldanha, Gabriela
(eds) 2008Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London/New York: Routledge. . DOI logo  TSBGoogle Scholar
Even-Zohar, Itamar
1990Polysystem Studies. Special issue of Poetics Today 11:1.  TSBGoogle Scholar
Hermans, Theo
2009 “Translation, Ethics, Politics.” In Routledge Companion to Translation Studies, Jeremy Munday (ed.), 93–105. London: Routledge.  TSBGoogle Scholar
Hertog, Erik
(ed.) 2003Aequitas: equal access to justice across language and culture in the EU. Grotius project 2001/GRP/015. Antwerpen: Lessius Hogeschool.  TSBGoogle Scholar
Holmes, J S.
1988 “The name and nature of Translation Studies”. In Translated! : papers on literary translation and Translation Studies, J. S. Holmes (ed.), 67–80. Amsterdam: Rodopi.Google Scholar
Icíar, Alonso & Gertrudis Payás
2008 “Sobre alfaqueques y nahuatlatos: nuevas aportaciones a la historia de la interpretación.” In Investigación y práctica en traducción e interpretación en los servicios públicos : desafíos y alianzas, Carmen Valero-Garcés, Carmen Pena, Raquel Lazaro Gutierrez (eds), 39–52. Alcalá de Henares: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá.  TSBGoogle Scholar
Levý, Jiří
1967 “Translation as a decision process.” In To honor Roman Jakobson. Essays on the occasion of his seventienth birthday v.2, 1171–1182. The Hague: Mouton.  TSBGoogle Scholar
Meylaerts, Reine
2010 “Translation and Multilingualism.” In Handbook of Translation Studies Online, Yves Gambier & Luc van Doorslaer (eds). http://​www​.benjamins​.com​/online​/hts/ [Accessed 5 June 2011] . DOI logo
Munday, Jeremy
(ed.) 2009The Routledge companion to Translation Studies. London: Routledge.  TSBGoogle Scholar
Ozolins, Uldis
2010 “Factors that determine the provision of Public Service Interpreting: comparative perspectives on government motivation and language service implementation.” Jostrans 14 (July 2010): 194–215.  TSBGoogle Scholar
Pöchhacker, Franz
2004Introducing Interpreting Studies. London/New York: Routledge.  BoPGoogle Scholar
Pym, Anthony
2006 “Translation vs. language learning in international institutions: explaining the diversity paradox.” Cultus 1 (1): 70–83.  TSBGoogle Scholar
2010Exploring translation theories. London/New York: Routledge.  TSBGoogle Scholar
Schäffner, Christina
2008 “Behindert Übersetzung die Integration?” In ‘Meine Sprache grenzt mich ab…’. Transkulturalität und kulturelle Übersetzung im Kontext von Migration, Gisela Vorderobermeier & Michaela Wolf (eds), 169–188. Wien and Berlin: LIT Verlag.  TSBGoogle Scholar
Toury, Gideon
1995Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. . DOI logo  BoPGoogle Scholar
Venuti, Lawrence
(ed.) 2000The Translation Studies Reader. London/New York: Routledge  BoP, DOI logoGoogle Scholar