Ulusal ve Kültürel İmgeler [National and cultural images]

Luc van Doorslaer
CETRA, University of Leuven/Stellenbosch University
Çeviri İlayda KizirDuygu Tekgül
İçindekiler

Bilgi dağıtımına yönelik her eylem, (genel anlamda) “imge” yayma potansiyelini de taşır. Çerçeveleme ve ifade etme tercihleri gibi karar süreçleri her somut metin üretimi eyleminden önce gerçekleşir. Özellikle 19. ve 20. yüzyıl boyunca ulus devletlerin ortaya çıkması ve buna bağlı olarak ulusal ve kültürel kimliklerin oluşturulmasından beri bu tercihler, ulusal ve kültürel imge inşası stratejilerinden etkilenmiştir. Tercihler, bakış açıları ya da çerçeveler, çeviri eyleminde olduğu gibi yeni bir erek metne aktarılırken bunlara ilişkin ek bir seçim ve karar süreci kaçınılmazdır. Ulusal ve kültürel imgelerle ilgili bilgiler aktarılırken (kaynak ve erek kitleler arasındaki farklı bilgi ve algı temellerine dayanan) yeni değerlendirmeler göz önünde bulundurulur. Bunun sonucunda karşımıza, bakış açılarında farkında olarak veya olmayarak yapılan değişiklikler, basmakalıp yargılar, ekleme veya çıkarma, tahrif, hatta çeşitli derecelerde sansür (Censorship) gibi olgular çıkabilir. Bu değişimler, ulusal ve kültürel imge inşası çalışmalarını Çeviribilim için oldukça ilgi çekici kılar. Christina Marinetti’nin Handbook of Translation Studies’deki “Kültürel yaklaşımlar” (Cultural approaches) başlıklı makalesinde belirttiği gibi; “edebiyat eserleri çeviri aracılığıyla da ‘yeniden yazılır;’ kültürler en çok da bu yeniden yazma işlemi sayesinde yazarların, metinlerin ve tarih dönemlerinin ‘imge’lerini ve ‘temsil’lerini oluşturur.”

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Kaynakça

Beller, Manfred & Leerssen, Joep
(eds) 2007Imagology: The Cultural Construction and Literary Representation of National Characters – a critical survey. Amsterdam/New York: Rodopi.Google Scholar
Bermann, Sandra & Wood, Michael
(eds) 2005Nation, Language, and the Ethics of Translation. Princeton/Oxford: Princeton University Press. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Cronin, Michael
1996Translating Ireland: Translation, Languages, Cultures. Cork: Cork University Press.  TSBGoogle Scholar
Doorslaer, Luc van
2010“The double extension of translation in the journalistic field.” Across Languages and Cultures 11 (2): 175–188. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Frank, Helen T
2007Cultural Encounters in Translated Children's Literature: Images of Australia in French Translation. Manchester: St. Jerome.  TSBGoogle Scholar
Kuran-Burçoğlu, Nedret
2000“At the crossroads of Translation Studies and imagology.” In Translation in Context [BTL 39]. Andrew Chesterman, Natividad Gallardo San Salvador & Yves Gambier (eds), 143–151. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Leerssen, J.T
1996Remembrance and Imagination: Patterns in the Historical and Literary Presentation of Ireland in the Nineteenth Century. Cork: Cork University Press.Google Scholar
McDonough Dolmaya, Julie
2010“(Re)imagining Canada: Projecting Canada to Canadians through localized websites.” Translation Studies 3 (3): 302–317. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Seifert, Martina
“The image trap: The translation of English-Canadian children's literature into German.” In Children's Literature Global and Local. Social and Aesthetic Perspectives. Emer O’Sullivan, Kimberley Reynolds & Rolf Romøren (eds) 227 239 Oslo Novus Press
Smecca, Paola Daniela
2009“Tourist guidebooks and the image of Sicily in translation.” Perspectives 17 (2): 109–119. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Sundaram, Susmita
2011“Translating India, constructing self: Konstantin Bal'mont's India as image and ideal in Fin-de-siècle Russia.” In Contexts, Subtexts and Pretexts. Literary Translation in Eastern Europe and Russia [BTL 89], Brian James Baer (ed.), 97–115. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Tymoczko, Maria
1999Translation in a Postcolonial Context: Early Irish Literature in English Translation. Manchester: St. Jerome.  TSBGoogle Scholar

Ek okuma

Hung, Eva
(ed.) 2005Translation and Cultural Change: Studies in History, Norms and Image-projection [BTL 61]. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. DOI logo  BoPGoogle Scholar
Wintle, Michael
(ed.) 2006Image into Identity. Constructing and Assigning Identity in a Culture of Modernity [Studia Imagologica 11]. Amsterdam/New York: Rodopi.Google Scholar