Popülerleştirme ve Çeviri [Popularization and translation]

Min-Hsiu Liao
Çeviri Cemre ZekiroğluDuygu Tekgül
İçindekiler

Bu makalede popülerleştirme kavramı “belirli bir uzmanlık alanında üretilmiş bilginin ‘sıradan okurlar için’ 'günlük' bilgiye dönüştürülmesini sağlayan çeşitli iletişim araçları veya metin türlerinin (Genres, text-types and translation) bütünü”nden (Calsamiglia & Van Dijk 2004: 370) söz etmek için kullanılmıştır ve “popüler” sıfatının sıklıkla çağrıştırdığı “çok sayıda insan tarafından beğenilen, sevilen” anlamıyla karıştırılmamalıdır. Halkın geneli, bilimsel kuramlar veya yöntemlerin geliştirilmesi için çalışan uzmanlardan farklı olarak, bilimsel bulguların günlük hayatlarındaki uygulamaları, yararları ve sonuçlarıyla ilgilenir (Calsamiglia 2003: 139). Bilim insanlarıyla sıradan halk arasındaki iletişim; şimdiye kadar dilbilim, medya çalışmaları ve bilim iletişimi gibi farklı disiplinlerden araştırmacıların ilgisini çekmiştir (Myers 2003: 265). Popülerleştirme birçok biçimde karşımıza çıkabilir; yalnızca yazılı metinlerde değil aynı zamanda görsel-işitsel kanallar, bilim müzeleri ve internet gibi diğer mecralarda da gerçekleşebilir. Bu yüzden de popülerleştirme üzerine yapılan çalışmalar genellikle çoklu ortam çözümlemeleri içerir (örn. Macdonald 1996; Santamaria, Bassols & Torrent 2011). Aslında yeni medyanın ortaya çıkışı, bilimsel bilginin halka bu denli yayılmasının temel nedenlerinden biridir.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Kaynakça

Bryane, Jody
2006Technical Translation: Usability Strategies for Translating Technical Documentation. Dordrecht: Springer.Google Scholar
Calsamiglia, Helena
2003“Popularization discourse.” Discourse Studies 5 (2): 139–146. DOI logo  BoPGoogle Scholar
Calsamiglia, Helena & Van Dijk, Teun A
2004“Popularization discourse and knowledge about the genome.” Discourse and Society 15 (4): 369–389. DOI logo  BoPGoogle Scholar
Cámara, Ladi & Espasa, Eva
2011“The audio description of scientific multimedia.” The Translator 17 (2): 415–437. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Forget, Evelyn
2010“‘At best an echo’: Eighteenth- and nineteenth-century translation strategies in the history of economics.” History of Political Economy 42 (4): 653–677. DOI logoGoogle Scholar
House, Juliane
2008“Beyond intervention: Universals in translation?” Trans-kom 1 (1): 6–19.  TSBGoogle Scholar
Liao, Min-Hsiu
2010“Influence of translations on non-translations: Popular science as a new genre in Taiwan.” Perspectives 18 (2): 127–140. DOI logo  TSBGoogle Scholar
2011“Interaction in the genre of popular science: Writer, translator and reader.” The Translator 17 (2): 349–368. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Macdonald, Sharon
1996“Authorising science: Public understanding of science in museums.” In Misunderstanding Science? The Public Reconstruction of Science and Technology, Alan Irwin & Brian Wynne (eds), 152–171. Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Merakchi, Khadidja & Rogers, Margaret
2013“The translation of culturally bound metaphors in the genre of popular science articles: A corpus-based case study from Scientific American translated into Arabic.” Intercultural Pragmatics 10 (2): 341–372. DOI logo  BoPGoogle Scholar
Myers, Greg
2003“Discourse studies of scientific popularization: Questioning the boundaries.” -Discourse Studies 5 (2): 265–279. DOI logo  BoPGoogle Scholar
Pahta, Päivi
2001“Creating a new genre: Contextual dimensions in the production and transmission of early scientific writing.” European Journal of English Studies 5 (2): 205–220. DOI logoGoogle Scholar
Santamaria, Laura, Bassols, Margarida & Torrent, Anna
2011“Television programs for teenagers and the use of multimodality in knowledge popularization.” Journalism and Mass Communication 1 (2): 123–135.Google Scholar
Shuttleworth, Mark
2011“Translational behaviour at the frontiers of scientific knowledge: A multilingual investigation into popular science metaphor in translation.” The Translator 17 (2): 301–323. DOI logo  TSBGoogle Scholar