Güç ve Çeviri [Power and translation]

Anna Strowe
Çeviri Hande Sena Ün
İçindekiler

Çeviri ve her türlü güç yapısı arasındaki ilişkiler, son yıllarda akademik alanda büyük ilgi uyandırdı. Çeviribilimdeki "güç dönüşü", hem siyasete, kültüre ve topluma odaklanan daha geniş kapsamlı araştırmalarla bağlantılıdır hem de çeviri ve toplumsal cinsiyet, sömürgecilik sonrası kuram ve çeviri etiğine dair tartışmalarla ilişki içindedir (bkz. Çeviribilimde dönüşler). Bu makale, güç ve çeviri üzerine yapılan araştırmaları, çeviribilim alanıyla ve bu alanın da ötesine geçen daha geniş söylemlerle bağlantılandırarak anlamaya çalışmaktadır.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Kaynakça

Álvarez, Román & Vidal, M. Carmen-África
(eds) 1996Translation Power Subversion. Clevedon: Multilingual Matters.  BoPGoogle Scholar
Baker, Mona
(ed.) 2009Translation Studies. Critical Concepts in Linguistics. London: Routledge.Google Scholar
Bassnett, Susan & Lefevere, André
(eds) 1990Translation History Culture. London: Pinter.Google Scholar
Chamberlain, Lori
2004“Gender and the metaphorics of translation.” In The Translation Studies Reader, Lawrence Venuti (ed.) [2nd ed.], 306–21. New York/London: Routledge. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Cheung, Martha
2006“From ‘theory’ to ‘discourse’: The making of a translation anthology.” In Translating Others, vol 1, Theo Hermans (ed.), 87–101. Manchester: St. Jerome. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Flotow, Luise von
2007“Revealing the ‘soul of which nation?’: Translated literature as cultural diplomacy.” In Translation – Reflections, Refractions, Transformations, Paul St-Pierre & Prafulla C. Kar (eds), 187–200. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins  BoP. DOI logoGoogle Scholar
Hermans, Theo
(ed.) 1985The Manipulation of Literature: Studies in Literary Translation. London: Croom Helm.  TSBGoogle Scholar
1996“Norms and the determination of translation. A theoretical framework.” In Román -Álvarez & M. Carmen-África Vidal (eds), 25–51.  BoPGoogle Scholar
Inghilleri, Moira
2012Interpreting Justice: Ethics, Politics and Language. London: Routledge.  TSBGoogle Scholar
Lefevere, André
1995Translation, Rewriting, and the Manipulation of Literary Fame. London: Routledge.  TSBGoogle Scholar
1996“Translation and canon formation: Nine decades of drama in the United States.” In Román Álvarez & M. Carmen-África Vidal (eds), 138–55.  TSBGoogle Scholar
Susam-Sarajeva, Şebnem
2002“A ‘multicultural’ and ‘international’ Translation Studies?” In Crosscultural Transgressions: Research Models in Translation Studies II: Historical and Ideological Issues, Theo Hermans (ed.), 193–207. Manchester: St. Jerome.Google Scholar
Tymoczko, Maria & Gentzler, Edwin
(eds) 2002Translation and Power. Amherst: University of Massachusetts Press.  TSBGoogle Scholar
Tymoczko, Maria
(ed.) 2010Translation, Resistance, Activism. Amherst: University of Massachusetts Press.  TSBGoogle Scholar
Venuti, Lawrence
1995/2008The Translator’s Invisibility. London: Routledge  BoP. DOI logoGoogle Scholar