Nemzeti és kulturális imázsok [National and cultural images]

Luc van Doorslaer
Fordította Emese ZsifcsákSilvia Bellé
Tartalomjegyzék

Minden információátadás potenciálisan imázsterjesztéssel is jár (a szó általános értelmében). A kiválasztás és döntés folyamata, beleértve a kontextusba helyezést és a megfogalmazás megválasztását is, megelőzi az összes konkrét szövegalkotási cselekedetet. A nemzetállamok megjelenése és az ezzel járó, elsősorban a 19. és 20. századok folyamán bekövetkező nemzeti és kulturális identitás kialakítása óta ezeket a döntéseket a nemzeti és kulturális imázsépítés is befolyásolja. Amikor ezek a választások, látásmódok és keretrendszerek új célszövegbe kerülnek, például fordítás során, elkerülhetetlen az újabb válogatás és döntési folyamat velük kapcsolatban. Amikor nemzeti és kulturális imázsokról közvetítünk információt, új megfontolások kerülnek előtérbe (a forrás- és a célközönség eltérő ismereteinek vagy felfogásának alapján). Ez a látásmód tudatos és/vagy nem tudatos változtatásához, sztereotípiák használatához, kihagyásokhoz vagy betoldásokhoz és különféle manipulációkhoz, akár cenzúrához (censorship) is vezethet. Ezek a változások teszik a nemzeti és kulturális imázsok létrehozásának tanulmányozását a fordítástudomány szemszögéből igazán érdekes területté. Ahogyan Cristina Marinetti fogalmaz az FTK Kulturális megközelítések (Cultural approaches) című szócikkében: „a fordítás az irodalmi művek „újraírásának” egyik módja és ezekkel az újraírt változatokkal hoznak létre kultúrák „imázsokat” és „ábrázolásokat” a szerzőkről, szövegekről és teljes történelmi korszakokról.”

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Felhasznált irodalom

Beller, Manfred & Leerssen, Joep
(szerk.) 2007Imagology: The Cultural Construction and Literary Representation of National Characters – a critical survey. Amszterdam/New York: Rodopi.Google Scholar
Bermann, Sandra & Wood, Michael
(szerk.) 2005Nation, Language, and the Ethics of Translation. Princeton/Oxford: Princeton University Press.  TSBGoogle Scholar
Cronin, Michael
1996Translating Ireland: Translation, Languages, Cultures. Cork: Cork University Press.  TSBGoogle Scholar
Doorslaer, Luc van
2010 “The double extension of translation in the journalistic field.” Across Languages and Cultures 11 (2): 175–188.  TSBGoogle Scholar
Doorslaer, Luc van, Flynn, Peter & Leerssen Joep
(szerk.) 2016Interconnecting Translation Studies and Imagology. Amszterdam/Philadelphia: John Benjamins. [Benjamins Translation Library 119]Google Scholar
Frank, Helen T.
2007Cultural Encounters in Translated Children’s Literature: Images of Australia in French Translation. Manchester: St. Jerome.  TSBGoogle Scholar
Kuran-Burçoğlu, Nedret
2000 “At the crossroads of Translation Studies and imagology.” In Translation in Context [BTL 39]. Andrew Chesterman, Natividad Gallardo San Salvador & Yves Gambier. (szerk.), 143–151. Amszterdam/Philadelphia: John Benjamins.  TSBGoogle Scholar
Leerssen, J. T.
1996Remembrance and Imagination: Patterns in the Historical and Literary Presentation of Ireland in the Nineteenth Century. Cork: Cork University Press.Google Scholar
McDonough Dolmaya, Julie
2010 “(Re)imagining Canada: Projecting Canada to Canadians through localized websites.” Translation Studies 3 (3): 302–317.  TSBGoogle Scholar
Seifert, Martina
2005 “The image trap: The translation of English-Canadian children’s literature into German.” In Children’s Literature Global and Local. Social and Aesthetic Perspectives. Emer O’Sullivan, Kimberley Reynolds & Rolf Romøren. (szerk.) 227–239. Oslo: Novus Press.Google Scholar
Smecca, Paola Daniela
2009 “Tourist guidebooks and the image of Sicily in translation.” Perspectives 17 (2): 109–119.  TSBGoogle Scholar
Sundaram, Susmita
2011 “Translating India, constructing self: Konstantin Bal’mont’s India as image and ideal in Fin-de-siècle Russia.” In Contexts, Subtexts and Pretexts. Literary Translation in Eastern Europe and Russia [BTL 89], Brian James Baer. (szerk.), 97–115. Amszterdam/Philadelphia: John Benjamins.  TSBGoogle Scholar
Tymoczko, Maria
1999Translation in a Postcolonial Context: Early Irish Literature in English Translation. Manchester: St. Jerome.  TSBGoogle Scholar

További olvasmányok

Hung, Eva
(szerk.) 2005Translation and Cultural Change: Studies in History, Norms and Image-projection [BTL 61]. Amszterdam/Philadelphia: John Benjamins. BoPGoogle Scholar
Wintle, Michael
(szerk.) 2006Image into Identity. Constructing and Assigning Identity in a Culture of Modernity [Studia Imagologica 11]. Amszterdam/New York: Rodopi.Google Scholar