Feliratozás [Subtitling]

Jorge Diaz Cintas
Imperial College
Fordította Barbara SomlayLelle Lindmayer
Tartalomjegyzék

A mai, multimédiával átszőtt társadalomban az audiovizuális fordítás (AVF) egyre ismertebbé és jelentősebbé válik mint a kommunikáció és diskurzus előmozdításának eszköze mindinkább multikulturális és többnyelvű környezetünkben. Az AVF gyűjtőfogalom, és minden olyan audiovizuális műsor fordítását jelenti, ahol a szóbeli dimenzió csupán egyike a kommunikációs folyamatot formáló megannyi tényezőnek. Ezen a téren a különböző szemiotikai rétegek egyidejű megjelenése a vizuális (képek, írott szöveg, gesztusok) és auditív (zene, zaj, diskurzus) csatornákon keresztül különösen megnehezíti a fordító feladatát. Az audiovizuális szövegek fordítása céljából rendelkezésre álló számos módszer közül (Gambier 2003) kétségkívül a feliratozás a leggyakrabban használt, mivel olcsó és gyors. Ugyancsak a szakmai módszerek közé sorolható a hangalámondás, a szinkronizálás (voiceover and dubbing) és a tolmácsolás (interpreting) egyik fajtája, a hangbemondás is.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Felhasznált irodalom

Díaz Cintas, Jorge
2005 “Back to the future in subtitling.” In MuTra 2005 – Challenges of Multidimensional Translation: Conference Proceedings, Heidrun Gerzymisch-Arbogast and Sandra Nauert. (szerk.). www​.euroconferences​.info​/proceedings​/2005​_Proceedings​/2005​_DiazCintas​_Jorge​.pdf [Utolsó letöltés: 2010. május 10.].  TSB
(szerk.) 2008The Didactics of Audiovisual Translation. Amszterdam & Philadelphia: John Benjamins.  BoPGoogle Scholar
Díaz Cintas, Jorge & Remael, Aline
2007Audiovisual Translation: Subtitling. Manchester: St Jerome.  TSBGoogle Scholar
Gambier, Yves
2003 “Introduction: Screen transadaptation: Perception and reception.” The Translator 9 (2): 171–189Google Scholar
Gottlieb, Henrik
1998/2001 “Subtitling. In Routledge Encyclopedia of Translation Studies, Mona Baker. (szerk.), 244–248. London & New York: Routledge.  TSBGoogle Scholar
Ivarsson, Jan & Carroll, Mary
1998Subtitling. Simrishamn: TransEdit.  TSBGoogle Scholar
Lévy, Pierre
1997Collective Intelligence. Mankind’s Emerging World in Cyberspace. Fordította Robert Bononno. Jackson: Perseus Books.Google Scholar
de Linde, Zoe & Kay, Neil
1999The Semiotics of Subtitling. Manchester: St Jerome.  TSBGoogle Scholar
Marleau, Lucien
1982 “Les sous-titres… un mal nécessaire”. Meta 27 (3): 271–285Google Scholar
Neves, Josélia
2005Audiovisual Translation: Subtitling for the Deaf and Hard-of-Hearing. London: Roehampton University. Ph.D. értekezés http://​roehampton​.openrepository​.com​/roehampton​/handle​/10142​/12580 [Utolsó letöltés: 2010. május 10.].  TSB
Titford, Christopher
1982Subtitling. Lebende Sprachen 27 (3): 113–116Google Scholar