Etika és fordítás [Ethics and translation]

Ben van Wyke
Fordította Otilia PetrusánBeáta Gáspár
Tartalomjegyzék

A szótárak szerint az „etika” szó olyan nézetrendszert jelent, mely irányt mutat és meghatározza, hogy cselekedeteink „jók” vagy „rosszak”. Ebből következik, hogy a fordításetika azzal foglalkozik, hogy mi tekinthető erkölcsileg elfogadható magatartásnak, amikor egy szöveget másik nyelvre írunk át. Bár a fordítás minden fogalmi értelmezése magában foglal egy bizonyos elképzelést a fordítók etikai kötelességéről, azonban a fordításról szóló tudományos diskurzus történetének nagy részéből az „etika” szó hiányzik, mert mindig is magától értetődő volt, hogy a fordítók etikusan járnak el. Mivel a fordítás az eddigi értelmezés szerint olyan tevékenység, amely során a fordító arra törekszik, hogy az eredeti szöveget minél pontosabban adja vissza a másik nyelven, az etikus magatartást egyszerűen az eredeti szöveghez és szerzőjéhez való hűséggel definiálták.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Felhasznált irodalom

American Translators Association
Code of Professional Conduct.” https://​www​.atanet​.org​/membership​/code​_of​_professional​_conduct​.php [Hozzáférés dátuma: 2010. január 13.].
Arrojo, Rosemary
1998 “The Revision of the Traditional Gap between Theory and Practice and the Empowerment of Translation in Postmodern Times.” The Translator 4 (1): 25–48.  TSBGoogle Scholar
Association of Translators and Interpreters of Alberta
Code of Ethics.” http://​www​.atia​.ab​.ca​/index​.php​/about​/code​_of​_ethics/ [Hozzáférés dátuma: 2010. január 13.].
Davis, Kathleen
2001Deconstruction and Translation. Manchester: St. Jerome.  TSBGoogle Scholar
Derrida, Jacques
1993Aporias. Thomas Dutoit. (ford.). Stanford: Stanford University Press.Google Scholar
Dolet, Etienne
1997 “The Way to Translate Well From One Language into Another.” James S. Holmes. (ford.). In Western Translation Theory: From Herodotus to Nietzsche, Douglas Robinson (szerk.), 95–97. Manchester: St. Jerome.  TSBGoogle Scholar
Dryden, John
1997 “The Three Types of Translation.” In Western Translation Theory: From Herodotus to Nietzsche, Douglas Robinson (szerk.), 172–175. Manchester: St. Jerome.  TSBGoogle Scholar
Fédération Internationale des Traducteurs/ International Federation of Translators
Draft Code of Professional Practicehttp://​www​.fit​-europe​.org​/vault​/deont​/DraftCode​-FIT​-Europe​-en​.pdf [Hozzáférés dátuma: 2010. január 13.].
Alexandriai, Philón
1997 “The Creation of the Septuagint.” F. H. Colson. (ford.). In Western Translation Theory: From Herodotus to Nietzsche, Douglas Robinson (szerk.), 12–14. Manchester: St. Jerome.  TSBGoogle Scholar
Nabokov, Vladimir
2004 “Problems of Translation: Onegin in English.” [Műfordítási problémák: az Anyegin angolul, M. Nagy Miklós. (ford.)] In The Translation Studies Reader, Lawrence Venuti. (szerk.), 115–127. London & New York: Routledge.  TSBGoogle Scholar
Robinson, Douglas
1997Translation and Empire: Post-colonial Theories Explained. Manchester: St.Jerome.  TSBGoogle Scholar
Schleiermacher, Friedrich
1997 “On the Different Methods of Translating.” Douglas Robinson. (ford.). In Western Translation Theory: From Herodotus to Nietzsche, Douglas Robinson (szerk.), 225–238. Manchester: St. Jerome.  TSBGoogle Scholar
Simon, Sherry
1996Gender in Translation: Cultural Identity and the Politics of Transmission. London & New York: Routledge.  BoPGoogle Scholar
Venuti, Lawrence
1999The Scandals of Translation: Towards and Ethics of Difference. London & New York: Routledge.  BoPGoogle Scholar
Vermeer, Hans J.
2004 “Skopos and Commission in Translational Action.” In The Translation Studies Reader, Lawrence Venuti. (szerk.), 227–238. London & New York: Routledge.  TSBGoogle Scholar