A gender avagy a társadalmi nem megjelenése a fordításban [Gender in translation]

Luise von Flotow
Translated by Lili RatkovicsZsófia Kóbor
Tartalomjegyzék

A gender mint a nemek idő-, hely- és kultúrafüggő társadalmi konstrukcióját megnevező fogalom az 1980-as évek végén került be vizsgálati kategóriaként a fordítástudományba. Ez a feminizmus 1960-as és 1970-es években kialakuló sokféle megnyilvánulásának hatására következett be. Számos könyv és cikk jelent meg a „fordítás és gender” témakörében (Simon 1996; Flotow 1997). Az 1990-es évek során a gender szakkifejezés szélesebb értelmet kapott és elkezdett foglalkozni a homoszexuális aktivizmussal, a queerelmélettel, illetve azzal, hogy a társadalmi diskurzusok hogyan befolyásolják az egyén társadalmi nemének megjelenítését. Ezeknek az aspektusoknak a vizsgálata jelenleg is zajlik.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Hivatkozások

Chamberlain, Lori
1988/2004 “Gender and the Metaphorics of Translation.” Signs 13 (3): 454–472; republished in The Translation Studies Reader, 2nd edition, Lawrence Venuti (ed.), 306–322. London & New York: Routledge.  TSB
De Lotbinière-Harwood, Suzanne
1992Rebelle et infidèle. La traduction comme ré-écriture au féminin. The Body Bilingual, Montreal & Toronto: Les éditions du remue-ménage/The Women’s Press.Google Scholar
Delisle, Jean
(ed.) 2002Portraits de traductrices. Ottawa: University of Ottawa Press.  TSB
Dib, Akila Naima
2009D’un Islam textuel vers un islam contextuel: la traduction du Coran et la construction de l’image de la femme. Ottawa: University of Ottawa Press.  TSB
Flotow, Luise von
1991 “Feminist Translation: Contexts, Practices, Theories.” TTR 4 (2): 69–84.  TSB
1997Translation and Gender. Translating in the ‘Era of Feminism’. Manchester & Ottawa: St. Jerome Publishing & University of Ottawa Press.  TSB
2004 “Sacrificing Sense to Sound: Mimetic Translation and Feminist Writing.” Bucknell Review 2 2004, 91–106.Google Scholar
2009 “Contested Gender in Translation: Intersectionality and Metramorphics.” Palimpsestes 22: 245–255.  TSB
Godard, Barbara
1990 “Theorizing Feminist Discourse/Translation.” In Translation, History, Culture, Susan Bassnett & Andre Lefevere (eds), 87–96. London: Pinter Publishers.Google Scholar
Harvey, Keith
1998 “Translating Camp Talk: Gay Identities and Cultural Transfer.” The Translator 4 (2): 295–320.  TSB
Kadish, Doris & Françoise Massardier-Kenney
(eds) 1994Translating Slavery. Gender and Race in French Women’s Writing, 1783–1823. Kent, OH: Kent State University Press.  TSB
Korsak, Mary Phil
1992At the Start. Genesis Made New. A Translation of the Hebrew Text. New York: Doubleday.Google Scholar
Simon, Sherry
1996Translation and Gender. The Politics of Cultural Transmission. London & New York: Routledge.Google Scholar
Simons, Margaret
1983 “The Silencing of Simone de Beauvoir: Guess What’s Missing from The Second Sex .” Women’s Studies International Forum 6 (5): 559–564.Google Scholar
Spivak, Gayatri
1992 “The Politics of Translation.” In Destabilizing Theory, Michele Barrett & Anne Phillips (eds), 177–200. Stanford, CA: Stanford University Press.  TSB
Stanton, Elizabeth Cady
1985The Woman’s Bible. Introduction by Dale Spender, re-printed. Edinburgh: Polygon Books.Google Scholar

További olvasmányok

Flotow, Luise von
(ed.) 2010Women and Translation. Ottawa: University of Ottawa Press.Google Scholar